NYHET5 oktober 2022

När ska kommunerna börja lyssna på företagen?  

Svenskt Näringsliv presenterade nyligen årets ranking av kommunernas företagsklimat. Det ser inte positivt ut för Norrbotten. 10 av länets 14 kommuner försämrar sin position, varav många från ett redan dåligt utgångsläge. En fjärdedel av de 20 sämsta kommunerna i landet återfinns i länet. Det framstår närmast som att många kommuner helt enkelt struntar i hur deras lokala företag mår. Detta avspeglar sig också i det dåliga betyg många kommuner får när det gäller attityden mot företagen.  

Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten

Det finns egentligen bara en kommun i Norrbotten som verkligen sticker ut och visar framfötterna när det kommer till att skapa ett bra företagsklimat. Det är Boden. År 2014 låg kommunen på plats 274, nu ligger de på plats 44 – hack i häl på storstadskommuner som Täby och Partille. Boden visar att kommunen äger sitt företagsklimat och har all möjlighet att skapa en miljö där de lokala företagen tycker att det är bättre att verka. Den politiska ledningen vet vad som krävs, tar täten och verkar för en förändring samt att den övriga kommunorganisationen är delaktig och jobbar åt samma håll.     

Det företagen påverkas av är hur enkelt det är att driva företag och vilket engagemang de möter från kommunen. Det handlar om att kommunen bör ha en inställning där man ser möjligheter istället för problem, är beredda att hitta kreativa lösningar och helt enkelt är beredd att hjälpa till. En stor del av det offentliga uppdraget är decentraliserat. Det innebär i praktiken att kommunen hanterar många frågor som är direkt avgörande för företagen. Det handlar om olika tillstånd, tillsyn och bygglov för att nämna några. Att hjälpa företagen med detta handlar inte om att skapa gräddfiler, utan om att lotsa företagen igenom ett ofta svårnavigerat nät av regler och bestämmelser.   

Samtliga Norrbottenskommuner vet också vad de måste göra för att förbättra sitt företagsklimat. De är fullt medvetna om vad företagen tycker. Svenskt Näringsliv anordnar årliga workshops och genomgångar av företagens enkätsvar för ledande politiker och tjänstemän i samtliga kommuner. Om det verkligen hade funnits en vilja att göra något konkret av svaren så hade vi redan sett positiva resultat. Tyvärr uteblir dessa – och frågan är varför?  

Kommunledningen kan inte slappna av bara för att länet för stunden har låg arbetslöshet och blivit utlovat stora investeringar. Betydelsen av stora industriprojekt är naturligtvis svår att överskatta, men de kan inte tas till intäkt för att strunta i det lokala näringslivet. Det är hög tid att länets politiker börjar visa intresse för vad deras lokala jobbskapare tycker. Företagen är inget särintresse, utan de som skapar jobb och därmed skatteintäkter och framtidshopp till kommunerna.   

Lokalt Företagsklimat
Skriven avHans Andersson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist