LogoLogo
LogoLogo
NYHET14 april 2020

Besöksnäringen och handeln i länet hårt drabbad av coronakrisen

Besöksnäringen och handeln är de branscher som tidigt drabbades av effekterna av coronakrisen. Över hela landet gapar hotell, restauranger och butiker tomma. För att undvika en massarbetslöshet krävs det att betydligt fler åtgärder vidtas.

Karl Hulterström
I Örebro län är besöksnäringen och handeln betydelsefull och bidrar med många arbetstillfällen menar Karl Hulterström, Svenskt Näringsliv Örebro län.
Foto: STEFAN TELL

Besöksnäringens branschorganisation Visita beskriver att coronakrisen har slagit skoningslöst mot besöksnäringen. Minst 30 000 personer har redan varslats eller förlorat sina anställningar och uppgifter om fler varsel, rekonstruktioner och konkurser kommer varje dag.

Enligt en undersökning av Svensk Handel bland sina medlemsföretag visar att företagens likviditetskris tilltar. Var tredje handlare inom sällanköpsvaruhandeln uppger att de i hög utsträckning har problem med sin likviditet. Tre av tio företag inom sällanköpsvaruhandeln anger att de klarar max två månader under rådande omständigheter innan de tvingas lägga ned verksamheten. Var tionde butik har tvingats se försäljningen rasa med minst 80 procent.

I Örebro län är besöksnäringen och handeln betydelsefull. Den bidrar med många arbetstillfällen och är en dragningskraft för turister, vilket skapar synergieffekter för länet och bidrar med fler jobb.

– Dessa branscher är också viktiga när det kommer till att leverera inträdesjobb på arbetsmarknaden, vilket inte minst är betydelsefullt för integrationen av nyanlända och för att få unga i arbete. Besöksnäringen har störst andel medarbetare som är unga och utrikes födda, säger Karl Hulterström, regionchef på Svenskt Näringsliv i Örebro län.

Besöksnäringen och handeln spelar dessutom en viktig roll för välfärdens finansiering.

– Besöksnäringen och handeln i Örebro län genererar hela 1,4 miljarder kronor i skatteintäkter per år vilket motsvarar 2587 sjuksköterskor, säger Karl Hulterström.

Svenskt Näringsliv menar att den allvarliga utvecklingen kräver förstärkt system för korttidspermittering, en räddningsersättning vid intäktsfall och fler likviditetsstärkande åtgärder för företagen. Visita vill också att arbetsgivaravgifterna slopas tillfälligt i åtminstone tre månader och att systemet för hyresreduceringar behöver nyttjas fullt ut. Svensk Handel menar också att substantiella hyreslättnader är en förutsättning för att många handelsföretag ska överleva krisen.
Anneli Rådesjö som, tillsammans med sin man, driver Restaurang Labbsand i Karlskoga håller med.

– Det åtgärdspaket som regeringen har lagt fram är välkommet men hjälper långt ifrån fullt ut. Jag skulle önska att arbetsgivaravgiften togs bort helt och att korttidspermitteringen höjs till 100 procent för de som har behov av det.

Men Anneli betonar också vikten av lokala stödinsatser för näringslivet i kommunen.
– Det är oerhört viktigt att även kommunen värnar om sina företagare i dessa tuffa tider, tex skulle en återbetalning av tillståndsavgifter vara en stor hjälp för oss.

Anneli berättar att corona-pandemin har drabbat verksamheten hårt och att alla deras bokningar under mars, april och maj, med undantag av en, är avbokade.

– Vår verksamhet bygger på beställningar, många från företag men även privata kalas, minnesstunder och bröllop. Nu ser vi tyvärr att vi även börjar få avbokningar för juni och juli. Vi ligger lite utanför Karlskoga och har inte öppet för allmänheten den här tiden på året så avbokningarna har verkligen slagit hårt mot oss.

Annelie och hennes man bestämde sig dock tidigt för att satsa på cateringverksamhet på fredagarna vilket visat sig vara ett bra beslut.

– Jag tror att många känner att de vill stötta drabbade branscher och vi är oerhört tacksamma för det, avslutar Anneli.

Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist