NYHET21 maj 2024

Kumla ska bli liiiite bättre

Kumla kommun har genom åren legat ganska bra till i Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet. Det finns dock mer att ge och med anledning av det var Kumla med i den senaste omgången av Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för kommuner som vill ta nästa steg i sitt arbete för ett bättre företagsklimat.

”Vi är bra på mycket i Kumla men strävar alltid efter att bli liiite bättre”, säger näringslivschef Hanna Jonasson
Foto: Karl Hulterström

Hanna Jonasson, som började som Näringslivschef i Kumla för tre år, sedan tog initiativ till att Kumla skulle vara med i programmet. Hon såg tidigt att det fanns stor potential att göra mer och utveckla kommunen i rätt riktning när det gäller näringslivsfrågor.

– Kumla är en kommun med fantastisk potential. Det är en pigg kommun som är framåt, modig och som verkligen vill utvecklas. Vi är bra på mycket i Kumla men strävar alltid efter att bli liiite bättre. Att arbeta för ett ännu bättre företagsklimat står högt på agendan och att få stöd i det arbetet via utvecklingsprogrammet som Svenskt Näringslivs leder såg vi som en fin möjlighet. Vi blev väldigt glada när vi erbjöds möjligheten och jag tycker vi har tagit väl tillvara på den, säger Hanna Jonasson.

För att få till den utveckling som Svenskt Näringsliv vill se genom utvecklingsprogrammet är det viktigt att hela organisationen involveras. En av dem som varit med på resan det senaste året är chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Windal.

Samhällsbyggnadschef Anna Windal anser att utvecklingsprogrammet ett arbetet i Kumla en ny fart.
Foto: Kumla kommun

– Utvecklingsprogrammet har gett oss nya insikter och inspiration kring arbetet med näringslivsfrågor från andra kommunen. Det har också satt fokus på hur vi kan fortsätta att utvecklas i till exempel myndighetsutövningen men även i andra kontakter med företagare. Det finns fantastiskt goda förutsättningar i Kumla som vi ska se till att förvalta och förädla på ett klokt vis, säger Anna Windal.

Förändringsarbete av det här slaget brukar ta några år i de kommuner som initierat ett liknande arbete. I årets undersökning ser vi inte heller effekterna av det arbete som startats upp i Kumla men organisationen ska jobba vidare på den inslagna vägen och räknar med att få en positiv effekt på siktI senaste NKI-undersökningen blev det dock ett rejält kliv i rätt riktning för Kumla.

– Nu ska vi fortsätta arbete med NKI, det är en viktig grund. Parallellt kommer vi givetvis också att fortsätta med alla de andra frågor som är viktiga för näringslivet och tillväxten i kommunen. Allt från etableringar, attraktionskraft, kompetensförsörjning och dialoger. Snart kommer också vårt nya näringslivsprogram att antas och en hel del handlingsplaner ska skapas, givetvis tillsammans med näringslivet, säger Hanna Jonasson.

Andreas Brorsson, KSO, ser positivt på framtiden och menar att det nu gäller att fortsätta det goda arbetet för företagen i kommunen.
Foto: Kumla kommun

Även Andreas Brorsson (s) kommunstyrelsens ordförande i Kumla var med under programmet och ser positivt på framtiden.

– Vi har gjort en resa gällande näringslivsfrågor under de senaste åren och det ska vi fortsätta med. Vi arbetar brett med frågorna och det kommer vi fortsätta göra. Jag tycker att vi har fått med oss mycket kunskap och många bra inspel och idéer under programmets gång. Näringslivsfrågor berör många olika delar av kommunens verksamheter och ett viktigt fokusområde senaste året och även framöver är att få med ännu fler på tåget. Näringslivet är otroligt viktiga för Kumla på många olika sätt och vi vill vara en riktigt bra kommun att driva företag i, avslutar Andreas Brorsson.

Undersökningen Lokalt företagsklimatLokalt FöretagsklimatSvenskt Näringslivs utvecklingsprogram
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist