NYHET9 mars 2020

Sökes; 9300 företagsamma kvinnor!

Företagsamheten i Örebroregionen fortsätter att öka om än i långsam takt. Regionen har dock fortfarande landets näst svagaste företagsamhet. Det visar Svenskt Näringslivs färska rapport Företagsamheten 2020 där just företagsamheten bland Sveriges invånare kartläggs.

Trots att rekordmånga kvinnor räknas som företagsamma skulle det krävas ytterligare 9300 företagsamma kvinnor i Örebroregionen för att nå männens nivå på företagsamhetFoto: Katja Kircher
"För att vi ska nå samma företagsamhet som rikssnittet skulle det behövas över 5000 fler företagsamma i regionen", säger Karl Hulterström på Svenskt Näringsliv i Örebro.

– Under flera år har det gått åt rätt håll i regionen men förändringen går långsamt och vi ligger långt efter rikssnittet. För att vi ska nå samma företagsamhet som rikssnittet skulle det behövas över 5000 fler företagsamma i regionen, säger Karl Hulterström på Svenskt Näringsliv i Örebro.

Företagsamheten är högst bland invånarna i Lekeberg och Askersunds kommuner. Här räknas 16,5 respektive 14 procent av invånarna mellan 16 och 74 år som företagsamma. För att vara företagsam ska du antingen ha en F-skattsedel, vara delägare i ett aktivt handelsbolag, alternativt är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag.

Lägst andel företagsamma i regionen finns i Degerfors och Karlskoga där 8,5 respektive 7,5 procent räknas som företagsamma. En kommun tappar något och det är Nora men kommunen ligger fortfarande på tredje plats i regionen när det gäller företagsamhet.

Även företagsamheten bland kvinnor i regionen ökar men ökningen bland männen är större. 1200 män samt 676 kvinnor räknas som nyföretagsamma i regionen.

– Historiskt sett har företagsamheten bland män varit betydligt högre än bland kvinnor och siffrorna gällande nyföretagsamhet stärker den bilden. Trots att rekordmånga kvinnor räknas som företagsamma skulle det krävas ytterligare 9300 företagsamma kvinnor i Örebroregionen för att nå männens nivå på företagsamhet, säger Karl Hulterström.

Nyföretagsamheten växer snabbast i Askersund samtidigt som Lekeberg fortsätter att vara den kommun med mest nyföretagsamma, det vill säga personer som under 2019 gått från att inte räknas som företagsamma till att göra det. Ljusnarsberg ligger ur detta perspektiv dåligt till och tillhör de tio kommuner med lägst nyföretagsamhet.

– Siffrorna när det gäller nyföretagsamhet få dock tas med viss försiktighet då det i små kommuner kan vara stora variationer mellan åren. Lekeberg har dock legat bra med under många år samtidigt som Ljusnarsberg haft låg nyföretagsamhet under flera år, säger Karl Hulterström.

Fakta om undersökningen

Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige.

Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt ansvar för ett företag ökar eller minskar. Statistiken sätts i relation till populationen, för att ta hänsyn till befolkningsförändringar från år till år.

Uppgifterna hämtas från UC AB i början av året och utgår från en totalundersökning av antalet företagsamma personer, snarare än antalet företag.

En person räknas som företagsam om personen antingen:

- har en F-skattsedel, eller
- är delägare i ett aktivt handelsbolag, eller - är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag

Individerna räknas bara en gång oavsett om personen ansvarar för ett eller flera företag.
Dessutom presenteras statistik över nyföretagsamma individer.

Nyföretagsamma personer är sådana som inte klassades som företagsamma förra året, men som gör det under innevarande år.

FÖRETAGSAMHETEN.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist