NYHET7 mars 2019

I Jokkmokk växer företagsamheten mest

Jokkmokk har Norrbottens högsta och mest växande företagsamhet och kommunen intar dessutom en sjunde plats på listan över de tio kommuner i landet med högst nyföretagsamhet. Samtliga kommuner i länet har ökat företagsamheten under året, visar den årliga sammanställning som Svenskt Näringsliv gör över företagsamheten i Sverige.

"Det är glädjande att Jokkmookk sticker ut när det gäller årets mätning av företagsamhet", säger Hans Andersson, regionchef.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Drygt var nionde person i Norrbottens län i åldern 16 till 74 år har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller vd alternativt styrelseledamot i ett aktivt aktiebolag, det är något under genomsnittet för övriga Sverige.

– Det är glädjande att Jokkmokk slår sig in på listan över de kommunerna i Sverige med högst nyföretagsamhet. I år har vi också tittat på äldres företagsamhet, personer över 64 år, överlevnadsgraden av nyföretagsamheten från 2014 och företagsamheten inom RUT- och välfärdssektorerna, säger Hans Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Norrbotten.

När det gäller andelen äldre företagsamma ligger Pajala på en åttonde plats över listan av kommuner i Sverige med högst andel äldre företagsamma personer.

Årets undersökning visar att Norrbotten är ett av de få län där nyföretagsamheten ökar. Ökningen gör att länet närmar sig snittet för övriga Sverige. När det gäller de yngres nyföretagsamhet, åldern 16 till 34 år, tillhör Norrbotten med sin fjärde plats en av de län i landet med flest antal unga nyföretagsamma personer.

– När det gäller Rut- och välfärdssektorn dominerar kvinnor. Inom RUT-sektorn i Norrbotten är kvinnornas andel av företagsamheten närmare 70 procent, konstaterar Hans Andersson:

– Men där kan vi också se en stagnation jämfört med tidigare år och det kan bero på olika faktorer som högkonjunktur och inte minst osäkerheten när det gäller politiken för RUT-avdrag och välfärdssektorn, säger Hans Andersson.

Positivt för Norrbotten är också att länet har en hög överlevnadsgrad för företagsamheten. Nästan trefjärdedelar av de som var nyföretagsamma 2014 är fortsatt aktiva och det gör att länet är näst bäst i Sverige efter Jämtland när det gäller överlevnad av nyföretagsamhet.

Smolket i bägaren för Norrbotten är att de företagsamma presterar ekonomiskt sämre än genomsnittet för övriga landet. Av dessa når knappt 36 procent upp till inkomstkravet för överlevnad som är 200 000 kronor för F-skatt och 500 000 kronor för aktivt aktiebolag.

Svenskt Näringslivs undersökning om Sveriges företagsamhet genomförs varje år och bygger på underlag som hämtats från Upplysningscentralen, mätningen gjordes i januari och gäller för 2018. Syftet med mätningen är att visa om personer som har ett juridiskt och strategiskt ansvar för företagen ökar eller minskar.

FÖRETAGSAMHETEN.UNG FÖRETAGSAMHET.Kvinnlig företagsamhet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist