NYHET21 maj 2024

Företagsklimatet släpar efter, men bättre resultat i de stora kommunerna

Resultatet i Svenskt Näringslivs årliga undersökning Lokalt företagsklimat visar på en svag förbättring av företagsklimatet i landets kommuner, trots att vi befinner oss i en lågkonjunktur. Betyget på den viktigaste frågan om det sammanfattande omdömet på företagsklimatet i kommunen ökar. Ökningen är visserligen svag men bekräftar ändå det senaste decenniets positiva nationella trend. 

”Ett dåligt företagsklimat ökar risken för sämre jobbtillväxt framöver”, menar Johan Gustafsson, Svenskt Näringsliv Östergötland.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Östergötland fortsätter släpa efter och det genomsnittliga betyget backar något i år, från 3,4 till 3,3 på det sammanfattande omdömet på företagsklimatet. Det kan jämföras med snittet i riket på 3,5.

Ydre får högst betyg i länet med 4,4 följt av Ödeshög som går fram till 3,8 jämfört med 3,6 förra året. Linköping ökar till 3,6 och Norrköping till 3,0.

– Företagen i Östergötland är mindre nöjda med kommunernas företagsklimat än i landet i stort, trots att de östgötska kommunerna borde ha bättre förutsättningar att lyckas än många andra. De kommuner som på allvar vill förbättra företagsklimatet bör i första hand satsa på att förbättra dialogen med företagen och fortsätta jobba med myndighetsutövningen, kommenterar Johan Gustafsson, regionchef i Östergötland. 

I samband med årets enkätsläpp presenteras en ny studie som undersökt hur ett bra företagsklimat påverkar jobbtillväxten i kommunen. Som mått på företagsklimat har det sammanfattande omdömet använts och som mått på jobbtillväxt har antal jobb i aktiebolag använts.  

Resultaten visar att det finns ett samband mellan en förbättring av det sammanfattande omdömet och en förbättring av jobbtillväxten året efter. Detta samband går också åt motsatt håll vilket innebär att det även finns ett samband mellan en försämring av det sammanfattande omdömet och en försämring av jobbtillväxten året efter. 

– Det finns ett värde för beslutsfattare på kommunal nivå att följa företagens omdömen om det lokala företagsklimatet i sina respektive kommuner och försöka påverka företagsklimatet i positiv riktning. Ett dåligt företagsklimat ökar risken för sämre jobbtillväxt framöver, menar Johan Gustafsson.

När företagen i Östergötland får välja vad kommunen ska prioritera för att förbättra det lokala företagsklimatet svarar fyra av tio företag bättre dialog mellan kommunen och företagen. Därefter kommer minskad brottslighet och ökad trygghet och bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare.

– Man behöver inte alltid åka långt för att hitta positiva exempel på hur man kan arbeta med företagsklimatet. Linköping har hittat en bra modell för en strukturerad dialog med företagen baserat på bransch och var de finns i kommunen. Norrköping har satsat på att öka förståelsen för företagare och utbilda tjänstepersoner i god service. Det här är arbetssätt som fler kommuner borde ta efter, säger Johan Gustafsson.

Sammanfattande omdöme

Kommun20242023
Ydre4,44,5
Ödeshög3,83,6
Vadstena3,83,8
Linköping3,63,5
Mjölby3,63,8
Åtvidaberg3,43,5
Boxholm3,33,1
Kinda3,33,1
Valdemarsvik3,23,3
Norrköping3,02,9
Motala2,93,2
Söderköping2,93,2
Finspång2,92,9

Om undersökningen

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I årets enkätundersökning har 32 124 företag svarat på hur de upplever det lokala företagsklimatet. I Östergötland har 1 311 företag svarat. Resultatet används i utvecklingsinriktade dialoger med ledande kommunpolitiker och tjänstepersoner. Läs mer på www.foretagsklimat.se. 

Undersökningen Lokalt företagsklimatLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist