NYHET23 november 2022

Jokkmokk Iron vill bygga broar

I våras fick Jokkmokk Iron Mines sin ansökan om bearbetningskoncession för Kallak North godkänd av regeringen. Nu väntar flera år av undersökningar och tillståndsprocesser innan företaget kan komma igång med sin järnmalmsbrytning. Den nytillträdda vd:n Ulla Sandborgh säger att ambitionen är att skapa en så hållbar gruva som möjligt.

Foto: Beowulf Mining

Beskedet om möjligheten att gå vidare med att starta en järnmalmsgruva i Kallak kommer efter en process som hittills har varit ovanligt lång. Det var över nio år sedan den första ansökan lämnades in. Ärendet har varit hos länsstyrelsen i Norrbotten två gånger och lika många gånger hos regeringen, där ansökan nu har avgjorts.

Ulla Sandborgh
Foto: Privat

I våras tillträdde Ulla Sandborgh som ny vd. Med bakgrund som bland annat generaldirektör på Svenska Kraftnät och som ansvarig på Regeringskansliet för frågor rörande Cementas tillstånd för kalkbrytning ansågs hon ha en god erfarenhet av den process som väntar företaget framåt.

– Det som nu väntar är till att börja med att göra mätningar vad gäller vatten, berggrund och naturfrågor i bred mening. Vi ska mäta och borra för att kunna identifiera allt. Det är en lång rad frågor som ska besvaras innan vi kan gå vidare, säger Ulla Sandborgh.

Därefter väntar ytterligare bedömningar och prövning av domstol, vilket sannolikt också kommer att omfatta överklaganden.

– Vi kommer också att uppdatera en del av de utredningar vi har gjort till tidigare ansökningar så att de anpassas efter den lagstiftning som gäller nu. Vi hoppas kunna lämna in ansökan i slutet av 2023 och därefter ska den behandlas, fortsätter hon.

Vill bygga broar

Ulla Sandborgh är medveten om misstag som begåtts tidigare men hoppas kunna bygga broar. Hon menar att företaget har en stark vilja att bygga samarbete och vill räcka ut en hand till lokalsamhället; till kommunen, lokalbefolkningen, det samiska samhället och samebyarna.

– Det är klart att jag önskar att saker hade hanterats bättre tidigare, men nu måste vi blicka framåt. Nu har vi bjudit in till de första samråden och jag ser fram emot att de kommer igång. Det är viktigt att vi får möjlighet att berätta vilka vi är och varför vi gör detta och att vi skapar forum för dialog. Jag hoppas kunna skapa goda relationer med samebyarna och med det nya politiska styret i kommunen när det väl kommer på plats.

Beowulf Mining – moderbolaget till Jokkmokk Iron Mines AB – har via Copenhagen Economics tagit fram siffror på vad en gruvutbyggnad vid Kallak skulle innebära för lokalsamhället. Det handlar om bland annat 250 direkta arbetstillfällen och 300 indirekta i Jokkmokk och har en potential att generera cirka 1 miljard kronor i skatteintäkter. Den avgående kommunstyrelseordföranden Robert Bernhardsson (S) har tidigare sagt att en beviljad ansökan för gruvan skulle ha en enorm betydelse för hela kommunen. 

– Vi hoppas naturligtvis att kunna bidra till samhället på alla sätt vi kan. Det kommer inte minst också att kräva insatser från kommunen, både när det gäller själva plan- och bygglovshanteringen men också när det handlar om att skapa den samhällsservice och andra förutsättningar som är nödvändiga när antalet invånare växer, säger Ulla Sandborgh.

Vill skapa en hållbar gruva

Den gröna omställningen har varit central i de stora industrisatsningarna som presenterats för norra Sverige de senaste åren. Även Jokkmokk Iron Mines vill skapa en så hållbar gruva som möjligt.  

– Den stora fördelen är att vi ännu inte har någon gruva och att vi därför kan göra rätt från början. Nu kan vi skapa de förutsättningar som krävs för att göra gruvan så miljömässigt hållbar som möjligt. Att den brutna järnmalmen i sin tur kan användas för att bidra till den gröna ståltillverkningen är en ytterligare faktor som känns jättebra. Här kan Sverige gå före, avslutar Ulla Sandborgh.    

Tillstånd
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist