Vägskylt Ljusnarsbergs kommun

Efter en bottennotering 2011 har Ljusnarsberg undan för undan klättrat uppåt i rankingen.

Öppna dörrens politik har lyft Ljusnarsberg

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT -Öppenhet och enkelhet är hemligheten bakom vår klättring på Svenskt Näringslivs ranking. Vi krånglar inte till det så mycket. Min dörr står alltid öppen. Det är bara för företagare att komma vägen förbi, säger Ewa-Leena Johansson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Ljusnarsberg sedan snart 15 år tillbaka.

Ewa-Leena Johansson.

-Öppenhet och enkelhet är hemligheten bakom vår klättring, säger Ewa-Leena Johansson.

Foto: Sören Karlsson
Torbjörn Nilsson, Bandstål

Torbjörn Nilsson välkomnar kommunledningens attitydförändring.

Företagsklimatet har inte alltid varit så här bra. Efter en bottennotering 2011 med placeringen 279 bland Sveriges 290 kommuner har Ljusnarsberg undan för undan klättrat uppåt. Förra året hade man avancerat till plats 95 för att nu bättra på resultatet ytterligare och rycka fram till plats 76.  

Ewa-Leena Johansson tror inte att någon enskild fråga ligger bakom denna framgångsvåg.

-Det är helheten som avgör, menar hon och påpekar att det inte enbart är de traditionella näringslivsfrågorna som styr synen på företagsklimatet.

-De flesta som driver företag i kommunen bor också här. Hela samhället med förskola, skola och mycket annat måste fungera för att företagen ska kunna utvecklas på bästa sätt, betonar Ewa-Leena Johansson.

Ett smörjmedel i kontakterna mellan näringsliv och kommun är ett företagarråd med möten en gång i månaden.

-Mycket kan lösas i detta forum. Också här är det helhetsbilden av Ljusnarsberg som står i centrum. Att det är skräpigt på torget kan vara en punkt att behandla. Företaget som tar hit sina kunder vill förstås att det ser snyggt och prydligt ut, konstaterar Ewa-Leena Johansson.

Tillsammans med näringslivsutvecklaren Mikael Haapala gör hon åtskilliga företagsbesök.

-Vi åker också ut till nya företag i kommunen för att presentera oss och överlämna en blomma. Det är viktigt med den kontakten och dialogen.

Naturligtvis finns det nackdelar med att vara en liten kommun med bara 5 000 invånare, men Ewa-Leena Johansson ser också en rad fördelar.

-Närheten betyder mycket. Två rum bort i korridoren sitter näringslivsutvecklaren. Ytterligare två rum bort finns kommunchefen. Vi är samlade och det underlättar hanteringen av olika ärenden, menar hon.

När det gäller offentlig upphandling tycker Ewa-Leena Johansson att vissa kommuner tillämpar en alltför sluten och hemlighetsfull process och därför skrämmer bort företag.

-Lagen ställer inte sådana krav. Det är fullt tillåtet med en dialog inför en upphandling, framhåller hon.

KNÖL-samarbete

Ljusnarsberg har ett nämndsamarbete med Hällefors, Nora och Lindesberg genom det som brukar kallas KNÖL, Kommunerna i Norra Örebro Län. Skiftande uppfattningar om myndighetsutövning och bemötande ledde längre tillbaka till osämja mellan Ewa-Leena Johansson och en dåvarande förvaltningschef.

-Företagen måste känna att de får stöd och ska inte uppleva oss som ett hot. All vår myndighetsutövning skulle må bra av bättre förståelse för företagandet och det behövs inga avsteg från lagar för det, förklarar Ewa-Leena Johansson.

Hon tycker att Ljusnarsberg är på rätt väg i sitt arbete med företagsklimatet.

-Vi är förstås inte färdiga och det kommer vi aldrig att bli. Det är en ständigt levande fråga, en fråga som förändras över tid. Kommunen och företagen ska fortsätta att tillsammans utveckla Ljusnarsberg. Det är ett givande och ett tagande, säger Ewa-Leena Johansson. 

Successiv attitydförändring

Torbjörn Nilsson på Bandstål B Nilsson AB märker tydligt av det förbättrade företagsklimatet i Ljusnarsbergs kommun.

-Kommunen jobbar aktivt med dessa frågor. Jag upplever att det finns ett fokus som inte fanns för 10-15 år sedan, säger han.

Enligt Torbjörn Nilsson har det undan för undan skett en attitydförändring inom kommunledningen i Ljusnarsberg.

-Man har insett att det inte finns några genvägar. Det går inte att sitta och vänta på hjälp utifrån. Problemen måste lösas i nära samarbete mellan kommunen och de företag som verkar här, konstaterar Torbjörn Nilsson.

Det var hans far Bertil Nilsson som grundade företaget 1983.

-Bandstål är ett fristående stålservicecenter med stor erfarenhet av klippta och slittade produkter i tunnplåt. Vi arbetar med ett nätverk av leverantörer istället för att vara knutna till ett enda stålverk. Därför är vi flexibla och snabba, förklarar Torbjörn Nilsson.

Ove Sahl är vd på BioHospital AB. Företaget är kontraktstillverkare av medicinsk engångsutrustning och har lång erfarenhet av branschen. Att företagsklimatet i Ljusnarsbergs kommun utvecklats i rätt riktning är något som Ove Sahl gärna skriver under på.

-Det är en bild som jag absolut delar. Både politiker och tjänstemän gör ett bra jobb, tycker han och lyfter fram närheten som en betydelsefull faktor.

-Vi har nära till varandra och det går för det mesta snabbt att få svar på sina frågor, säger Ove Sahl.

Sören Karlsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Engagerade företag gjorde Strömstads strategiarbete framgångsrikt

FÖRETAGSKLIMAT 2016 började Strömstad ta fram en ny näringslivsstrategi. Två år senare fick kommunen utmärkelsen ”Årets klättrare” i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Mod och nyfikenhet lyfter företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "Mod, nyfikenhet och vilket perspektiv vi väljer är avgörande faktorer i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Här gäller det att lära av varandra, att lära av de bästa", säger Christer Östlund, ansvarig för Svenskt Näringslivs kommunrelationer, på inspirationsdagen på Arlanda för 150 politiker och tjänstemän från kommuner runt om i Sverige.
NYHET Publicerad:

Gotland sätter fokus på företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Gotland har länge suttit fast i bottenskiktet i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Vid den senaste mätningen blev det placering 253 bland landets 290 kommuner. Ungefär i detta härad har Gotland befunnit sig under en lång rad år.
NYHET Publicerad:

Lågt betyg på företagsklimatet fick Svedala att agera

FÖRETAGSKLIMAT På sju år har Svedala sjunkit från plats 63 till 189 på Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. De negativa mätningarna har fått kommunen att reagera, bland annat genom att starta upp ett näringslivsråd och utbilda kommunrepresentanter i bättre bemötande. ”Vi har alla ett gemensamt ansvar för att se till så företagsklimatet förbättras”, säger Thomas Carlsson, näringslivs- och turismutvecklare i Svedala kommun.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.
NYHET Publicerad:

Företagsamheten växer snabbast i Jokkmokk

FÖRETAGSKLIMAT Jokkmokk kan stoltsera med Sveriges snabbast växande företagsamhet. Dessutom har kommunen landets sjunde högsta nyföretagsamhet och den tolfte högsta överlevandegraden. "Kommunens uppgift är att möjliggöra, inte att vara ett hinder", säger Stefan Andersson, tillväxtchef i Jokkmokks kommun.
NYHET Publicerad:

Nyföretagsamheten på rekordlåg nivå

FÖRETAGSKLIMAT Samtidigt som Sverige behöver fler och växande företag för att säkra tillväxt och välstånd sjunker andelen personer som väljer att starta företag. "Det är anmärkningsvärt och oroväckande. Nyföretagsamheten för kvinnor är särskilt bekymmersam eftersom den fortsätter att sjunka från en redan låg nivå", säger projektledare Jakob Steinstö.
NYHET Publicerad:

Företagen gillar när han drar i kommuntyglarna

FÖRETAGSKLIMAT Han är kommunalrådet som var med om att varsla 55 anställda, avvecklade näringslivskontoret och uppmanar företagare att ringa till honom. Möt Hans Unander (S) som leder Malung/Sälen, kommunen som har byggboom och attraherar flera livskraftiga företag.
NYHET Publicerad:

Handfasta råd till kommunpolitiker

FÖRETAGSKLIMAT Alla kommuner vill ha ett bra företagsklimat. Svårigheten är att veta vad man ska göra. Svenskt Näringsliv publicerar därför en serie guider riktade till kommunala politiker och chefer.
NYHET Publicerad:

"Det handlar om att använda vanligt bondförnuft"

GISLAVEDS FÖRETAGSRESA I två och ett halvt år har Gislaveds kommun arbetat aktivt för att stärka servicenivån i myndighetsutövningen. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Företagen uppskattar den nya inställningen och grannkommunen Tranemo har inlett ett samarbete med Gislaved över länsgränsen.
NYHET Publicerad:

Så blev Nordmaling topp tio

FEM FRAMGÅNGSFAKTORER Från botten till toppen på drygt fyra år. Madelaine Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande, redogör för faktorerna bakom Nordmalings förbättrade företagsklimat. 
NYHET Publicerad:

Kundfokus gav kortare bygglovstider i Eslöv

MYNDIGHETSUTÖVNING År 2014 tog det i genomsnitt fyra månader att få svar på sitt bygglov i Eslöv. Nu har handläggningstiden sjunkit till 5,7 veckor, även om företagsärenden i snitt tar längre tid, 6,9 veckor. "Även om vi tillämpar myndighetsutövning är företagen våra kunder som vi måste värna om", säger Lars Persson, näringslivschef i Eslövs kommun.
NYHET Publicerad:

Så tydliga är kommunerna med sina mål om företagsklimatet

KARLÄGGNING Det ska vara enkelt för en företagare att se vilka mål kommunen satt upp för att förbättra företagsklimatet. Svenskt Näringslivs studentmedarbetare Emma Supponen har genomfört ett projekt där hon kartlagt hur tydliga kommunerna är med sina mål.
NYHET Publicerad:

Drag kring Kungsörs företagsklimat

NÄRINGSLIVSTRATEGI Kungsörs kommun har klättrat 89 steg på kommunrankingen de senaste två åren, med ett ordentligt kliv på 68 placeringar sedan i fjol. Det gör Kungsör till den sjunde bästa klättraren 2018. ”Vi har haft ett medvetet fokus”, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.
NYHET Publicerad:

Skogsägare stämmer staten för utebliven ersättning

ÄGANDERÄTT Staten har slutat att ersätta skogsägare i fjällnära områden. Frågan ställs nu på sin spets i ett ärende i Mark- och miljödomstolen i Umeå.
NYHET Publicerad:

"Problemet att politiker inte förstår våra behov"

FÖRETAGARDAGEN Kompetensförsörjning, skatter och integration var några frågor i fokus när företagare, politiker och experter träffades under årets ”Företagardag” i Näringslivets Hus. Ett problem som lyftes var att politiker och företagare lever i olika världar.
NYHET Publicerad:

Debatt: Kompetens i klassrummen kräver nytänkande

DEBATT I dag, den 26 november, lanseras Svenskt Näringslivs rapport ”Handlingskraft kan lösa lärarkrisen” där sex skribenter har fått i uppdrag att tänka fritt kring möjliga vägar för att förbättra kompetensförsörjningen, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert och Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Försämrat företagsklimat i Stockholm kräver nysatsning

BÄTTRE VILLKOR I senaste rankingen av företagsklimatet rasade Stockholm till en 123:e plats. Nu vill Stockholms nya blågröna styre skapa en ny näringslivstrategi. "Jag ser den nya strategin som en bra början på ett arbete där politiker och tjänstemän får förståelse för företagens behov", säger vd Jan Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Drop-in för företagare förenklar

FÖRETAGSKLIMAT Istället för att vänta på att företagarna hör av sig med frågor tar näringslivskontoret i Krokom initiativ till öppna möten. Satsningen "Näringslivskontoret med vänner" ger svar direkt på plats.
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.