LogoLogo
LogoLogo
Nyhet20 augusti 2020

Haparanda Stadshotell blir utan omställningsstöd

Haparanda stadshotell var fullbokat och denna vinter skulle bli den bästa säsongen på länge. Men sedan kom coronakrisen och ställde allting på ända. Nu står hotellet inför en tuff framtid då ägarstrukturen gör att företaget inte har rätt till omställningsstöd.

Haparanda stadshotell
Susanne Wallin berättar att hon varit i kontakt med Skatteverket ett flertal gånger i ärendet och att handläggarna säger att de förstår hennes problematik, men att de inte har möjlighet att göra något undantag.
Susanne Wallin Haparanda Stadshotell
"För mig är kostnaderna desamma som om allt skulle ligga i ett bolag", säger Susanne Wallin, ägare och vd för Haparanda Stadshotell.

Sedan Susanne Wallin tog över Haparanda Stadshotell har hotellet gjort stora investeringar, vilket syntes vara framgångsrika sådana. Susanne Wallin berättar att bokningarna hade strömmat in och att hon såg framemot hotellets bästa år sedan hon tog över hotellet. Det var fullbokat över jul och nyår.

När coronakrisen slog till var det istället avbokningar som kom in till hotellet. Under den värsta tiden tappade hotellet 75 procent av sin omsättning, berättar Susanne Wallin.

– Möjligheten till korttidspermittering var helt nödvändigt för att vi skulle kunna behålla vår personal. Under maj-juni hade vi möjlighet att permittera upp till 80 procent, men i höst kommer vi endast ha möjlighet att permittera upp till 60 procent. Jag har redan tvingats säga upp 10 personer och jag är rädd att jag kommer att behöva säga upp ännu fler om inte intäkterna ökar under hösten, säger hon.

Omställningsstöd uteblir på grund av teknikalitet

Utöver korttidspermittering var en av åtgärderna i regeringens stödpaket ett omställningsstöd, vilket innebar att ett företag som tappat mer än 30 procent av sin omsättning under mars och april 2020 jämfört med samma tid under 2019 har rätt till stöd, om minskningen kan påvisas bero på coronakrisen.

Med tanke på att Haparanda Stadshotell tappat betydligt mer än så satte Susanne Wallin sitt hopp till att stödet skulle beviljas. Hon fick dock bli besviken. På grund av att hotellet är uppdelat i två bolag, ett för drift och ett som fastighetsägare, var det inte möjligt att få stödet beviljat. Problemet var alltså att hotellet hyr av sig själv. Trots att hon var tydlig med att hon inte sökte ersättning för den uteblivna vinsten för fastighetsbolaget fanns det ingen möjlighet att få det omställningsstöd hon sökte.

– Det var en enorm besvikelse. Problemet är att fastighetsbolaget har fasta kostnader i form av el, vatten och värme, men inga andra intäkter än hyran som hotellet betalar från driftbolaget. För mig är kostnaderna desamma som om allt skulle ligga i ett bolag, säger Susanne Wallin.

– Vi blev beviljade en liten summa på 89 900 kr i omställningsstöd, men tyvärr fick vi inte täckning för de stora kostnaderna i form av vatten, el och värme som är en del av hyreskostnaden, fortsätter hon.

Hon berättar att hon varit i kontakt med Skatteverket ett flertal gånger i ärendet och att handläggarna säger att de förstår hennes problematik, men att de inte har möjlighet att göra något undantag.

– Om jag hade haft allting i samma bolag hade det inte varit något som helst problem, men bara på grund av att stödet ska betalas till ett annat bolag jag äger är det inte tillåtet. Handläggarna på Skatteverket höll med mig om att detta är orimligt, men de måste ju självklart hålla sig till de bestämmelser som finns, säger hon.

”Jag vet att det finns fler i samma sits”

Att dela upp bolaget i flera delar är inget ovanligt för de som driver hotellverksamhet, berättar Susanne Wallin. Hon känner därför också till flera andra företag som har hamnat i en liknande problematisk sits.

– Att samma typ av företag ska behandlas olika när det kommer till utbetalning av omställningsstöd på grund av hur bolaget är organiserat är bedrövligt. När allt kommer till kritan har vi alla samma problem, att intäkterna uteblir men kostnaderna är kvar.

Nu vill Susanne Wallin att fler höjer rösten så att det kommer till en förändring.

– Det är förståeligt att sådana här fel kan uppstå när stödpaketen snabbt ska på plats, men de måste också vara möjliga att förändra. Men då verkar det också krävas att det är fler som säger ifrån och pekar på det orimliga, avslutar Susanne Wallin.

Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv, säger att det finns brister i hanteringen.

– Svenskt Näringsliv har varit drivande att få omställningsstödet sjösatt och påtalat denna typ av problem i samband med remissbehandlingen. I sammanhanget har även framhållits att den danska motsvarigheten har en bredare ansats. Det finns ytterligare brister i hanteringen, bland annat är kraven på revisorsintyg alltför omfattande och Svenskt Näringsliv har föreslagit en lösning på detta, säger han.

coronakrisen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist