Ojusta metoder knäcker hennes friskola

NYHET Publicerad

SKOLA Kommunens tjänstemän har tillstyrkt ansökan, bygglovet är på plats och föräldrarna köar. Men på torsdag tänker den politiska ledningen i Nora stoppa etableringen av förskolan i kommunen. "Det finns inget fristående alternativ i Nora", säger Maria-Pia Carlsson, Solberga Förskolor, som är förtvivlad över kommunens agerande.

Maria-Pia Carlsson

Kämpar för ny förskola. Om politikerna i Nora säger nej en fristående förskola tänker Maria-Pia Carlsson överklaga till förvaltningsrätten.

Foto: Kicki Nilsson / TT

I går var det öppet hus i de tilltänkta lokaler där den första fristående förskolan i Nora vill öppna. Men det mesta talar för att de föräldrar som var där enbart får en glimt av vad de inte kommer att kunna välja som omsorg för sina barn.

- Vi kommer att rösta nej när frågan ska avgöras i morgon, säger Camilla Andersson-Larsson, ordförande (V) i Bildningsnämnden i Nora.

Tillsammans med (S) har de majoritet i frågan som det senaste halvåret varit en lika segdragen som omdebatterad process. I debatten har argumenten om vinst i välfärden använts. De 4,9 miljoner i skolpeng till de 40 köande barnen till Solberga, har förvandlats till en ”kostnad” för kommunen eftersom de då skulle betalas ut till ett privat alternativ.

- Det är rent kriminellt att resonera så. Skolpengen finns där oavsett vem som är huvudman för omsorgen. Det är helt osannolikt hur ärendet har utvecklats och allt pekar nu på ett helt ideologiskt beslut där politikerna i (V) och (S) anser sig veta bättre än de tjänstemän som utrett och tillstyrkt ansökan, säger centerpartistiska oppositionsrådet Helena Vilhelmsson.

Solberga Förskolor AB driver sedan tidigare Rörmokeriets förskola i Lindesberg, en grannkommun till Nora. Det är en verksamhet som uppskattas av både föräldrar och den (S)-ledda politiska ledningen i kommunen. När föräldrar i Nora hörde av sig och ville placera sina barn på förskolan i Lindesberg tändes idén om att istället för att utöka där, starta en förskola i Nora.

- Det finns inget fristående alternativ i Nora och det har varit kö till kommunens förskolor de senaste tio åren. Dessutom finns ett missnöje bland föräldrarna med slitna lokaler och att barnen flyttas runt på olika förskolor.

Det säger Maria-Pia Carlsson som startat Solberga Förskolor men vars expansionsplaner möttes av invändningen att ”det går inte, du vet väl hur det är i Nora”. Det var ett kraxande som sporrade till att i januari i år lämna in en ansökan till kommunen där tjänstemännen i Bildningsförvaltningen utredde frågan. Efter några vändor med kompletteringar tillstyrkte de ansökan som uppfyllde alla krav på budget, pedagogik, miljö och liknande kriterier. Ansökan vidarebefordrade i maj till kommunstyrelsens bord. Men där tog det dock stopp med motiveringen att frågan inte kunde behandlas förrän det fanns ett bygglov på den tilltänkta lokalen.

- Vilket i sig är anmärkningsvärt eftersom kommunstyrelsen inte äger frågan utan det gör miljömyndigheten, säger Helena Vilhelmsson.

Fastighetsägaren tog sig an den kostsamma processen att ansöka om bygglov för den tidigare Ica-butiken och fick också ett sådant i mitten av augusti. Därmed var, än en gång, alla formella kriterier för att starta en förskola uppfyllda.

- Då säger bildningsutskottet i alla fall nej och rekommenderar kommunstyrelsen att också göra det. När vi alltså lagt ner hur mycket extra tid och pengar på att skaffa ett bygglov. Om de nu redan bestämt sig för att säga nej, varför gjorde de inte det i maj istället för att lura in oss i bygglovsansökan, suckar Maria-Pia Carlsson.

Den politiska ledningen i Nora kommun menar att om en fristående förskola etablerar sig i kommunen, påverkar de den expansion av den egna barnomsorgen som är planerad.

- Det skulle innebära att vi skulle behöva avveckla egen verksamhet och säga upp personal. Det innebär helt enkelt negativa konsekvenser för oss, säger Camilla Andersson-Larsson.

Skollagen förespråkar valfrihet inom barnomsorgen, hur ser du på det?
- Jag är för valfrihet inom den kommunala omsorgen, att föräldrarna kan välja den förskola de vill. Och att vi kan erbjuda valfrihet med olika öppettider.

Enligt Friskolornas riksförbund håller knappast Bildningsutskottets resonemang om det prövas mot skollagen. Där står att en kommun kan stoppa en friskola om etableringen innebär påtagligt negativa följder på lång sikt. I Nora råder sedan länge platsbrist i förskolan, kommunen expanderar och har ökad inflyttning och det finns ett stort behov av nya lokaler för barnomsorgen.

- Vi har ett underskott på omsorg och nu säger sig politikerna veta bättre än de tjänstemän som utrett och bifallit ansökan. Istället letar man efter ett halmstrå i juridiken för att få argument för ett avslag som inte över huvud taget har med fakta att göra utan enbart är ideologiskt betingat. Och jag är så oerhört besviken på att (s) inte är på banan. Det är en helt orimlig hållning de visar upp. Beslutet de tänker fatta i morgon kommer aldrig att klara ett överklagande till förvaltningsrätten, säger Helena Vilhelmsson.

Ett överklagande av beslutet är just nu vad Maria-Pia Carlsson ser framför sig.

- Men jag hoppas naturligtvis att åtminstone Socialdemokraterna tar sitt förnuft till fånga och röstar för att vi ska kunna öppna. Men blir det ett nej så är förvaltningsrätten nästa steg. Jag hoppas verkligen inte att de som avrådde mig i början ska få rätt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kommuner som satsar på hyresrabatter

CORONAKRISEN Många företag har svårt att betala hyran. Utsatta branscher kan ta del av ett särskilt hyresstöd. Kiruna och Örnsköldsvik hjälper kämpande företag genom att vara generösa med hyran i de kommunala bostadsbolagen.
NYHET Publicerad:

Så kan fler kommunala åtgärder rädda företagen

CORONAKRISEN Idag har nio av tio kommuner vidtagit någon form av åtgärd för att stödja det lokala näringslivet. I ett andra stödpaket från Svenskt Näringsliv ligger fokus på företagens kostnader och den kommunala ekonomin.
NYHET Publicerad:

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?
NYHET Publicerad:

Vill bredda ungas syn på arbetslivet

SYV I mitten av februari öppnar storsatsningen Jobblabb – Arbetets museums nya utställning, som ska nå alla elever i årskurs 5 i Östergötland. Då möter experimentverkstad studie- och yrkesvägledning.
NYHET Publicerad:

Företagarenkäten uppdateras

FÖRETAGSKLIMAT Årets företagarenkät innehåller nya frågor och sakområden. Björn Lindgren, ansvarig för lokalt företagsklimat, hoppas att uppdateringarna bättre ska spegla vad företagarna tycker om företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Här är landets första krångelombudsman

FÖRETAGSKLIMATET Malin Johnsson är landets första krångelombudsman. Kommunalrådet Peter Danielsson (M) jobbar hårt för att minska regelkrånglet men anser att kommunen har hamnat i en återvändsgränd och vill därför testa något nytt.
NYHET Publicerad:

Så blev kommunen kvitt förlorarstämpeln

FÖRETAGSKLIMATET 195 platser uppåt i kommunrankingen på tre år. Det är effekten av att Kungsör lägger sig nära företagarnas hållning. ”Vi satte oss ner och började prata med varandra, inte om varandra. Det hade ingen gjort tidigare, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.
NYHET Publicerad:

Snabbfotade politiker lyfter Falkenberg i näringslivsranking

RANKING 2019 Det är enkelt att driva företag i Falkenberg, anser Lotta Peltoarvo, en av kommunens entreprenörer. ”Mycket handlar om närheten mellan kommun och företag. Vi känner oss lyssnade på”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Sjudande näringsliv hos årets klättrare

RANKING 2019 Dalakommunen klättrar 158 placeringar, från plats 256 till 98 i årets undersökning. ”Det har aldrig varit roligare att vara företagare i Malung-Sälen”, säger Leif Nilsson.
NYHET Publicerad:

Här trivs företagen bäst – och sämst

RANKING 2019 Tydlig, tillgänglig och professionell. Så vill många företag att deras hemkommun ska vara. Och alla dessa egenskaper hittar vi hos – just det – Solna. Kommunen är bäst på företagande för tolfte gången i rad, enligt en färsk näringslivsranking.
NYHET Publicerad:

Prao omtyckt återvändare till skolan

PRAO Under tre veckor i oktober är det återigen dags för elever från Vara kommuns två högstadieskolor att prova på arbetslivet. Kommunen anses som ett gott exempel på en lyckosam process för att återinföra den lagstadgade praktiska arbetslivsorienteringen för elever.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Landets bästa myndighetskommuner – så tycker företagarna 

FÖRETAGSKLIMAT Tillstånd, tillsyn, bygglov och tillgången till mark och lokaler. Kommuner hanterar frågor som påverkar företagandet på många sätt. Se vilket betyg det lokala näringslivet ger myndighetsutövningen i sin hemkommun.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.