Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET18 maj 2021

Nytt näringslivsråd ska öka samverkan i Kalix 

Kalix har i många år legat i bottenskiktet på företagsklimatsrankingen. Nu tillsätter kommunen ett näringslivsråd, med förhoppning att det ska bidra till både ökad samsyn och på sikt även tillväxt.  

Under flera år har det i Kalix kommun varit på tapeten att bilda någon form av forum där företagarna och kommunen tillsammans kan jobba kring näringslivsfrågor. I april togs därför beslutet att skapa ett näringslivsråd, och i höst kommer första mötet att hållas. 

Birgitta Larsson
Foto: Elisabet Gustavsson

I rådet ska kommunstyrelsens ordförande tillsammans med ordförande från utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och ledamöter i utvecklingsutskottet sitta. Från näringslivet kommer det att finnas representanter från Kalixföretagarna, Företagarna Töre, Företagarna Kalix och Business by Women. 

Näringslivschef Birgitta Larsson ser fram emot att få sätta igång arbetet i rådet. 

– Vi har konstaterat att det finns behov av en mer formell och långsiktig samverkansform. Vi hoppas att vi kan skapa mer förståelse för varandras verksamheter och att vi i kommunen ännu bättre kan lyssna in vad företagarna har för behov. På sikt ska allt vi gör förstås sedan syfta till ökad tillväxt, säger hon. 

Många olika branscher 

Hon tycker det är tidigt att säga exakt vad näringslivsrådets roll kommer att bli, men hoppas att det blir ett forum för både små och stora näringslivsfrågor. 

– Det blir spännande att se vilka frågor som kommer att lyftas. Jag tror att det kan bli jättebra att vi formaliserar arbetet tillsammans med näringslivet, och vad vi kommer att jobba med handlar mycket om vilka behov som är mest aktuella och vad företagarna tycker är viktigt, säger hon. 

Jonas Qvist
Foto: Birgitta Johansson

Näringslivsrådet ska ses två till fyra gånger per år, och en företagare som är övertygad att samverkan är viktigare än någonsin är Jonas Qvist på Kalix Bygg & Plåt. Han har varit företagare sedan 1985 och sett näringslivet förändrats. 

– Vi har gått från ett brukssamhälle till ett näringsliv som är ganska diversifierat, med många olika typer av företag. Förr använde vi också uttrycket AMS, alla måste söderut. Idag ser det inte ut så, och ingen vet förstås hur pandemin kommer att påverka näringslivet, men jag tror att hur företagslandskapet än kommer att se ut så måste vi samarbeta för att det ska fungera, säger han. 

”Vi sitter i samma båt” 

Han tycker att relationen till kommunen blivit starkare och bättre genom åren. 

– När jag startade företag hade jag inte mycket med kommunen att göra. Idag tror jag vi förstått att vi sitter i samma båt. 

Jonas Qvist vill se att näringslivsrådet vågar ha högt i tak. 

– Det är viktigt att personer från olika branscher representeras i rådet, så att vi tillsammans kan se den stora bilden. Det är lätt att du annars bara sitter i din egen värld, men jobbar vi tillsammans och vågar dryfta de stora gemensamma problemen så kan vi hitta en väg framåt. 

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist