NYHET10 mars 2020

Här är Skånes mest företagsamma kommuner

Skåne har landets sjätte högsta företagsamhet. Båstad har länets mest företagsamma befolkning medan andelen företagsamma personer ökat mest i Perstorp, Vellinge och Ängelholms kommun. Samtidigt minskar företagsamheten bland de yngre och befinner sig nu på en historiskt låg nivå. Det framgår av en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv ny statistik över företagsamheten i landets kommuner. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt eller strategiskt ansvar för ett företag ökar eller minskar. Jämfört med förra året ökar företagsamheten, dvs andelen företagsamma invånare, i 13 av länets 33 kommuner. Sammantaget är 12 procent av länets befolkning företagsamma och jämfört med Sveriges övriga län har Skåne rikets sjätte högsta företagsamhet. Rikssnittet är 12,5 procent.

Båstad har, precis som i fjolårets mätning, högst andel företagsam befolkning. Hela 22,2 procent av befolkningen är på något vis delaktiga i ett företag. Det är i Perstorp, Vellinge och Ängelholms kommun som företagsamheten ökat mest, 0,4 respektive 0,3 procent. Länets lägsta företagsamhet återfinns, precis som tidigare år, i Bjuv. Kommunens företagsamhet minskar återigen och 8,3 procent av Bjuvs befolkning är nu företagsam.

Andelen företagsamma kvinnor ökar totalt sett något jämfört med föregående år. Däremot finns det fortsatt drygt 41 000 färre företagsamma kvinnor än män i Skåne.

Den yngre nyföretagsamheten, ålder 16 till 24 år, har minskat i Skåne jämfört med föregående år och befinner sig nu på en historiskt låg nivå.

Fakta

  • Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. En person räknas som företagsam om personen antingen har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, eller är vd eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag.
  • Statistiken sätts i relation till populationen, för att ta hänsyn till befolkningsförändringarna från år till år. Uppgifterna hämtas från UC AB i början av året och utgår från en totalundersökning av antalet företagsamma personer, snarare än antalet företag.
  • Individerna räknas bara en gång oavsett om personen ansvarar för ett eller flera företag.
EntreprenörskapFÖRETAGSAMHETEN.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist