NYHET31 maj 2022

Den lilla pendlingskommunen klättrar uppåt i rankingen

I Ödeshög förbättrar man sitt sammanfattande omdöme i årets resultat för lokalt företagsklimat. ”Det är viktigt att arbeta tillsammans för att skapa ett gott samhälle, kugghjulen behöver gå ihop”, säger kommunstyrelsens ordförande Annicki Oscarsson (KD).

”Det är jätteroligt att vi förbättrar oss i rankingen, men vi är absolut inte nöjda. Vi kommer fortsätta arbeta för ett ännu bättre företagsklimat i Ödeshögs kommun”, säger Annicki Oscarsson.Foto: Privat

Det har hänt väldigt mycket positivt i Ödeshögs kommun menar Annicki. Att företagsklimatet är bra är jätteviktigt för kommunen där företagande ses som motorn i samhället.

– Ibland kan näringslivet framställas som en fråga vid sidan om, men allt hör ihop. Företagande ger arbetstillfällen och skatteintäkter som gör att vi kan ge god service till våra medborgare. Det ger en attraktion att leva och verka i vår kommun, fortsätter hon.

”Arbetskraft är Hallins verkstäders största utmaning”, säger Christer Hallin.
Foto: Privat

Christer Hallin driver företaget Hallins verkstäder tillsammans med sin bror och företaget har varit verksamt i Ödeshög i 100 år. Christer ser också den tydliga trenden med ett positivare företagsklimat.

– Det finns en väldigt god ambition bland framför allt politikerna att vi ska ha ett blomstrande näringsliv. Det är viktigt med en mix av industri, handel och gröna näringar och det har man verkligen anammat. Jag tycker att Ödeshög är på väldigt god väg i många av frågorna och jag tycker att man ska fortsätta den inslagna vägen. Det är en fin kommun som drivs av energi och ett stort hjärta på rätt plats, säger Christer.

Annicki berättar om kommunen och näringslivets utmaningar.

– Kompetensförsörjning och arbetskraft är utmaningar vi delar med hela Sverige. Kommunen har under många år jobbat med att få fram nya bostäder då det är ett stort behov. Vi är en pendlingskommun och vi vill stärka kollektivtrafiken till vår kommun eftersom det också är ett behov för näringslivet, säger hon.

– Arbetskraft är Hallins verkstäders största utmaning. Vi kämpar mycket med tjänstemannasidan. Det är dyrt att pendla och det utgör ett stort hinder, säger Christer.

Det är inte bara bristen på arbetskraft och dyr pendling som är en utmaning för företagarna i Ödeshög. Christer berättar om att vissa tjänstemän på kommunen ibland kan bli väldigt byråkratiska.

– Tjänstemän i en liten kommun blir väldigt exponerade. Ibland kan man uppleva att de gömmer sig lite bakom en roll och inte förstår att de i vissa frågor är ansiktet utåt för kommunen. Självklart förstår jag att man måste följa regelverket, men ibland måste man vara lite street smart och förstå spelet. Det gäller att ha en social sida, det kan bli väldigt tungjobbat för oss företagare om det blir allt för byråkratiskt kring till exempel bygglov. Det måste finnas utrymme för diskussion, det brukar vara en mer gynnsam väg framåt.

För Ödeshög är det viktigt att vara en företagsvänlig kommun och Annicki lovar att de till hösten kommer vara ännu mer aktiva ute bland företag.

– Kommunledningen ska inte bara vara aktiv och träffa företagare ute på plats, vi måste också vara anträffbara och finnas till för just företagen. Det är jätteroligt att vi förbättrar oss i rankingen, men vi är absolut inte nöjda. Vi kommer fortsätta arbeta för ett ännu bättre företagsklimat i Ödeshögs kommun. 

– Jag tycker att det i det stora hela är bra i Ödeshög, men kommunen måste titta lite inåt också. Det är viktigt, avslutar Christer.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avMaria Eremo
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist