NYHET15 juni 2023

Låt enkäten om företagsklimatet vara ett hjälpmedel

Varje år presenterar vi vår stora enkätundersökning om företagsklimatet i landets 290 kommuner. De många företag som tar sig tid och svarar på undersökningen ger oss ett ovärderligt underlag att använda i våra samtal med framförallt beslutsfattare.

Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten, menar att enkäten ska ses som ett hjälpmedel för de kommuner som vill förbättra företagsklimatet.Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Att undersökningen görs varje år ger också möjlighet att följa utvecklingen genom tydliga indikatorer om vad som måste bli bättre och vilket arbete som har gett resultat. Det är till nytta både för oss, företagen och kommunerna.

Enkäten är också medialt intressant och får stort utrymme i spalterna. I en krönika i Norrbottens-Kuriren ställer sig skribenten frågan om det verkligen är så illa ställt med företagsklimatet i Luleå. Skribenten säger att undersökningen till stor del behandlar frågor som Svenskt Näringsliv prioriterar högt – och det är riktigt. Frågorna i enkäten handlar om det som länets företagare möter i sin vardag och som påverkar deras möjlighet att bedriva sin verksamhet. Skribenten skriver också att det går bra för företagen i Luleå. Men att det går bra för företagen i kommunen är inte detsamma som att kommunen har ett bra företagsklimat.

Det går att se på undersökningen på olika sätt. Vissa stoltserar med sitt resultat, andra försöker vifta bort det. För Svenskt Näringslivs del är enkätundersökningen framförallt ett viktigt verktyg i samtalen med länets kommuner. Det är däri vi finner svaren på vad företagen faktiskt tycker om den kommun de verkar i. Den som väljer att vifta bort undersökningen viftar egentligen bort vad företagen tycker.

Att ett bra företagsklimat är viktigt bekräftas också av den politiska ledningen i Luleå som har beslutat att kommunen ska upp till topp 50 i vår ranking. 64 procent av de kommunpolitiker i Luleå som svarat på enkäten säger också att ett bra företagsklimat är mycket högt prioriterat.

Det är positivt att många politiker tycker att frågan är prioriterad, men det måste också leda till förändring för att företagens betyg ska bli högre. Och det går att förändra – se bara på Boden. År 2014 låg kommunen på plats 274 i vår ranking, år 2022 på plats 44. Luleå har tyvärr gjort en motsatt resa, men många politiker som prioriterar frågan och en kommunledning med högt satta mål är en bra utgångspunkt för att börja jobba med enkäten för att skapa en kommun där företagen trivs och vill vara. Det borde alla kommuner eftersträva. Ett bra företagsklimat är något som både företagen och kommunen har att vinna på.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avHans Andersson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist