Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET25 maj 2021

”Bra företagsklimat en förutsättning för att bli en attraktiv kommun”

I årets enkätundersökning om det lokala företagsklimatet gör Söderköping sitt bästa resultat på tio år. Detta efter att ha förbättrat sitt sammanfattande omdöme från 2,8 till 3,2 sedan förra året. Med denna klättring är kommunen årets raket i länet. Men kommunen siktar på att bli Östergötlands mest attraktiva boendekommunen och då behövs ett ännu bättre företagsklimat menar kommunens ledande politiker.

”Söderköping strävar efter att bli Östergötlands mest attraktiva boendekommun och för att det ska vara möjligt behöver vi ha ett bra företagsklimat”, säger Martin Sjölander. Foto: Söderköpings kommun

Kommunstyrelsens ordförande i Söderköping, Martin Sjölander (M), menar att det är ansträngningar i hela kommunorganisation samt samarbete med näringslivets företrädare som möjliggjort klättringen. Kommunen har bland annat tagit fram sju fokusområden för näringsliv och platsutveckling tillsammans med företagsorganisationerna i sitt näringslivsråd.

– Det första området är ”Förbättrad dialog och samverkan”. Det är något vi jobbat hårt med bland annat genom dialogmöten och företagsbesök där samtliga nämnder och förvaltningar är involverade, men också regelmässiga möten med näringslivsrådet. Utifrån fokusområden har vi också tagit fram en handlingsplan med aktiviteter som både vi och företagen ska jobba med.

Att arbeta för ett bättre företagsklimat är självklart, menar han, då det är en förutsättning för att kunna lyckas på andra områden.

– Söderköping strävar efter att bli Östergötlands mest attraktiva boendekommun och för att det ska vara möjligt behöver vi ha ett bra företagsklimat. Så väl för att det ska finnas arbetstillfällen, låg arbetslöshet och nära service, men även för att företagande är nyckeln för den tillväxt som behövs för att kunna erbjuda den välfärd som förväntas av kommuninvånarna, säger Martin Sjölander.

Framöver tänker Martin Sjölander fortsatt jobba nära näringslivet och använda sig av de verktyg som Svenskt Näringsliv och andra organisationer erbjuder.

– Under 2021 påbörjar vi också med Insiktsmätningar för att där igenom få ett tydligare underlag om vad det är vi behöver jobba vidare med. En fortsatt nära dialog med näringslivet behövs så att vi har förståelse för varandras förutsättningar. För kommunens tillväxt har även den nya dragning av E22 stor betydelse vilket vi fortsatt kommer jobba hårt för att förverkliga.

Undersökning av det lokala företagsklimatetLokalt FöretagsklimatMartin Sjölander
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist