NYHET31 maj 2022

Lokalt företagsklimat – inget för Norrbotten?

I Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet ger företagen i Norrbotten åter igen en dyster bild. På den sexgradiga skalan ligger de flesta kommuner på ett genomsnittsbetyg på mellan 2,5 och 3,2. Boden sticker ut med att vara bäst i klassen, följd av Arjeplog, Älvsbyn och Haparanda.

1 384 av länets företag har svarat på Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet. Det sammanfattande omdömet i helhet för riket är 3,4 på skalan 1–6. Norrbottens kommuner hamnar gemensamt på 3,0, näst sämst i landet. Högst sammanfattande omdöme får Boden (4,1)

Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Boden är en kommun som går från klarhet till klarhet. De har de senaste tio åren stadigt klättrat i sitt sammanfattande omdöme och 4,1 är ett mycket fint resultat. I Boden finns en politisk samsyn kring företagsfrågor där alla, politiker och tjänstepersoner, gör sitt yttersta för att hjälpa företagen. Deras nya upphandlingsenhet som är synlig i hela kommunen är ett konkret exempel som också speglar av sig i vår enkät. Betyget för upphandlingsfrågan är 3,3 hos Boden och resten av länet ligger på 2,6, säger Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv.

Nationellt når 34 kommuner upp till betyget fyra, som motsvarar ”bra” och i Norrbotten når endast en av 14 kommuner upp till betyget fyra.

– Tyvärr halkar hela Norrbotten efter och det är inte bra. Våra kommuner behöver modiga politiker som vågar leda och visa vägen. Vi har störst tillväxt i Sverige men sämst företagsklimat. Våra befintliga företag är missnöjda med den utveckling länet får. Lokalt företagsklimat är en pusselbit i vårt läns attraktivitet och den biten saknas just nu.

I enkäten får företagen prioritera olika områden där Norrbottens kommuner kan förbättra sig. Här hamnar bättre dialog och förståelse för företagen i topp följt av snabbare handläggning och fler bostäder.

– Handläggningstiderna är ett problem då vissa utdragna tillståndsprocesser hindrar företagens tillväxt. Att företagen önskar fler bostäder är inte konstigt. I Norrbotten skriker företagen efter arbetskraft, men finns det ingenstans att bo så kan potentiella inflyttare inte välja ett företag i Norrbotten som sin arbetsgivare. Betyget kring kompetensförsörjning har blivit sämre de senaste åren och är nu nere på 2,4, det lägsta i landet, säger Hans Andersson.

När företagen upplever brist på personal är skolans kontakter med näringslivet viktigt och även här får Norrbottens kommuner dåliga betyg. Sämst i landet på 2,6.

Svenskt Näringsliv har mätt företagens uppfattning av det lokala företagsklimatet i över 20 år och sätter fingret på företagens betydelse för samhället.

– Företagen i Norrbotten sysselsätter mer än 74 000 personer och bidrar därmed med 21 miljarder i skatteintäkter. Det räcker till att anställa många pedagoger, sjuksköterskor, poliser och annat inom välfärden, avslutar Hans Andersson.

Om undersökningen av det lokala företagsklimatet

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I årets enkätundersökning har drygt 32 000 företag svarat på hur de upplever det lokala företagsklimatet. Resultatet används i utvecklingsinriktade dialoger med ledande kommunpolitiker och tjänstepersoner. Läs mer på foretagsklimat.se.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist