LogoLogo
LogoLogo
NYHET24 november 2020

Fortsatt svagt betyg för Kirunas företagsklimat   

Kiruna kommun har under många år legat i bottenskiktet när kommunernas företagsklimat rankas.

”Kiruna är en speciell kommun med en stor stabil arbetsgivare samt låg arbetslöshet, men det i sig ursäktar inte hur man behandlar mindre företagare”, säger Johan Stålnacke. 

Johan Stålnacke är en företagare med många järn i elden. Han driver bland annat restaurang, bageri, kafé samt hotell och andra kringverksamheter – dessutom är han engagerad för företagens villkor.  Han berättar att attityderna mot företagen är någonting som kommunen måste jobba med.  

– Attityderna mot oss företag i Kiruna kan sammanfattas ungefär såhär: ”klarar man inte av att driva företag så ska man inte driva företag”. Det är en väldigt trist inställning till de människor som tar den ekonomiska risken att starta företag och därmed anställa Kirunabor i sina verksamheter, säger han.  

– Kiruna är en speciell kommun med en stor stabil arbetsgivare samt låg arbetslöshet, men det i sig ursäktar inte hur man behandlar mindre företagare, avslutar Johan Stålnacke.  

”En besvikelse att vi inte lyckats vända på detta”  

”Företagsklimatet är någonting som hela kommunen måste arbeta med och det måste genomsyra hela organisationen”, säger Stefan Sydberg
Foto: Hans-Olof Utsi

Stefan Sydberg (M) är tillfälligt vice ordförande i kommunstyrelsen och ingår i kommunens politiska styre. Han säger att det inte finns någon ursäkt för företagsklimatet och att han är besviken över att kommunen inte lyckats vända utvecklingen.  

– Vi kan konstatera att det fortfarande finns saker att jobba med. Vi behöver förbättra vår kommunikation med näringslivet. Att vi är dålig på att kommunicera är någonting vi ofta får återkopplat från företagen, säger han.  

Han säger också att det tar tid att vända ett tidigare invant arbetssätt i kommunen.  

– Företagsklimatet är någonting som hela kommunen måste arbeta med och det måste genomsyra hela organisationen. När man som Kiruna har haft ett socialdemokratiskt styre under en längre period är det klart att det är svårt att genomdriva attitydförändringar, sådant arbete tar tid, fortsätter Stefan Sydberg.

Stefan Sydberg berättar också att han vill träffa fler företag framöver.  

– Vi behöver bli bättre och en förutsättning är också att vi får möjlighet att träffa fler företag. Vi måste höra på vad de har att säga, hur kan vi jobba för att de ska få det lättare att verka i kommunen. Det är vi politiker som sätter riktlinjer och de måste vara att skapa tillväxt och en bättre situation för företagen, avslutar han.  

Kommunstyrelsens ordförande tycker mätningen är viktig 

”Den tidigare kommunledningen tittade hellre på andra mätningar än Svenskt Näringslivs. Jag tycker denna är viktig och siffrorna är verkligen katastrofala”, säger Gunnar Selberg. 
Foto: Hans-Olof Utsi

Gunnar Selberg (C), kommunstyrelsens ordförande, tycker att Svenskt Näringslivs mätning är viktig för kommunledningens arbete.  

– Den tidigare kommunledningen tittade hellre på andra mätningar än Svenskt Näringslivs. Jag tycker denna är viktig och siffrorna är verkligen katastrofala. Delvis förtjänar vi nog inte bättre, men det är en ständig kamp som pågår internt i kommunen. Vi arbetar hårt för att ställa om kommunen i en annan riktning, men där är vi inte framme ännu.  

För att förbättra företagsklimatet har kommunstyrelsen beslutat att ta tillbaka flera delegationsbeslut som tidigare legat på tjänstemannanivå.  

– Exempelvis bygglovsärenden kan fastna på detaljer för att det är en specifik tjänsteman som ska besluta. De gör naturligtvis rätt utifrån sitt perspektiv och det specifika område de har ansvar för, men det krävs en helhetssyn vid sådana beslut. Exempelvis värderar kommunstyrelsen tillväxten väldigt högt och då kan annat behöva prioriteras ned vid vissa beslut.  

– Om kommunstyrelsen inte tycker att de delegerade besluten rimmar med vad kommunstyrelsen vill så är det ju inte konstigare än att dra tillbaka delegeringen, även om det kan innebära visst gnissel, fortsätter Gunnar Selberg.  

Förstår att kommunen kan vara ett problem 

Gunnar Selberg säger att han förstår att kommunen kan upplevas som ett problem emellanåt.  

– Jag har drivit företag i 27 år och förstår verkligen hur det kan vara. Jag har full förståelse för att det är kommunen som är det stora hindret emellanåt och så får det naturligtvis inte vara.  

Han säger också att det finns en svårighet att bedriva en god service mot företagen i en kommun där det händer så mycket.  

– Det finns en paradox i detta. I en högkonjunktur mår företagen bra ekonomiskt, men det innebär också att trycket på kommunen blir väldigt högt och att kommunala beslut därmed riskerar att dröja. Sådant retar naturligtvis företagen, säger han. 

– Kiruna har haft en högkonjunktur sedan 2004 och det har sedan dess varit brist på såväl bostäder som arbetskraft. Detta driv är fantastiskt, men gör det också svårare för kommunen att hinna med. Men det är något vi arbetar varje dag på att förbättra, avslutar Gunnar Selberg.   

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist