Gruppbild
Foto: Hanna Johansen

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoachning. Rådgivare, Sten Phalm, Kina Siberg och Birgit Sturk fanns tillsammans med Biträdande regionchef, Susanne Corse och Regionchef Mitt Stockholm, Erica Sundberg på plats på Arbetsgivardagen i Västerås tidigare i höstas.

TRR stöttar vid omställning “idag, igår & imorgon”

NYHET Publicerad

OMSTÄLLNING Digitalisering, Brexit och demografisk utveckling är faktorer som ökar kraven på dagens företagare. För vissa kan det skapa behov av omställning och uppsägning. Men, hur informerar man på bästa sätt sina medarbetare? Vilka framtidsmöjligheter har medarbetare efter uppsägning? och vad är egentligen en “people plan?” Det var frågor som Erica Sundberg och Susanne Corse från TRR besvarade under årets arbetsgivardag i Västerås.

Linnea Berg, Matilda Larsen och Caroline Jervinge
Foto: Hanna Johansen

Caroline Jervinge, HR-chef på Systemair, besökte TRRs seminarium tillsammans med sina kollegor Linnea Berg och Matilda Larsen. Caroline har sedan tidigare erfarenhet av stöd från TRR, vilket då var till stor hjälp.

Erica Sundberg

"Vår uppgift är att agera bollplank gentemot företag och fack, såväl före, som under och efter, ett formellt beslut om uppsägning har fattats", säger Erica Sundberg, TRR.

Foto: Hanna Johansen

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoachning. Organisationen är en partsneutral stiftelse som ägs av arbetsmarknadens båda parter inom privat sektor. Deras uppdrag är att stötta uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. De hjälper även företag vid omställning och uppsägningar till följd av såväl arbetsbrist som personliga skäl i samband med ohälsa.

– Våra tjänster erbjuds till företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv och har kollektivavtal med ett tjänstemannaförbund. Med ett utbud av workshops och seminarier kan vi förbereda bland annat HR-personal och ledning för att “leda i förändring”.

TRR är en försäkringslösning. Medan ansvariga för uppsägningar kan bli stöttade under omställningsprocessen, kan uppsagda tjänstemän få stöd genom framtidscoachning och utbildning med möjlighet till studieersättning. Men, idag genomgår även TRR en omställning.

– När omvärlden står inför förändring höjer vi ribban. Vi ska vara ett smörjmedel som bidrar till rörlighet och löpande kompetensväxlingar på arbetsmarknaden. Tidigare har vi, med gott resultat, agerat i skarpt läge. Framåt vill vi vara mer av en proaktiv arbetslivscoach, utöver uppdraget att stötta efter verkställande av uppsägning.  

TRR:s arbete som stöd och resurs inför en kommande omställning påbörjas när det samverkats mellan företag och fack om att det finns ett behov i närtid. Framåt är deras vision att alltid finnas till hands för företag och anställda, framförallt via digitala hjälpmedel.

– Vår uppgift är att agera bollplank gentemot företag och fack, såväl före, som under och efter, ett formellt beslut om uppsägning har fattats. Vi ska också se till att en tjänsteman som blir uppsagd till följd av arbetsbrist eller ohälsa ska få en så bra och snabb väg tillbaka ut i arbetslivet som möjligt.

Erica och Susanne berättar att det i huvudsak finns tre vägar att gå efter uppsägning med TRR:s stöd och coaching.

– Medan ungefär 75 procent av medarbetarna går vidare till ett nytt jobb och nästan 10 procent sätter sig i skolbänken, startar runt 7 procent framgångsrikt egna företag. Möjligheterna är många!

För att vara proaktiv och rusta sitt företag inför en framtid i ständig utveckling, nämner Erica och Susanne flera strategier, bland annat att formulera en “people plan.”

– Det är viktigt att parallellt med sin affärsplan se över vilka kompetenser och färdigheter krävs av vår personal för att möta affärsplanens utmaningar. Allt som kan digitaliseras kommer digitaliseras. Allt som inte kan digitaliseras kommer att öka i värde. Det är en utveckling som kommer bli viktigt att anpassa sig efter!

På många företag kan behovet mötas genom att utveckla och utbilda sina nuvarande medarbetare. Samtidigt lyfter Susanne och Erica behovet av att som tjänsteman hålla sig anställningsbar.

– I en tid präglad av ständig utveckling behövs nyfikenhet. Vad jag utbildar mig till som ung, behöver inte alls bli det jag jobbar med i framtiden. Vi måste vara öppna för ständigt lärande!

Caroline Jervinge, HR-chef på Systemair, besökte Erica och Susannes seminarium tillsammans med sina kollegor Linnea Berg och Matilda Larsen. Caroline stod vid ett tidigare tillfälle på arbetsgivarsidan när företaget hon arbetade på gick i konkurs och berättar att stödet från TRR var till stor hjälp.

– Varken arbetsgivare eller medarbetare på arbetsplatsen hade tidigare erfarenheter från situationen som uppstår vid en konkurs. Att TRR kom in som ett opartiskt kunskapsstöd var därför till stor hjälp för alla parter!

Caroline berättar hur TRR stöttade och höll alla informerade under processen.

– Det är inte det lättaste att behöva meddela om uppsägning. Det väcker frågor och river upp starka känslor hos alla inblandade. I en sådan situation är det mycket värdefullt med opartiska stöttning för båda parter!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Snart dags att söka sommarjobb – men får unga tonåringar ens chansen?

KOMMENTAR Att, som ung tonåring, hitta ett extrajobb är få förunnat. Jobben för den som är under 18 är få och för den som inte fyllt 15 är det näst intill omöjligt att hitta något som kan vara ett första steg in i yrkeslivet. Gör vi unga en otjänst när vi skapat för många regler kring vad, när och hur de under 18 får jobba? Det undrar Karl Hulterström i sin kommentar.
NYHET Publicerad:

Erik är ny praktikant på Svenskt Näringsliv

PRAKTIKANT Erik Elverö är ett nytt ansikte för Svenskt Näringsliv och kommer under våren att praktisera på regionkontoret i Stockholm. "Min förhoppning är att lära mig mer om hur Svenskt Näringsliv bedriver opinionsbildning och påverkansarbete. Jag ser fram emot att få träffa företagare och delta i arbetet att företräda företagarnas intressen i olika sammanhang", säger Erik.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjning toppar näringslivsrådets agenda

FÖRETAGSKLIMAT I Tierp invigs det nya året med ett uppgraderat näringslivsråd. Syftet är att bibehålla en positiv utveckling av företagsklimatet och lägga grunden för en långsiktigt hållbar utveckling. I rådet kommer aktörer från såväl jordbruk, som politik och näringsliv finnas representerade. Henrik Nyström, platschef på Atlas Copcos Tierpverken, välkomnar det nya forumet som kan komma att spela en betydande roll när nya utmaningar väntar kommunen.
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Sofia tar över i Södermanland

NY PÅ JOBBET Sedan årsskiftet har Svenskt Näringsliv i Södermanland en ny regionchef. Sofia Sjöström axlar rollen efter Björn Lindgren som efter 5 år nu tar sig an nya uppgifter inom organisationen. Sofia har lång erfarenhet av Svenskt Näringslivs regionverksamhet och har närmast arbetat som regionchef i Östergötland "Det känns väldigt roligt att, efter att ha haft flera spännande roller inom Svenskt Näringsliv, anta en ny utmaning som regionchef i Södermanland, och jag tar med mig de erfarenheter jag har samlat på mig genom åren", säger Sofia.
NYHET Publicerad:

Elprogrammet på Praktiska gymnasiet i Uppsala bäst i länet

UTBILDNING I Uppsala län ska cirka 4 100 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Handeln i Västmanland står inför stora utmaningar

HANDELN I Västmanland arbetar cirka 11 procent av de sysselsatta inom handeln och detaljhandeln omsätter 65 800 kronor per capita i länet, enligt Svensk Handels rapport Handelns betydelse. Branschen är dock stadd i stor förändring och utsatt för allt större internationell konkurrens. Därför blir det allt viktigare att politiker på både kommunal och nationell nivå skapar goda förutsättningar för de svenska handelsföretagen framgent.
NYHET Publicerad:

Alléskolan och Möckelngymnasiet i topp i Örebroregionen

UTBILDNING Under de närmaste veckorna ska cirka 3 300 niondeklassare i Örebroregionen välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl. 
NYHET Publicerad:

“Vi ska bli Sveriges mest hållbara företag”

MILJÖSATSNING I Morgongåva, sex mil väster om Uppsala, ligger Apoteas logistikcenter. Det är motorn i Sveriges första fullskaliga nätapotek. Med vd Pär Svärdson i täten, är de nu i full gång med att också bli Sveriges mest hållbara företag. "För oss är miljönytta är likställt med konkurrenskraft. Låga priser kan alltid bjudas under, men alla gynnas av hållbara klimatsatsningar!"
NYHET Publicerad:

RUT-avdraget allt populärare i Västmanland

RUT 2019 blev återigen ett nytt rekordår för Rutavdraget. I Västmanland ökade användningen av Rut-avdraget med hela 14 procent jämfört med året innan. Därmed var antalet köpare av Rut-tjänster i länet hela 25 350 under 2019. "Det är mycket positivt att Rut-marknaden stärks i Västmanland, för det bidrar till att underlätta folks vardag och samtidigt öppna upp en ny bransch, där fler kvinnor får möjlighet att driva och utveckla företag", säger Kristin Lahed, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västmanland.
NYHET Publicerad:

Nu har du chansen att påverka våra politiker och tjänstemän

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

”Vi vill kunna säga att vi tagit vårt ansvar”

MILJÖSATSNING Nya innovativa lösningar är nödvändiga för att parera en klimatkris. En viktig källa till nytänk och initiativtagande är våra företagare. På ICA Flygfyren i Norrtälje, pågår butikens hittills största miljösatsning. Om det berättade VD Magnus Aronsson, när Svenskt Näringslivs Anna-Lena Holmström, tillsammans med Norrtäljes näringslivsutvecklare Marcus Iliev och tidigare näringslivschef Rodrigo Garay, var på företagsbesök i Roslagen.
NYHET Publicerad:

Tierp inleder nytt år med uppgraderat näringslivsråd

FÖRETAGSKLIMAT I höst hade Tierps kommun all anledning att fira. När Svenskt Näringsliv tog den årliga tempen på företagsklimatet runt om i landet, klättrade Tierp 65 placeringar i kommunrankingen. I syfte att främja en fortsatt positiv trend och en hållbar näringslivsutveckling har kommunen klubbat igenom en uppgradering av sitt näringslivsråd.
NYHET Publicerad:

Sex år av verkstad, arbetsglädje och möten som gör skillnad

"Kärnan i mitt uppdrag har varit att låta företagens röster komma till tals. Under åren har jag besökt 200 olika företagare runt om i länet som lägger ner sin själ för att driva sina företag. Deras berättelser om svårigheter att rekrytera, snåriga anställningsvillkor, regelkrångel och en rad andra problem har varit drivkraften i mitt engagemang", det skriver Annika Bröms när hon summerar sina år på regionkontoret i Stockholm. Nu går hon vidare i organisationen och kommer ansvara för SME-kommittén och fortsätta lyfta företagens perspektiv.
NYHET Publicerad:

Väktare ska trygga butikskunder i Tierp

SÄKERHET Brottslighet medför stora ekonomiska konsekvenser för företagare. Det visar den rapport som HUI Research tagit fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Det är också något Erik Bergström och Magnus Lindberg, ägare av Hemköpsbutiker i Uppsala och Tierp, fått erfara. Oroligheter kring butiken har medfört både snatteri och otrygghet. Nu anlitar de vakter för att trygga kunder och medarbetare.
NYHET Publicerad:

Stockholm öppnar för serviceinriktad myndighetsutövning

POLITIKER PÅ FÖRETAGSBESÖK Svenskt Näringsliv och Visita tog med Stockholms stads socialborgarråd Jan Jönsson (L) till Niklas Ahlbom som driver Restaurang Himlen. En givande dag som gav en god inblick i hur olika regler lägger en tung administrativ börda på företagaren och att kommuner och myndigheter behöver ha en serviceinriktad inställning när tillsyn utövas.
NYHET Publicerad:

Svensk e-identitet ”ser till att du är du”

ENTREPRENÖRSKAP I SVT:s gamla lokaler på Svartbäcksgatan huserar IT-företaget Svensk e-identitet. Företaget grundades för tio år sedan efter att matchningstjänsten Connect fört tre Uppsalaentreprenörer samman; Mikael Westöö, Jörgen Hellgren och Patrik Sandberg hade på var sitt håll fått upp ögonen för nya behov och en ny bransch.
NYHET Publicerad:

Sjukskrivna medarbetare och läkarintyg – vad gäller egentligen?

WEBBINAR I detta webbinar tillsammans med Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan får du svar på några av frågorna som uppstår i samband med sjukskrivna medarbetere och de sjukintyg som ligger till grund för sjukskrivningen.
NYHET Publicerad:

Baylan tar tag i regelkrånglet

REGELKRÅGEL Under hösten har näringsminister Ibrahim Baylan genomför en Förenklingsresa. På fem orter har företagare bjudits in för att samtala med näringsministern om hur olika lagar och regler påverkar dem. Syftet har varit att skapa ett underlag för att strukturerat arbete för att minska regelkrånglet. Det första stoppet var i Eskilstuna den 23 september.
NYHET Publicerad:

Här har du din julklapp, Stefan Löfven!

KOMMENTAR Sverige står inför stora problem. Med en svag tillväxt, växande utanförskap och omfattande integrationsutmaning borde goda råd vara dyra för regeringen. Här kommer en julklapp i form av fem budskap till Stefan Löfven från näringslivet som kan underlätta vardagen för såväl regeringen som svenska folket.