Gruppbild
Foto: Hanna Johansen

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoachning. Rådgivare, Sten Phalm, Kina Siberg och Birgit Sturk fanns tillsammans med Biträdande regionchef, Susanne Corse och Regionchef Mitt Stockholm, Erica Sundberg på plats på Arbetsgivardagen i Västerås tidigare i höstas.

TRR stöttar vid omställning “idag, igår & imorgon”

NYHET Publicerad

OMSTÄLLNING Digitalisering, Brexit och demografisk utveckling är faktorer som ökar kraven på dagens företagare. För vissa kan det skapa behov av omställning och uppsägning. Men, hur informerar man på bästa sätt sina medarbetare? Vilka framtidsmöjligheter har medarbetare efter uppsägning? och vad är egentligen en “people plan?” Det var frågor som Erica Sundberg och Susanne Corse från TRR besvarade under årets arbetsgivardag i Västerås.

Linnea Berg, Matilda Larsen och Caroline Jervinge
Foto: Hanna Johansen

Caroline Jervinge, HR-chef på Systemair, besökte TRRs seminarium tillsammans med sina kollegor Linnea Berg och Matilda Larsen. Caroline har sedan tidigare erfarenhet av stöd från TRR, vilket då var till stor hjälp.

Erica Sundberg

"Vår uppgift är att agera bollplank gentemot företag och fack, såväl före, som under och efter, ett formellt beslut om uppsägning har fattats", säger Erica Sundberg, TRR.

Foto: Hanna Johansen

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoachning. Organisationen är en partsneutral stiftelse som ägs av arbetsmarknadens båda parter inom privat sektor. Deras uppdrag är att stötta uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. De hjälper även företag vid omställning och uppsägningar till följd av såväl arbetsbrist som personliga skäl i samband med ohälsa.

– Våra tjänster erbjuds till företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv och har kollektivavtal med ett tjänstemannaförbund. Med ett utbud av workshops och seminarier kan vi förbereda bland annat HR-personal och ledning för att “leda i förändring”.

TRR är en försäkringslösning. Medan ansvariga för uppsägningar kan bli stöttade under omställningsprocessen, kan uppsagda tjänstemän få stöd genom framtidscoachning och utbildning med möjlighet till studieersättning. Men, idag genomgår även TRR en omställning.

– När omvärlden står inför förändring höjer vi ribban. Vi ska vara ett smörjmedel som bidrar till rörlighet och löpande kompetensväxlingar på arbetsmarknaden. Tidigare har vi, med gott resultat, agerat i skarpt läge. Framåt vill vi vara mer av en proaktiv arbetslivscoach, utöver uppdraget att stötta efter verkställande av uppsägning.  

TRR:s arbete som stöd och resurs inför en kommande omställning påbörjas när det samverkats mellan företag och fack om att det finns ett behov i närtid. Framåt är deras vision att alltid finnas till hands för företag och anställda, framförallt via digitala hjälpmedel.

– Vår uppgift är att agera bollplank gentemot företag och fack, såväl före, som under och efter, ett formellt beslut om uppsägning har fattats. Vi ska också se till att en tjänsteman som blir uppsagd till följd av arbetsbrist eller ohälsa ska få en så bra och snabb väg tillbaka ut i arbetslivet som möjligt.

Erica och Susanne berättar att det i huvudsak finns tre vägar att gå efter uppsägning med TRR:s stöd och coaching.

– Medan ungefär 75 procent av medarbetarna går vidare till ett nytt jobb och nästan 10 procent sätter sig i skolbänken, startar runt 7 procent framgångsrikt egna företag. Möjligheterna är många!

För att vara proaktiv och rusta sitt företag inför en framtid i ständig utveckling, nämner Erica och Susanne flera strategier, bland annat att formulera en “people plan.”

– Det är viktigt att parallellt med sin affärsplan se över vilka kompetenser och färdigheter krävs av vår personal för att möta affärsplanens utmaningar. Allt som kan digitaliseras kommer digitaliseras. Allt som inte kan digitaliseras kommer att öka i värde. Det är en utveckling som kommer bli viktigt att anpassa sig efter!

På många företag kan behovet mötas genom att utveckla och utbilda sina nuvarande medarbetare. Samtidigt lyfter Susanne och Erica behovet av att som tjänsteman hålla sig anställningsbar.

– I en tid präglad av ständig utveckling behövs nyfikenhet. Vad jag utbildar mig till som ung, behöver inte alls bli det jag jobbar med i framtiden. Vi måste vara öppna för ständigt lärande!

Caroline Jervinge, HR-chef på Systemair, besökte Erica och Susannes seminarium tillsammans med sina kollegor Linnea Berg och Matilda Larsen. Caroline stod vid ett tidigare tillfälle på arbetsgivarsidan när företaget hon arbetade på gick i konkurs och berättar att stödet från TRR var till stor hjälp.

– Varken arbetsgivare eller medarbetare på arbetsplatsen hade tidigare erfarenheter från situationen som uppstår vid en konkurs. Att TRR kom in som ett opartiskt kunskapsstöd var därför till stor hjälp för alla parter!

Caroline berättar hur TRR stöttade och höll alla informerade under processen.

– Det är inte det lättaste att behöva meddela om uppsägning. Det väcker frågor och river upp starka känslor hos alla inblandade. I en sådan situation är det mycket värdefullt med opartiska stöttning för båda parter!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svensk e-identitet ”ser till att du är du”

ENTREPRENÖRSKAP I SVT:s gamla lokaler på Svartbäcksgatan huserar IT-företaget Svensk e-identitet. Företaget grundades för tio år sedan efter att matchningstjänsten Connect fört tre Uppsalaentreprenörer samman; Mikael Westöö, Jörgen Hellgren och Patrik Sandberg hade på var sitt håll fått upp ögonen för nya behov och en ny bransch.
NYHET Publicerad:

Sjukskrivna medarbetare och läkarintyg – vad gäller egentligen?

WEBBINAR I detta webbinar tillsammans med Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan får du svar på några av frågorna som uppstår i samband med sjukskrivna medarbetere och de sjukintyg som ligger till grund för sjukskrivningen.
NYHET Publicerad:

Baylan tar tag i regelkrånglet

REGELKRÅGEL Under hösten har näringsminister Ibrahim Baylan genomför en Förenklingsresa. På fem orter har företagare bjudits in för att samtala med näringsministern om hur olika lagar och regler påverkar dem. Syftet har varit att skapa ett underlag för att strukturerat arbete för att minska regelkrånglet. Det första stoppet var i Eskilstuna den 23 september.
NYHET Publicerad:

Här har du din julklapp, Stefan Löfven!

KOMMENTAR Sverige står inför stora problem. Med en svag tillväxt, växande utanförskap och omfattande integrationsutmaning borde goda råd vara dyra för regeringen. Här kommer en julklapp i form av fem budskap till Stefan Löfven från näringslivet som kan underlätta vardagen för såväl regeringen som svenska folket.
NYHET Publicerad:

TRR stöttar vid omställning “idag, igår & imorgon”

OMSTÄLLNING Digitalisering, Brexit och demografisk utveckling är faktorer som ökar kraven på dagens företagare. För vissa kan det skapa behov av omställning och uppsägning. Men, hur informerar man på bästa sätt sina medarbetare? Vilka framtidsmöjligheter har medarbetare efter uppsägning? och vad är egentligen en “people plan?” Det var frågor som Erica Sundberg och Susanne Corse från TRR besvarade under årets arbetsgivardag i Västerås.
NYHET Publicerad:

Arbetsbyrån UF hjälper unga ut i arbete

UNG FÖRETAGSAMHET Jadd Saliba, Kevin Amin och Mathias Lind går sista året på Celsiusskolans Handels- och administrationsprogram. Som gymnasieprojekt driver de UF-företaget Arbetsbyrån. I februari går startskottet för deras event som ska föra samman arbetsgivare och arbetssökande.
NYHET Publicerad:

Här ersätts kontroll och granskning av rådgivning och stöd

FÖRETAGSKLIMAT Värmdös kontroll av företagen kantades av svårigheter och resulterade i missnöjda företagare. Då bestämde sig kommunen för att ändra sitt arbetssätt, och resultatet är positivt.
NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
NYHET Publicerad:

Lär dig mer om offentlig upphandling - Förbättra dina chanser att vinna med ditt anbud

WEBBINAR I detta webbinarium möter du Ellen Hausel Heldahl som är jurist och expert på offentlig upphandling. Ellen kommer att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva konkreta exempel.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Bygglovhjälpen gör det lätt att göra rätt

FÖRETAGSKLIMAT Ofullständiga bygglovsansökningar ställer till det för både kunder och medarbetare. I Uppsala kommun ska den nylanserade tjänsten “Bygglovhjälpen” göra det lättare för företagare och privatpersoner att ansöka om bygglov. Yvonne Fredriksson, Enhetschef för bygglovhandläggning i Uppsala kommun, berättar om den digitala tjänsten som kan effektivisera ärendehanteringen för både kunder och medarbetare.
NYHET Publicerad:

Bygglovsprocessen - en brobyggare i Enköping

FÖRETAGSKLIMAT På Enköpings miljö- och byggnadsförvaltning upplevde medarbetare att kommunen och företagare talade om varandra snarare än med varandra. För att ta reda på vart det skavde antog förvaltningen en ny strategi. Med en fikakorg i handen begav de sig ut till de stora byggföretagen för att lyssna till deras upplevelser av förvaltningens hantering av bygglovsprocessen. "Vi såg möjligheten att bryta ett mönster av dåliga relationer", säger Magnus Holmberg Muhr förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen avgörande för Stockholms konkurrenskraft

AVTAL 2020 Att det blir ett bra utfall av avtalsrörelsen är avgörande för tillväxten i Stockholms län, inte minst för de många företag som verkar på den internationella marknaden. Stockholms export uppgår till cirka 310 miljarder kronor och cirka 40 000 industrijobb i länet är exportberoende. Totalt sett är 250-285 tusen jobb i länet beroende av utrikeshandel, vilket i sin tur motsvarar cirka 60 miljarder i skatteintäkter. Internationell hänsyn i avtalsrörelsen är alltså av stor vikt för alla länets invånare.
NYHET Publicerad:

Svagare konjunktur och stor osäkerhet

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det är huvudslutsatsen i en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En betydligt svagare omvärldskonjunktur gör att tillväxten i svensk utrikeshandel faller. Något som drabbar Södermanland med stor export och en omfattande industri.
NYHET Publicerad:

Krångliga miljöprövningar hämmar västmanländska lantbruk

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Detta skapar ett tillstånd där företagen stannar i sin utveckling istället för att expandera, något som skadar Västmanlands län där de gröna näringarna står för 2,5 procent av sysselsättningen.
NYHET Publicerad:

"Vill lära ut mer om företagande och samhällsekonomi"

SKOLNÄTVERK "Fler elever skulle kunna göra rationella beslut om sin framtid och även inspireras till att välja andra typer av yrken med mer kunskap inom företagande och samhällsekonomi" säger Jens Lepikko som är ny skolnätverksansvarig till Svenskt Näringslivs regionkontor i Uppsala. Jens kommer i sin roll som skolnätverksansvarig att arbeta med att öka samverkan mellan skola och näringsliv genom att förmedla Svenskt Näringslivs kostnadsfria skolmaterial.
NYHET Publicerad:

Idag är UF självklart val på Bromma Gymnasium

UNG FÖRETAGSAMHET På bara tre år har Bromma gymnasium gått från att två ekonomiklasser läste UF till att förra läsåret ha 300 UF-elever. Carl Kronberg förstelärare i entreprenörskap säger: ”Mitt främsta råd är att helt enkelt bara bestämma sig för att nu satsar vi på UF och sedan dra igång.”
NYHET Publicerad:

Framtidsdialog om företagens betydelse för Södertälje

FÖRETAGSKLIMAT Kompetensförsörjning, myndighetsutövning, regelkrångel, och trygghet är fyra politiska områden som påverkar företagares möjligheter att fortsätta växa i Södertälje. Det framkom när politiker, tjänsteman och branschorganisationer tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte sex företag i Södertälje kommun. ”Det är i vardagen företagsklimatet avgörs”, säger Tage Gripenstam (C), kommunalråd och ordförande i styrgruppen för utveckling av företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Stora kompetensbehov inom den västmanländska industrin

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Trots en relativt stor arbetslöshet i Västmanland på 8,5 procent så har industrin i Västmanland väldigt svårt att hitta kompetens. Tre av fyra svenska industribolag uppger att verksamheten har påverkats av bristen på kompetens. Hälften av industriföretagen har inte kunnat utveckla produkter och tjänster som planerat på grund av kompetensbrist. För en tredjedel av företagen har svårigheterna att rekrytera inneburit att man har gått miste om potentiella affärer. Detta enligt Teknikföretagens rapport Vinna eller försvinna.
NYHET Publicerad:

Ledarskapspolicy - lösningen på destruktivt ledarskap

ARBETSGIVARDAGEN Forskning om ledarskap har gått in i en ny fas. Från att ha betraktat ledarskap som att “göra rätt saker, eller göra saker rätt,” till att uppmärksamma att även ledare gör fel. "Vi ställer ofta höga krav på ledare och förväntar oss att de ska vara superhjältar, men man får göra fel. Ett destruktivt ledarskap uppstår först när medarbetare systematiskt och under en längre tid påverkas på ett sätt som de upplever som negativt", säger Maria Fors Brandebo, Fil dr på Försvarshögskolans ledarskapscentrum.