LogoLogo
LogoLogo
NYHET21 januari 2021

Gällivare vill förbättra företagsklimatet

Gällivare kommun ingår i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för kommuner. Såväl kommunledning som Gällivare Näringsliv AB har höga ambitioner att förbättra företagsklimatet de kommande åren.

Jeanette Wäppling, Henrik Ölvebo och Birgitta Larsson från Gällivares kommunledning.

Gällivare kommun har under en längre period legat i den nedre halvan när företagsklimatet i landets kommuner rankas. Roger Hansson, vd för Gällivare Näringsliv AB säger: 

– Vi har för avsikt att ta ett helhetsgrepp om företagsklimatet. Gällivare har stora investeringar att ta tillvara på, men har också mycket som måste förbättras inte minst för att få en mångfald av företag att växa i kommunen, säger han.  

”Gällivares topplacering de senaste tio åren är 215. Nu siktar vi att nå till minst plats 150 till år 2023”, säger Roger Hansson.

De förbättringsområden som Roger Hansson lyfter fram är bland annat bemötande, kommunikation och tillgänglighet. Han säger att det till stor del handlar om att förstå varandras roller bättre än vi gör idag. 

– I grund och botten tror jag mycket av dagens utmaningar handlar om bristande kommunikation. Det vill vi åtgärda, nu är tiden kommen att förbättra och prioritera företagsklimatet och vi ser verkligen framemot att jobba mer med frågan. 

Exempel på åtgärder för att stärka Gällivares företagsklimat är: 

  • Ökad dialog mellan företag och kommun
  • Införa servicegarantier och mål för kundnöjdhet
  • Snabbare och effektivare processer för ökad service
  • Företagslots finns i Gällivare Näringsliv AB:s organisation 
  • Arbeta för ökad tillgänglighet, service och bemötande

– Företagens tid är företagens pengar, därför är det viktigt med hög tillgänglighet, effektiva processer och god service, fortsätter han. 

Roger Hansson berättar att de satt ett konkret mål med arbetet med företagsklimatet.   

– Vår topplacering de senaste tio åren är 215. Nu siktar vi att nå till minst plats 150 till år 2023, avslutar han.  

Två företagsbesök i veckan 

Gällivares kommunledning har tillsammans med Gällivare Näringsliv AB:s ledning beslutat att göra två företagsbesök i veckan för att skapa en bättre dialog med det lokala näringslivet.  

– Det är oerhört viktigt att kommunen har en bra relation med näringslivet. Min förhoppning är att det arbete vi inlett kommer att leda till en bra dialog samt ökad tillgänglighet där kommunikation, service och bemötande är i fokus, säger kommunstyrelsens ordförande Birgitta Larsson (S).  

– God samverkan med näringslivet är en förutsättning för utveckling. Genom utvecklingsprogrammet kommer vi ta ytterligare steg i att förbättra företagsklimatet, säger Henrik Ölvebo (MP) kommunalråd.  

– För Gällivare kommun är det viktigt att ha en bra dialog med vårt näringsliv, därför känns det bra och spännande att nu intensifiera företagsbesöken för att få en bättre inblick i deras verksamheter och utveckla dialogen, säger Jeanette Wäppling (V), kommunalråd.  

Gällivare kommun med i utvecklingsprogrammet 

Under 2020/21 deltar Gällivare kommun i Svenskt Näringslivs Utvecklingsprogram för kommuner. Där ingår 11 kommuner spridda över hela landet, gemensamt är att de har bestämt sig för att aktivt stärka företagsklimatet i kommunen. Kommunerna träffas vid fyra tillfällen för att fördjupa sig i bland annat serviceinriktad myndighetsutövning eller attraktiv och effektiv upphandling.  

På grund av pandemin genomförs Utvecklingsprogrammet digitalt. Detta har medfört att fler tjänstemän har möjlighet att delta än vad som annars varit möjligt. 

– Utvecklingsprogrammet ger både politiker och tjänstemän en möjlighet att få inspiration från duktiga experter som har bred kunskap. Därtill får kommunerna dela med sig av bra lösningar och svårigheter som de möter, säger Björn Lindgren, avdelningschef Politiker & Lokalt Företagsklimat på Svenskt Näringsliv. 

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist