Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET20 september 2016

Bättre och bättre för Ydre

Det går allt bättre för Ydre i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Nu lägger man beslag på plats 43, två placeringar högre än förra året.

Den positiva trenden kommer inte som någon överraskning för Tomas Johansson, ordförande i Ydre Näringsliv.

-Samarbetet mellan kommunledningen och företagen fungerar på det stora hela taget riktigt bra, säger han.

Mycket av kontakterna sker via Ydre Näringsliv med i dagsläget 108 medlemmar.

-Det är sanslöst många med tanke på att kommunen är så liten, konstaterar Tomas Johansson.

Han påminner om att Ydre är företagstätt, att många företag går riktigt bra, att arbetslösheten är den lägsta i Östergötland och att kommunen har en mycket välvillig inställning till näringslivet. En gång i kvartalet möts kommunledningen, företagens representanter och dessutom företrädare för skolan.

Någonting som Tomas Johansson efterlyser är ett intensivare engagemang från kommunens sida för att utveckla besöksnäringen i Ydre.

-En kartläggning som studenter från Jönköping International Business School gjort visar att Ydre har en stor potential på det området, säger han.

Som ett vitalt inslag i arbetet med att stimulera företagsamheten nämner Tomas Johansson ”experimentverkstaden” i en nedlagd gammal skola. Här har entreprenörer möjligheter att praktiskt prova om affärsidéerna håller.

Tomas Johansson tycker att kommunen ska fortsätta att jobba med näringslivsfrågorna på ungefär samma sätt som idag.

-Det gäller att inte stanna upp. Också framöver måste vi prata med varandra och gemensamt staka ut vägen för att förbättra företagsklimatet ytterligare, betonar Tomas Johansson.

Malin Gumaelius är näringslivshandläggare i Ydre kommun.

-Jag är naturligtvis glad för det här fina betyget. Det ger oss hopp om att företagen vill fortsätta att driva verksamhet i kommunen, säger hon.

Samarbete ser Malin Gumaelius som nyckeln till framgång i denna kommun med 3 600 invånare och 650 registrerade företag.

-Genom samverkansgrupper lyfter vi de viktiga gemensamma frågorna. Ydre är en liten och smidig kommun med korta beslutsvägar. Vid företagsbesök och i andra sammanhang möts företagare och kommunens företrädare. Mycket kan lösas direkt, poängterar hon och påminner också om skolans roll i sammanhanget.

-Näringslivet bjuder ofta in elever och skapar på det sättet naturliga kontakter. Vad vi alla gör tillsammans påverkar i hög grad hur bra företagsklimatet blir, säger Malin Gumaelius.

Sören Karlsson

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist