Gruppbild
Foto: Hanna Johansen

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoachning. Rådgivare, Sten Phalm, Kina Siberg och Birgit Sturk fanns tillsammans med Biträdande regionchef, Susanne Corse och Regionchef Mitt Stockholm, Erica Sundberg på plats på Arbetsgivardagen i Västerås tidigare i höstas.

TRR stöttar vid omställning “idag, igår & imorgon”

NYHET Publicerad

OMSTÄLLNING Digitalisering, Brexit och demografisk utveckling är faktorer som ökar kraven på dagens företagare. För vissa kan det skapa behov av omställning och uppsägning. Men, hur informerar man på bästa sätt sina medarbetare? Vilka framtidsmöjligheter har medarbetare efter uppsägning? och vad är egentligen en “people plan?” Det var frågor som Erica Sundberg och Susanne Corse från TRR besvarade under årets arbetsgivardag i Västerås.

Linnea Berg, Matilda Larsen och Caroline Jervinge
Foto: Hanna Johansen

Caroline Jervinge, HR-chef på Systemair, besökte TRRs seminarium tillsammans med sina kollegor Linnea Berg och Matilda Larsen. Caroline har sedan tidigare erfarenhet av stöd från TRR, vilket då var till stor hjälp.

Erica Sundberg

"Vår uppgift är att agera bollplank gentemot företag och fack, såväl före, som under och efter, ett formellt beslut om uppsägning har fattats", säger Erica Sundberg, TRR.

Foto: Hanna Johansen

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoachning. Organisationen är en partsneutral stiftelse som ägs av arbetsmarknadens båda parter inom privat sektor. Deras uppdrag är att stötta uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. De hjälper även företag vid omställning och uppsägningar till följd av såväl arbetsbrist som personliga skäl i samband med ohälsa.

– Våra tjänster erbjuds till företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv och har kollektivavtal med ett tjänstemannaförbund. Med ett utbud av workshops och seminarier kan vi förbereda bland annat HR-personal och ledning för att “leda i förändring”.

TRR är en försäkringslösning. Medan ansvariga för uppsägningar kan bli stöttade under omställningsprocessen, kan uppsagda tjänstemän få stöd genom framtidscoachning och utbildning med möjlighet till studieersättning. Men, idag genomgår även TRR en omställning.

– När omvärlden står inför förändring höjer vi ribban. Vi ska vara ett smörjmedel som bidrar till rörlighet och löpande kompetensväxlingar på arbetsmarknaden. Tidigare har vi, med gott resultat, agerat i skarpt läge. Framåt vill vi vara mer av en proaktiv arbetslivscoach, utöver uppdraget att stötta efter verkställande av uppsägning.  

TRR:s arbete som stöd och resurs inför en kommande omställning påbörjas när det samverkats mellan företag och fack om att det finns ett behov i närtid. Framåt är deras vision att alltid finnas till hands för företag och anställda, framförallt via digitala hjälpmedel.

– Vår uppgift är att agera bollplank gentemot företag och fack, såväl före, som under och efter, ett formellt beslut om uppsägning har fattats. Vi ska också se till att en tjänsteman som blir uppsagd till följd av arbetsbrist eller ohälsa ska få en så bra och snabb väg tillbaka ut i arbetslivet som möjligt.

Erica och Susanne berättar att det i huvudsak finns tre vägar att gå efter uppsägning med TRR:s stöd och coaching.

– Medan ungefär 75 procent av medarbetarna går vidare till ett nytt jobb och nästan 10 procent sätter sig i skolbänken, startar runt 7 procent framgångsrikt egna företag. Möjligheterna är många!

För att vara proaktiv och rusta sitt företag inför en framtid i ständig utveckling, nämner Erica och Susanne flera strategier, bland annat att formulera en “people plan.”

– Det är viktigt att parallellt med sin affärsplan se över vilka kompetenser och färdigheter krävs av vår personal för att möta affärsplanens utmaningar. Allt som kan digitaliseras kommer digitaliseras. Allt som inte kan digitaliseras kommer att öka i värde. Det är en utveckling som kommer bli viktigt att anpassa sig efter!

På många företag kan behovet mötas genom att utveckla och utbilda sina nuvarande medarbetare. Samtidigt lyfter Susanne och Erica behovet av att som tjänsteman hålla sig anställningsbar.

– I en tid präglad av ständig utveckling behövs nyfikenhet. Vad jag utbildar mig till som ung, behöver inte alls bli det jag jobbar med i framtiden. Vi måste vara öppna för ständigt lärande!

Caroline Jervinge, HR-chef på Systemair, besökte Erica och Susannes seminarium tillsammans med sina kollegor Linnea Berg och Matilda Larsen. Caroline stod vid ett tidigare tillfälle på arbetsgivarsidan när företaget hon arbetade på gick i konkurs och berättar att stödet från TRR var till stor hjälp.

– Varken arbetsgivare eller medarbetare på arbetsplatsen hade tidigare erfarenheter från situationen som uppstår vid en konkurs. Att TRR kom in som ett opartiskt kunskapsstöd var därför till stor hjälp för alla parter!

Caroline berättar hur TRR stöttade och höll alla informerade under processen.

– Det är inte det lättaste att behöva meddela om uppsägning. Det väcker frågor och river upp starka känslor hos alla inblandade. I en sådan situation är det mycket värdefullt med opartiska stöttning för båda parter!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rekordlågt förtroendet för kommunala upphandlingar

SOMMARKRÖNIKA Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i kommunerna. En av frågorna vi ställer är hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunen. I år var resultatet nedslående – betyget för de kommunala upphandlingarna har aldrig varit längre, 2,63 på en 6-gradig skala. Om vad det kan bero på skriver Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv, i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Återindustrialisera Sverige

KRÖNIKA "Med hög arbetslöshet, stora välfärdsutmaningar och coronakrisen som skadat svensk ekonomi är det dags för en återstart med fokus på svensk konkurrenskraft", skriver Tony Gunnarsson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen synliggör skatteproblem

SOMMARKRÖNIKA "Krisen har gjort det uppenbart hur viktiga företagen är som skapare av välstånd. Företagen producerar de varor och tjänster som vi behöver, och därtill skapas jobb och skatteintäkter till välfärden". Det skriver Johan Fall, Svenskt Näringsliv, i sin sommarkrönika och pekar på att det finns en rad strukturella problem i ekonomin som synliggjorts under krisen, inte minst på skattesidan.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste dra åt svångremmen

KOMMUNKRISEN "Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i sin ekonomirapport varnat för att många kommuner och regioner riskerar underskott framöver. Fyra av fem kommuner kommer att tvingas skära ner under 2020 och var tionde kommun att höja skatten. Med sjunkande intäkter och ökande välfärdsbehov finns stora behov av effektivisering inom kommunsektorn. Men situationen är inte hopplös. Det finns flera områden att titta på för att underlätta läget." Det skriver Tony Gunnarsson Svenskt Näringsliv Västmanland.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

SOMMARKRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar. Enligt UB uppger hälften av gymnasieungdomarna att de är oroliga inför framtiden, att jämföra med tre av tio när de ställde samma fråga hösten 2019." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Skogsbackens ost hoppas på snabb återhämtning för hotell och restauranger

CORNONAKRISEN Hallå där Marih Jonsson, som driver Skogsbackens ost och är en del av Fjärdhundraland. Hur mår ni i coronatider och hur har ni anpassat er?
NYHET Publicerad:

Västerås kommun stöttar företagen i krisen

CORONAKRISEN ”Det kommer aldrig att bli som vanligt igen, men successivt går vi mot en ny vanlighet. Hur den kommer att se ut vet vi inte än, men vi kommer att finnas där hela tiden och stötta företagen, för att hålla igång den lokala ekonomin är det viktigaste vi kan göra”, säger Anders Teljebäck, kommunstyrelseordförande i Västerås kommun.
NYHET Publicerad:

Fyra prioriteringar i EU:s återhämtningsplan

EU Bara månader efter att den nya EU-kommissionen tillträdde och presenterade sina planer för den kommande mandatperioden slog corona-pandemin till. Till de stora utmaningarna, som Brexit och en ny långtidsbudget, lades nu ytterligare en: att få EU att återhämta sig ur en medicinsk och ekonomisk kris. Vi har träffat chefen på Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel, Anders Edholm, för att höra vad svenska företag bör hålla koll på i EU den närmaste tiden.
NYHET Publicerad:

Ökad kompetens blir nyckeln för Eskilstuna

CORNAKRISEN Eskilstuna kommun har sedan finanskrisen 2008 haft en arbetslöshet på betydligt högre nivåer än riksgenomsnittet. Jimmy Jansson (S), ordförande i kommunstyrelsen i Eskilstuna, ser nu likheter mellan finanskrisen och den kris som präglat vår tillvaro under våren. För att undvika att konsekvenserna ska bli lika förödande den här gången ser Jimmy Jansson att satsningar på ökad kompetens bland såväl arbetslösa som anställda är vägen framåt.
NYHET Publicerad:

Så kan regeringen få fart på landsbygden

CORONAKRISEN Landsbygdsföretagen drabbas hårt av coronakrisen, konstaterar Småföretagarnas riksförbund i en debattartikel. Redan svaga lokala marknader slås ut av skiftet till internethandel, en ofta äldre befolkning drabbas hårt av viruset och redan tyngda kommuner får fallande skatteintäkter. Det skriver Tony Gunnarsson, Svenskt Näringsliv Västmanland och menar att nu krävs genomgripande reformer för att stärka landsbygdsföretagens långsiktiga konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

"Krisen har gjort att vi behöver vara mer pragmatiska"

CORONAKRISEN I Håbo kommun har många företag drabbats hårt av den rådande coronakrisen och flera företagare står utan uppdrag och med utebliven beläggning. Flera stycken större industriföretag har dock sett en ökning i produktionen under pandemin. Som lösning på detta har kommunen etablerat en matchningsfunktion. ”Syftet är att matcha ihop företag som saknar och under rådande pandemi behöver personal med företag vars verksamhet har avstannat.” förklarar Liselotte Grahn Elg, kommunstyrelseordförande i Håbo kommun.
NYHET Publicerad:

Sigtuna hårt drabbad av pandemin

CORONAKRISEN I Sigtuna kommun sysselsätter sig drygt 30% av de förvärvsarbetande invånarna inom resenäringen och besöksnäringen. I slutet av mars hade de båda näringsgrenarna förlorat ungefär 98% av sin kundkrets. ”Jag vill hävda att Sigtuna tillhör en av de kommuner som just nu är hårdast drabbad av denna pandemi, just på grund av att vi är så beroende av två branscher som i princip är nedlagda.” säger Olov Holst kommunstyrelseordförande i Sigtuna kommun.
NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

BudAB ser ljuset i tunneln när flygtrafiken sakta återupptas

CORONAKRISEN I början av mars besökte Svenskt Näringsliv bud- och transportföretaget BudAB AB för att diskutera coronakrisens effekt på företaget. Då var företaget hårt ansatt och runt hörnet väntade en ekonomisk kris. Idag är situationen för företaget fortfarande ansträngd men ledningen ser ändå positivt på framtiden. 
NYHET Publicerad:

Tätt samarbete med näringslivet ska utveckla Katrineholms företagsklimat

CORONAKRISEN Katrineholms kommun har under en längre tid haft en positiv utveckling inom Svenskt Näringslivs undersökning av lokalt företagsklimat. 2008 låg Katrineholms kommun på plats 285 vilket går att jämföra med placeringen 2019 där Katrineholm erhöll plats nummer 79. Efter en vår där såväl företag som kommun kämpat hårt mot en pandemi så ser ändå kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) positivt på framtiden där det lokala företagsklimatet ses som en konkurrensfördel.
NYHET Publicerad:

"Ge unga vuxna större möjligheter att karriärväxla"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hallå där, Johan Olsson, samordningsansvarig kompetensförsörjning på branschorganisationen Byggföretagen i Västerås. Ni arbetar bland annat med att bredda rekryteringsbasen till bygg- och anläggningsbranschen. Varför ska man söka sig till er bransch?
NYHET Publicerad:

Integrationsskulden måste jobbas bort

KRÖNIKA Sverige har fört en misslyckad integrationspolitik. Detta tar sig bland annat uttryck i den dåliga etableringen av utrikesfödda på arbetsmarknaden. Situationen förvärras dessutom av coronakrisen. Därför krävs ett omedelbart omtag i integrationspolitiken och reformer på flera områden.
NYHET Publicerad:

"Man måste vara beredd att tänka nytt"

CORONAKRISEN Hallå där Anna Hidegren, arrendator av Rullsands Havsbad och Camping. Hur mår ni i coronatider och hur har ni anpassat er?
NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Elbrist oroar när Northvolt laddar för framtiden

ENERGIFÖRSÖRNING Det svenska industriföretaget Northvolt satsar stort på tillverkning av litiumjonbatterier för elbilar och lagring av energi. I Västerås har en stor anläggning för test- och utvecklingsverksamhet byggts upp och redan har många personer rekryterats. Ska Northvolt kunna fortsätta expandera behövs dock politiska satsningar på infrastrukturen, menar företaget.