NYHET26 juni 2023

Luleå kommun vill satsa på företagsklimatet

Luleå har de senaste fyra åren rasat i företagsklimatsrankingen. Nu vill kommunen vända utvecklingen och bildar därför en ny avdelning med uppdraget att bland annat stärka kommunens företagsklimat.

”Min drivkraft är att göra Luleå till en bättre plats för företagen”, säger Josefine Wihlzon som har fått uppdraget att leda den nya avdelningen.

Luleå kommun arbetar för närvarande med en omorganisering av hela kommunen som kommer att vara färdig den 1 januari 2024. Under detta arbete har tankarna om en särskild avdelning med fokus på omvärldsrelationer och företagsklimat vuxit fram. Det är Josefine Wihlzon som får uppdraget att leda den nya avdelningen. Hon har tidigare varit inköpschef på Luleå kommun, något hon menar kommer vara en bra erfarenhet i den nya rollen.

– I min roll som inköpschef har jag regelbundet haft kontakt med både små och stora företag i kommunen. Det har både bidragit med en förståelse för företagen liksom ett bra kontaktnät för det framtida arbetet. Trots att den nya omorganisationen pågår tills nästa år är frågan om företagsklimatet så högt prioriterad att den nya avdelningen kommer att sjösättas redan den 1 augusti i år, säger hon.

Vill vända den negativa trenden

År 2018 låg Luleå kommun på plats 95 i Svenskt Näringslivs ranking. 2022 landade kommunen på plats 267. Den politiska ledningen har kommunicerat att målsättningen är att nå en topp 50-placering. Anna Lindh Wikblad, Luleås kommundirektör, menar att en stor del av det tapp som kommunen har gjort beror på en bristande dialog.

– En av säkert flera anledningar till att Luleå kommun tappat i ranking är att vi inte har lyckats upprätthålla relationen och dialogen med företagen och att vi därför inte lyckats bygga förtroende för de vägval som kommunen gjort. Det är nog också så att vi har fattat en del beslut som var alltför tondöva i förhållande till vad både luleåborna och företagen i Luleå tycker är viktiga för dem och för Luleås utveckling, säger hon.

Kommunen vill underlätta för företagen

Josefine Wihlzon berättar att det i dagsläget är många av kommunens tjänstemän som har kontakt med företagen, vilket har bidragit till en otydlighet.

– Många företag har sagt att det är svårt att veta vem som ska kontaktas och vem som faktiskt äger frågan som företaget behöver hjälp med. Genom inrättandet av en ny avdelning är vi hoppfulla om att vi kan bidra till att det ska bli enklare för företagen att nå kommunen och snabbt hänvisas till rätt person.

Enligt kommunen har reaktionerna från de lokala företagen varit positiva.

– Genom att göra detta så visar vi tydligt att vi vill förbättra företagsklimatet och reaktionen från näringslivet har varit positiv. Att sådana signaler kommer känns naturligtvis jätteroligt och min drivkraft är att göra Luleå till en bättre plats för företagen, något jag hoppas kunna bidra till, avslutar Josefine Wihlzon.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist