NYHET6 mars 2020

Orättvisa förutsättningar för privat drivna verksamheter i Norrbotten

LOV-systemen i kommunerna och vårdvalet i regionerna bygger på att ökad konkurrens skapar högre kvalitet. Det skapar också en större valfrihet för fler människor. Om systemet ska fungera är det dock avgörande att privata och offentliga aktörer ges samma förutsättningar.

De offentliga och privata verksamheterna ska få samma ekonomiska ersättning från kommunen eller regionen för sina brukare. Trots detta är förutsättningarna för privata och offentliga verksamheter inte lika, då den offentligt drivna verksamheten kan gå med underskott och därmed subventioneras bakvägen.

Denna situation skapar en snedvriden konkurrens eftersom regionen eller kommunen därmed ges bättre förutsättningar att driva sin verksamhet. Som en följd av detta riskerar likvärdigheten för patienter eller brukare att påverkas, då den offentligt drivna verksamheten i praktiken tilldelas mer pengar.

"Offentliga verksamheter kan gå back under lång tid och ändå finnas kvar. Det kan inte vi. Om vi inte kan bära våra kostnader går vi i konkurs", säger Kirsten Hallman Pettersson.

– Även om vi kompenseras i efterhand, skapar det en mycket stor osäkerhet angående hur underskottet kommer att kompenseras, vilken summa det blir och tidpunkt för ersättningen. Det blir mycket stora svårigheter att planera företagets ekonomi och ytterligare en osäkerhetsfaktor att ta hänsyn till som de regiondrivna vårdcentralerna inte har. Dessutom täcker ingen annan vårt underskott, säger Kirsten Hallman Pettersson, vd, Gällivare Hälsocentral.

När Sveriges kommuner och regioner (SKR) 2015 följde upp de kommuner som tillämpade LOV i hemtjänst framkom att sju av tio kommuner gick med underskott i den hemtjänst som bedrevs kommunalt. De flesta av kommunerna uppgav då också att verksamheten inte behövde hantera underskottet på egen hand.

I Region Norrbotten har de offentligt drivna vårdcentralerna gått med underskott samtliga år sedan vårdvalet infördes. Regionens primärvård gjorde 2018 ett underskott på hela 8,5 procent i relation till budget och det totala underskottet under samtliga år är störst i landet.

Hans Andersson

–Att Region Norrbotten har störst underskott i landet visar hur viktigt det är med duktiga entreprenörer som engagerar sig i välfärden och driver verksamhet av hög kvalitet till en lägre kostnad. Men om företag ska kunna verka långsiktigt är det helt avgörande att de ges samma förutsättningar som den offentliga verksamheten, säger Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten.

VälfärdKonkurrens
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist