Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET25 maj 2021

Norrbotten lyfter inte i det lokala företagsklimatet trots glödhet tillväxt i länet 

Årets undersökning av det lokala företagsklimatet kan sammanfattas i två huvudpunkter. Företagsklimatet blir bättre i Sveriges kommuner och att vart femte företag fortfarande inte ger kommunen godkänt. För Norrbottens del står länet kvar och stampar.  

Sammanfattande omdöme på företagsklimatet i kommunerna i ​ Norrbottens län 2021.

1 405 av länets företag har tyckt till om det lokala företagsklimatet. Det sammanfattande omdömet i helhet för riket är 3,4 på en skala 1–6. Norrbotten landar på snittet 3,1. 

Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten
Foto: Ernst Henry Photography AB

– Det är i princip samma nivå som Norrbottens företagsklimat legat på de senaste tio åren. Ett oroväckande betyg om Norrbotten ska framhävas som ett attraktivt län med tillväxt, säger Hans Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv Norrbotten.  

Bäst betyg får länet i enkätfrågorna påverkan av brottslighet/otrygghet samt mobilnät och bredband. Sämst betyg ger länets företagare i kategorierna skolans kontakter med det lokala näringslivet och kommunernas upphandling.

Det sammanfattande omdömet är den viktigaste frågan i enkäten. Där kommer Boden ut som länsetta, tätt följt av Arjeplog och Älvsbyn.

– Att Boden, Arjeplog och Älvsbyn toppar är inte särskilt överraskande. Det är kommuner som arbetar medvetet med att förbättra sitt företagsklimat. Även Arvidsjaur och Haparanda är värda att nämna vilket syns i enkätsvaren från företagen, säger Hans Andersson.

– Kräftgången fortsätter dock för ”länets motor” Luleå som tappar 0,5 i det sammanfattande omdömet. 183 svarande företagares dom är stenhård. Luleå får sämre betyg i nästan alla kategorier, vilket är illavarslande. Luleå kommun har många enheter som jobbar med utvecklingsfrågor, däribland Luleå Business Region. Men vem äger frågan att lyfta företagsklimatet i kommunen? Resurser och förutsättningar finns men någon måste ta ledartröjan och göra jobbet för att stoppa raset, fortsätter han.

Åtgärder krävs

När företagen tycker till om vad länets kommuner kan göra för åtgärder för att förbättra företagsklimatet hamnar bättre dialog, ökad förståelse och snabbare handläggning i topp.

– Detta är både positivt och negativt. Det är synd att många kommuner fortsatt får kritik för bristande dialog och förståelse, något som borde vara enkelt och billigt att åtgärda. Kommunerna har bara att vinna på detta, fortsätter Hans Andersson.

Hans Andersson säger att det är illavarslande att skolans kontakter med det lokala näringslivet får så lågt betyg i länet.

– I en tid med många stora investeringar och ett växande kompetensbehov är det viktigt att kontakterna mellan utbildning och näringsliv blir allt tätare, att utbildning och kompetensbehov matchas på ett bra sätt.

Alarmerande signaler från näringen

Trots flera kommuners positiva utveckling är Hans Andersson orolig för länet som helhet.

– I en tid när Norrbotten har en ljus framtid framför sig med stora investeringar som knackar på dörren är det illavarslande att länet mer eller mindre står och stampar samtidigt som riket som helhet förbättrar företagsklimatet.

– Investeringarna i norr skapar en helt ny möjlighet för befintlig och framväxande näring. För att denna möjlighet ska kunna verkliggöras på ett bra sätt är det helt nödvändigt att politiker och tjänstemän fångar upp företagens signaler och blir möjliggörare.

– Ledande beslutsfattare, kommun, läns- och regionrådsstaber måste börja jobba aktivt med att lyssna på företagens signaler och behov, lägga upp en strategisk plan och agera för att lyfta företagsklimatet i länet, avslutar Hans Andersson.

Alla enkätsvar och presentationer på kommunal och länsnivå finns att läsa på: www.foretagsklimat.se

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist