NYHET9 februari 2021

Fler behövs till gymnasiets yrkesprogram  

Fler elever behöver läsa ett yrkesprogram på gymnasiet. Den som väljer att göra det kommer att ha goda utsikter till bra jobb i framtiden. Det skriver Johan Gustafsson, regionchef i Östergötland och Magnus Wallerå, chef för avdelningen för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv i denna debatt.

På nationell nivå behöver andelen som läser ett yrkesprogram öka från dagens 30 procent till 40 procent för att möta arbetsmarknadens behov. Foto: TT
Magnus Wallerå, chef för avdelningen för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv

När Östergötlands 5 100 niondeklassare nu ska göra sina gymnasieval råder osäkerhet och kris på stora delar av arbetsmarknaden. I länet var nästan 3 200 unga mellan 18—24 år arbetslösa under december. Samtidigt vet vi att många anställningsförsök misslyckas – arbetsgivare vill anställa men har svårt att hitta rätt kompetens. Det är ett problem som många företag möter och vart femte rekryteringsförsök misslyckas. En anledning är att för få väljer att läsa ett yrkesprogram på gymnasiet. På nationell nivå behöver andelen som läser ett yrkesprogram öka från dagens 30 procent till 40 procent för att möta arbetsmarknadens behov. 

Johan Gustafsson, Svenskt Näringslivs regionchef i Östergötland
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Utbildningsval är alltid viktiga, men i tider av osäkerhet och lågkonjunktur blir det om möjligt ännu viktigare. Eleverna som nu gör sina gymnasieval ska ut på arbetsmarknaden eller vidare till studier 2024. Då kommer situationen i världen och på den svenska arbetsmarknaden säkert att se annorlunda ut. Det är svårt att exakt sia om hur arbetsmarknaden kommer att se ut flera år i framtiden, men enligt de flesta analyser – däribland en nyligen gjord studie av WSP – kommer bristen på yrkesutbildad arbetskraft att öka ännu mer inom många av de yrkesinriktningar som ges på gymnasiet.  

Historiskt vet vi att det är stora skillnader både inom och mellan gymnasieutbildningar. Av de som gick ut från VVS- och fastighetsprogrammet i Östergötland 2015 var hela 83 procent etablerade på arbetsmarknaden tre år senare. Snittlönen för en VVS-montör med några års yrkeserfarenhet ligger idag runt 37 000 kronor i månaden så det är knappast ett låglöneyrke. Bland de som gick ut fordons- och transportprogrammet hade 78 procent jobb och snittlönen för en fordonstekniker ligger runt 30 000 kronor.

Det är viktigt att göra ett genomtänkt gymnasieval, men vi förstår att det kan vara svårt. Programmen är många och inriktningarna ännu fler. På många sätt kan man säga att en ung persons möjligheter är oändliga. Det är bra men det är inte säkert att den känslan underlättar själva gymnasievalet. Därför är det extra viktigt att kommunerna säkerställer att det finns bra och lättillgänglig information så att elever och föräldrar enkelt kan ta del av utbildningarnas resultat och jämföra deras kvalitet.  

Gymnasievalsperioden är också en utmärkt tid för länets kommuner att fundera på hur utbildningsutbudet matchar företagens rekryteringsbehov. Företagen i regionen måste kunna få tag i medarbetare med rätt kompetens också i framtiden. Den utbildningsbakgrund som allra flest företag efterfrågar är gymnasial yrkesutbildning. Det är något vi tycker att man kan ha i bakhuvudet även när man gör sitt gymnasieval.

Tidigare publicerad i MVT

Skriven avJohan GustafssonMagnus Wallerå
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist