NYHET25 september 2023

Kumla vill stärka sitt företagsklimat med hjälp av Svenskt Näringsliv

Kumla kommun har legat runt plats 100 i rankingen ganska länge. Nu ska kommunen delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för att ta nästa steg i näringslivsarbetet och förväntningarna från kommunen är stora.

Hanna Jonasson, näringslivschef Kumla kommunFoto: Karl Hulterström

– Jag har visat tydligt intresse sedan jag tillträdde min tjänst för två och ett halvt år sedan. Jag har hört gott om programmet och att det har stärkt de kommuner som deltagit. Att få hjälp, expertis och mycket input är jag helt säker på är en vinnande aspekt. Det finns så mycket bra som andra kommuner gör, man behöver inte uppfinna allt på nytt igen. Vi har en pigg och målmedveten politik som är väldigt drivande i frågorna och prioriterar dem högt. Så det var självklart att vi skulle ta hjälp om vi nu kunde få det, säger näringslivschefen Hanna Jonasson.

I Kumla är företagsklimatet en viktig fråga och näringslivsfrågor är alltid i fokus och har en plats på agendan.

– Jag tror att utvecklingsprogrammet är ett värdefullt stöd som kan ge oss inspiration, goda exempel och nya kontakter. Jag ser många fördelar med det. Vi ser fram mot att under dessa former få lyssna på andra kommuner och deras utmaningar och framför allt hur de har löst dem.

Den 27 september är det dags för den första träffen av fyra. Fem kommunanställda ingår i den basgrupp som kommer att vara med på alla träffar. Vid vissa träffar kommer man dessutom ha möjlighet att bjuda med personer som arbetar med specifika frågor.

– Parallellt med träffarna får även kommunstyrelsens ordförande (KSO), Andreas Brorsson (S), ett mentorskap från en annan KSO, berättar Hanna.

Så här säger Andreas om den kommande tiden med utvecklingsprogrammet:

– Att få möjligheten att medverka i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram kommer att fortsätta stärka Kumla kommun i dess arbete att verkligen sätta företagen först, säger Andreas.

När Hanna tillträdde sin tjänst togs samtidigt ett krafttag kring näringslivsfrågorna i Kumla kommun. En åtgärdsplan togs fram och efter två och ett halvt år har man kommit långt på många plan.

– Vi känner att vi är i ett nytt läge. Ett nytt näringslivsprogram ska formas och det är viktiga frågor. Då är det extra värdefullt att få stöd, hjälp och expertis inom detta. Allt vi kan få till oss är betydande. Min förhoppning är att det är många delar i programmet som vi kommer att ha nytta av, säger Hanna.

Kumla har de senaste åren arbetat hårt med att alla i kommunen ska se sig som en viktig del i näringslivsarbetet. Kontaktytorna är många och allt ska hänga ihop.

– Vi vill få företag att etablera sig här, det ska finnas en attraktionskraft och vi vill lyfta förebilder. Varumärket Kumla ska attrahera och det spelar roll hur vi pratar om vår kommun. Samhällsutveckling, samhällsbygge och näringsutveckling är betydelsefulla i alla de frågorna och därför är det också angeläget att vara bra på dem. Vi har jobbat på många fronter kring de här bitarna, men nu är det ett nytt läge och vi vill vässa oss ytterligare.

Hanna vill dock starkt poängtera att Kumla redan är bra på mycket av detta, men att man vill bli ännu bättre.

– Vi har ett gott rykte, det kände jag till redan innan jag började jobba i Kumla, men vi vill fortsätta vårda och utveckla det. Vi har en styrka i att vi har en bra dialog med företagen, de pratar i många fall med oss och inte om oss. Även när det har gått tokigt så ringer de. Det är betydelsefullt och det ska vi verkligen vårda. Vi vill helt enkelt bli ännu bättre på att vara kommun, både i service och myndighetsutövning. Vi vill alltid bli lite bättre. Då gäller det att hitta nycklar och verktyg för att bli det, det här är ett sätt, säger Hanna.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avMaria Eremo
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist