NYHET30 september 2021

”Hade vi inte haft bättre kvalitet hade vi inte funnits”

Nya Läroverket är Luleås första fristående grundskola och grundades 2006. Sedan starten har skolan vuxit stadigt och har i dag omkring 700 elever. Skolans vd Magnus Selberg tycker att friskoledebatten är osaklig och känslosam, vilket han menar gör att det är svårt att förmedla en korrekt bild.

Skolans grundare fil. dr. Gunvor Selberg tillsammans med vd Magnus Selberg.Foto: Carina Selberg

Återigen talas det om vinstförbud för friskolor. Trots att debatten om friskolor ofta kan vara hätsk tar vd Magnus Selberg den politiska retoriken om friskolor med ett visst mått av ro.

– Skolan har varit igång i 15 års tid och den har vuxit stadigt. Det om något är ett gott betyg för att såväl elever som föräldrar är nöjda med vår skola. Däremot är det inte givande för någon part att debatten är så osaklig.

Han menar att det finns många missuppfattningar och halvsanningar som tenderar att styra debatten fel.

– Exempelvis sägs det ofta att friskolorna är stora koncerner. I själva verket utgör dock 95 procent av den totala andelen friskolor endast av skolor med en eller två enheter. En sådan sak borde komma fram mer i debatten.

Mer oroad för strypt skolpeng

Vad som oroar Magnus Selberg mer än ett eventuellt vinstförbud är en minskad skolpeng.

– I regeringens så kallade Likvärdighetsutredning föreslås att kommuner ska kunna minska skolpengen till friskolor med mellan 5 och 10 procent. Friskolesektorn har en rörelsemarginal på omkring 3,5 procent. Vad en sådan radikal minskning av skolpengen skulle innebära är inte svårt att räkna ut.

Istället för att skära i friskolornas ekonomi skulle han gärna se att kommunerna ser över sina egna utgifter.

– Ibland vore det bra att vända på steken och diskutera hur kommunerna kan effektivisera sin egen ekonomi.

Förbudsförslag när friskolor är som populärast

Magnus Selberg berättar att förslaget om vinstförbud lanseras när friskolorna är populärare är någonsin.

– Mer än 8 av 10 är för det fria skolvalet. Det är tydligt att när föräldrar och elever tillfrågas om möjligheten att välja och välja bort skola är de positiva till den möjligheten. Ett vinstförbud skulle ofrånkomligen slå undan benen för den friheten.

Om man istället gjorde det enklare att expandera verksamheterna tror han att antalet elever i fristående skolor skulle öka snabbt.

– Förutsättningarna för att expandera har blivit knepigare och knepigare. De dryga 400 000 elever som går i fristående skolor hade snabbt blivit fler om inte expansioner hade stoppats av politiska beslut. Om vi hade kunnat växa i den takt som vår kölista vittnar om hade vi snabbt kunnat blivit en större skola, avslutar Magnus Selberg.

Fristående skolorValfrihet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist