Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET26 oktober 2020

Företagen i Örebro län bygger välfärden

I samband med att corona svepte in över landet i våras har diskussionen om vår välfärd stått i centrum. Vård och omsorg har fått fungera som en frontlinje i kampen mot pandemin. Samtidigt har krisen satt djupa ekonomiska spår hos de som faktiskt skapar vår välfärd, företagen. Krisen har därför tydliggjort, kanske mer än någonsin, företagens betydelse för vår gemensamma välfärd. Det har aldrig varit viktigare att möjliggöra för företagare att skapa jobb så att nya skatteintäkter genereras. Kraften i företagen är avgörande för att vi snabbt ska kunna återstarta Örebro län igen.

I Örebro län genererade privata företag, tillsammans med sina medarbetare, totalt 22,6 miljarder kronor i skatt under förra året. I år kommer den summan vara betydligt mindre. Foto: Mostphoto
”Om det ska gå bra för Örebro län måste det gå bra för våra företag”, skriver Karl Hulterström, Svenskt Näringsliv Örebro län.
Foto: Ernst Henry Photography AB

Sverige har en av världens mer avancerade välfärdsmodeller. Liksom de andra nordiska länderna har Sverige varit en pionjär i att utveckla offentlig finansiering av skola, vård och omsorg. Låt oss se till att det förblir så. Det gör vi genom en sund företagsutveckling och att nya jobb skapas. Det skapar skatteintäkter till välfärden. Av dessa skäl är det viktigt att politikerna prioriterar ett gott företagsklimat med allt från mindre regelkrångel, effektivare offentliga upphandlingar och god infrastruktur. Det ger företagen möjlighet att växa. 

Företagsklimatet har en direkt påverkan på möjligheterna för en kommun, region och stat att kunna leverera skola, vård, omsorg och rättsväsende till medborgarna. Enbart i Örebro län genererade privata företag, tillsammans med sina medarbetare, totalt 22,6 miljarder kronor i skatt under förra året. I år kommer den summan vara betydligt mindre. Det krävs kraftfulla åtgärder för att företagen åter ska kunna växa, utveckla sina verksamheter och anställa fler. Om det ska gå bra för Örebro län måste det gå bra för våra företag.  

Kan den kommunala organisationen arbeta med serviceinriktad och effektiv myndighetsutövning samt ha rimliga och enkla upphandlingar kommer vi en bra bit på vägen. 

Toppas det med en god dialog och tillit mellan politiker, tjänstepersoner och företagare så kommer vi ännu längre. Vi är övertygade om att alla kommuner i länet kan genomsyras av en sådan anda – bara alla och envar bestämmer sig för att det är viktigt. För alla tjänar på att det går bra för våra företag.  

VälfärdsskaparnacoronakrisenLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist