NYHET31 maj 2022

Lekeberg återigen i topp!

Årets enkätresultat är här. Närmare 1200 företagare i Örebroregionen har tyckt till om företagsklimatet i kommunen de är verksamma i. I Svenskt Näringslivs omfattande undersökning ligger fokus på hur företagare upplever att det är och vad som kan bli bättre. 

Lekeberg har länge haft länets bästa företagsklimat, men under många år upplevde företagen en försämring. Nu väder det dock uppåt igen.Foto: Zoran Ladinek

– I mer än 20 år har vi frågat experterna, de lokala företagarna, om hur de tycker att det är att verka i kommunen. Då spelar ett brett spektrum av frågor in och det är den helheten vi sätter siffror på. Vi ger det breda näringslivet en röst i dessa sammanhang, säger Karl Hulterström på Svenskt Näringsliv i Örebroregionen.

Företagarna önskar mer dialog med kommunens företrädare och bättre förståelse för företagares vardag, konstaterar Karl Hulterström.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Efter flera års negativ utveckling ser vi nu ett tydligt trendbrott i Lekebergs kommun som återigen är den kommun med högst sammanfattande omdöme i Örebroregionen. 

– Lekeberg var en klart lysande stjärnan i vår region under många år men senaste åren har företagarna upplevt en försämring. Nu ser vi dock en vändning och även om Lekeberg inte är tillbaka på de toppbetyg som kommunen hade 2018 är det en klar vändning vi ser. Förutom att det sammanfattande omdömet stiger så upplever företagarna i kommunen att informationen och dialogen blivit klart bättre, säger Karl Hulterström.

I Karlskoga fortsätter den positiva utvecklingen när det gäller det sammanfattande omdömet. Kommunen har gått åt rätt håll de senaste åren och den trenden verkar att hålla i sig enligt företagarna som besvarat enkäten.

– Det är glädjande att arbetet som skett i Karlskoga ger resultat och jag hoppas att det ska hålla i sig även framöver. Den omsvängning som skett uppskattas uppenbarligen av företagarna i Karlskoga kommun. Största betygsförbättringen gäller tjänstemännens attityder och det är ju bevis för att den satsning på serviceinriktad myndighetsutövning som skett gett resultat, säger Karl Hulterström

Även Kumla får något bättre sammanfattande omdöme men samtidigt sätter företagarna lägre betyg på flera av parametrarna i undersökningen.

– Ja, det stämmer. I Kumla skulle de främst behöva lägga fokus på skolans kontakter med näringslivet, upphandlingar samt information till företagen. Samtidigt ska vi komma ihåg att Kumla, precis om Ljusnarsberg, ligger över rikssnittet på alla frågor utom en, säger Karl Hulterström.

I många av regionens kommuner sker bara marginella förändringar i de parametrar som ingår i undersökningen. För Noras del, kommunen som legat längst ned senaste åren, går det mesta dock åt rätt håll.

– Ja lyckligtvis anser företagarna att det blir lite bättre även om det sammanfattande omdömet ligger kvar på förra årets nivå. Vi ska dock komma ihåg att det fortfarande är så att företagarna i Nora Kommun sätter ett betyg som är under 3, vilket är under godtagbart, på majoriteten av frågorna i enkäten. Det är förstås långt ifrån bra och det borde vara en ögonöppnare när företagare anger att dialogen inte fungerar, att attityderna till företagare inte är bra och att informationen till näringslivet inte är bra, säger Karl Hulterström.

Tyvärr ser vi inte några förbättringar när det gäller företagsklimatet i vare sig Hällefors eller Lindesberg som också genom åren fått låga betyg av företagarna. 

– Nej vi ser inga positiva trendbrott alls där och i Lindesberg sätter företagarna lägre betyg på fler frågor än de sätter högre betyg på, säger Karl Hulterström.

Ser man över regionen så är det några frågor som sticker ut när Svenskt Näringsliv frågar företagarna hur företagsklimatet kan förbättras.

– Företagarna önskar mer dialog med kommunens företrädare och bättre förståelse för företagares vardag. Det hänger förstås ihop. Möts vi mer så ökar insikten om de problem och utmaningar företagare har. Sen ska vi inte glömma bort att många företagare och deras medarbetare påverkas av brottslighet och otrygghet så att komma tillrätta med det står högt upp på många företagares önskelista för ett bättre företagsklimat, säger Karl Hulterström.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist