NYHET23 maj 2023

Bättre företagsklimat i Östergötland

I Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet ger företagen det högsta sammanfattande omdömet någonsin under de dryga 20 år som undersökningen genomförts. Även i länet förbättras företagsklimatet. I Östergötland ger företagen betyget 3,4 på en sexgradig skala jämfört med 3,5 i landet som helhet.

Så här betygsätter företagen företagsklimat i Östergötlands kommuner.Foto: Svenskt Näringsliv
Johan Gustafsson konstaterar en positiv trenden som håller i sig; företagsklimatet i länet och Sverige blir bättre.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Det blir bättre. För drygt 20 år sen när vi började med de här mätningarna var det få kommuner som arbetade aktivt med att förbättra företagsklimatet. Idag gör nästan alla det och det syns i resultaten, säger Johan Gustafsson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Östergötland.

Fler kommuner än tidigare får betyget ”bra” och 127 kommuner i landet får ett högre betyg än förra året. I Östergötland får Valdemarsvik, Ydre och Norrköping ett högre betyg jämfört med 2022. Ödeshög, Åtvidaberg och Motala backar. Högst betyg i länet får Ydre med 4,5. Samtidigt hänger stora kommuner inte med i den positiva utvecklingen, utan tappar trendmässigt mot andra kommuner.

Men företagsklimatet i Östergötland släpar efter resten av landet, trots att länets politiker har ett större engagemang för företagsklimatet än sina kollegor i andra delar av landet och att fler beslutsfattare prioriterar ett bättre företagsklimat. I länet svarar 8 av 10 politiker att det är viktigt att arbeta för ett bättre företagsklimat.

– Nu gäller det att politiken lyckas omvandla det här engagemanget i konkreta åtgärder. Men det är inte alltid kommunernas prioriteringar stämmer överens med det företagen tycker behöver förbättras, säger Johan Gustafsson.

I Svenskt Näringslivs undersökning svarar länets företag att bättre dialog och ökad förståelse för företagande är de viktigaste åtgärderna som länets kommuner bör prioritera.

– Det är en bra grund för att ta fram konkreta och träffsäkra åtgärder för ett bättre företagsklimat, säger Johan Gustafsson.

Företagen i Norrköping bryter trenden och ger företagsklimatet ett högre omdöme än förra året, 2,9 mot 2,7 förra året. Det är det bästa omdömet Norrköping fått på fem år.

– När det kommer till Norrköping märker jag i mina kontakter med kommunen att näringslivsfrågorna stått högre upp på agendan de senaste åren. Norrköping vill och är på gång. Det är kul och det här är ett kvitto på att man bör fortsätta och fördjupa det arbete som har inletts, säger Johan Gustafsson.

Valdemarsvik är årets raket i mätningen och ökar från 2,9 till 3,3. Det är den bästa noteringen sedan 2007.

– I Valdemarsvik säger nio av tio politiker att det är viktigt att arbeta för ett bättre företagsklimat. Det är en bra grund för det fortsatta förbättringsarbetet och det företagen i Valdemarsvik prioriterar högst är dialog och bättre förståelse för företagande, säger Johan Gustafsson.

Linköping får samma omdöme som förra året 3,5. Linköping tappar mest på dialogen med kommunens beslutsfattare och information till företagen.

Om undersökningen

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I årets enkätundersökning har 32 401 företag och 5 760 kommunpolitiker svarat på hur de upplever det lokala företagsklimatet. Resultatet används i utvecklingsinriktade dialoger med ledande kommunpolitiker och tjänstepersoner. Läs mer på foretagsklimat.se.

Undersökningen Lokalt företagsklimatLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist