NYHET5 maj 2023

Satsningarna i norr måste även vara på det småskaliga

Just nu satsas det stort här uppe i norr. Enorma investeringar i grön teknik väntar i både Luleå, Boden, Skellefteå och många andra orter.

”Se till att stötta och utveckla hela näringslivet: stora och små! Först då kan också näringslivet i norr blomstra fullt ut.” säger Veronica Apelqvist, vd, BD Fisk.Foto: Bakgrund: Mostphotos Porträttbild: Ola Norén

Detta är självfallet välkommet. Nya jobb betyder tillväxt, något som gynnar alla boende i norr. Extra värdefullt är det såklart att satsningarna är på grön teknik, oavsett om det är i modern teknik för stålproduktion eller batterifabriker för framtidens elbilar.

Men ett gott företagsklimat kan inte bara fokusera på de storskaliga projekten. Små och medelstora företag behövs lika mycket.

Vi är många företagare här i norr som bidrar på vårt sätt för att stärka näringslivet, bidra med arbetstillfällen och komplettera de stora företagen på arbetsmarknaden.

BD Fisk är ett nav för lokala fiskare, som tar hand om lokala fångster för ett antal mindre yrkesfiskare i regionen. Vi jobbar lokalt med stort fokus på hållbarhet. Verksamheter som vår får sällan de stora rubrikerna, men vi vill ändå gärna bidra både till arbetstillfällen och till en regional utveckling.

Det småskaliga och lokala kompletterar de stora aktörerna som satsar på en global marknad och mångmiljardförsäljning.

Den bredden är viktig av flera skäl. Hantverksyrken av olika slag kompletterar den tunga industrin. Många yngre vill inte bara jobba på stora företag – många söker sig till mindre aktörer, med lokal förankring. Det är även viktigt för de stora aktörerna med en bred och mångfacetterad arbetsmarknad. En ingenjör eller tekniker som ska jobba på det moderna stålverket har ofta en man eller hustru som också behöver ett jobb. Det är inte alls uppenbart att den medföljande personen kan jobba på samma arbetsplats som sin respektive.

Men mångfalden har fler fördelar. Fler företag innebär också att risker sprids. Beslut om investeringar och utveckling sker hos fler, med fler perspektiv och skapar därmed en mångfald.

Trots att det nu satsas stort på nya investeringar är det långt ifrån att kommunerna i norr kan ses som företagarvänliga. Kommuner i Norrbotten hamnar ofta långt ner när Svenskt Näringsliv bedömer företagsklimatet för landets kommuner. Luleå hamnar på plats 267, Piteå på 276, Gällivare på 274 och Kiruna på 277. Det finns undantag (Boden sticker exempelvis ut, med en hedrande plats 44), men tyvärr är de för få. En av orsakerna till de låga betygen kan vara en ensidig satsning på enskilda men väldigt stora etableringar.

En nyckel för att få ett bredare och stärkt näringsliv i norr är att satsa även på de små entreprenörerna och företagarna. Fiskare, småskalig förädlingsindustri, hantverkare, lokala aktörer som inte har globala expansionsplaner, de bidrar alla på sina sätt till ett starkare näringsliv.

Företagens roll för att stärka regionen är ju uppenbar, men tyvärr behöver vi regelbundet påminna om detta. Företagen – även de små – bidrar med skatteintäkter. De är en integrationsmotor som lotsar in nyinflyttade till sociala och utvecklande sammanhang.

Kommunpolitiker i norr behöver bli mycket bättre på att se till hela näringslivets utveckling. Se till att stötta och utveckla hela näringslivet: stora och små! Först då kan också näringslivet i norr blomstra fullt ut.

Veronica Apelqvist, vd, BD Fisk

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist