NYHET29 oktober 2020

Metaller och mineraler är framtidens olja  

För att utveckla både elnät, industri och digitala tjänster i framtiden krävs en växande inhemsk satsning på gruvor och mineralbrytning. Det anser Eric Palmqvist, riksdagsledamot i Näringsutskottet och ordförande för Sverigedemokraterna i Gällivare. 

”Vi är helt klart för att ge pengar till grundforskning inom områden som främjar näringslivsutveckling”, säger Eric Palmqvist.

Svenskt Näringsliv tycker forskning och utveckling bör få mer resurser för att få fart på Sverige. Ni har i ett motförslag till riksdagens budget föreslagit minskade anslag till FoU. Varför då?
– Det stämmer att vi gör en mindre besparing, men besparingarna vi gör är riktade. Vi tycker inte genusforskning, parapsykologi eller forskning om medium och andra mindre vetenskapligt belagda ämnen och studier är något vi ska skjuta till pengar för. Men vi är helt klart för att ge pengar till grundforskning inom områden som främjar näringslivsutveckling. Metallurgisk- och geologisk undersökning av Sverige är exempelvis högintressant för näringslivet, och där vill vi istället öka anslagen.  

Ni vill öka anslag till SGU och Bergsstaten för utökade malm- och mineralundersökningar i Sverige och har flera förslag för att underlätta för gruvnäringen, bland annat att tillåta uranbrytning. Är det ett bra sätt att få fart på Sverige? 
– Gruvnäringen är en viktig näring som är en nyckelkomponent för vår tillverkningsindustri, det är långa värdekedjor som kommer från malmen. Metaller och mineraler är framtidens olja eftersom mer fossilfritt med mer elektrifiering och digitalisering innebär större behov av mineraler. Då är det illa om vi inte ska använda de tillgångar vi har i Sverige. Att använda sig av exempelvis Kinas och Rysslands gruvor är sämre alternativ där brytning sker på bekostnad av människors hälsa.  

Du är ordförande för SD i Gällivare. Är gruvnäringen en viktig enhet för att få fart på hela Sverige och är det i så fall inriktat mot norra Sverige, eller ser ni utvecklingspotential i hela landet?  
– I norra Sverige finns de stora gruvorna och här finns en stor historisk acceptans för malmindustrin och att bo i bruksorter. Men i takt med att nya mineraler efterfrågas måste det ske brytning på andra platser i Sverige också. Det kan vara kortare tid, mindre brytning och mindre påverkan än i våra stora gruvor. Men, vi kan ju inte göra detta utan att det sker ansvarsfullt för att få acceptans från samhällen i närheten. Marker och områden måste återställas efteråt.  

Svenskt Näringsliv förespråkar en tidigareläggning av att säkra elnätet för att fasa ut fossila bränslen. Ligger det i linje med vad ni anser är viktigt? 
– Vi ser ett enormt behov av att se över till exempel effektförluster i nätet. Etableringar av serverhallar och SSAB:s satsning på Hybrit* i Luleå eller Malmberget gör att mycket av energin i norr måste användas i norr. Vi behöver dessutom effektivisera exempelvis vattenkraften. Och vi är som sagt emot en stängning av kärnkraften. Alla de här satsningarna på elnät och industri ökar också behovet av egen brytning av metaller och mineraler.  

Ni vill minska regelbördan för företag i Sverige. Några konkreta regler som ni tycker sätter mest käppar i hjulen för företagsutvecklingen i Sverige?   
– Tillståndsprocesserna för bland annat gruvnäringen måste bli kortare och enklare. Personligen tror jag att man måste deformera miljöbalken till hållbarhetsbalk eller något, den är så mycket ett hinder idag. Tillståndsprocesser måste titta bredare, hur gagnar det både miljö och nation. Vi fick igenom en tillfällig förändring av att prospekteringsföretag som letar mineraler och provborrar fick pausa på grund av corona-pandemin och börja igen när de kunde, utan att söka tillstånd på nytt. Det sparar mycket tid för Bergsstaten och SGU (Statens geologiska undersökning) som handlägger tillstånden.  

* SSAB:s projekt med stålframställning med hjälp av fossilfri vätgas 

ElförsörjningTillståndFoU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist