Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET9 november 2020

Från Facit till Scanfil


Åtvidaberg är en klassisk bruksort med en stolt historia som inkluderar både en världsledande företagskoncern och SM-guld i fotboll. Här finns också företaget Scanfil, ortens största privata arbetsgivare med ständigt nya spännande produkter i sin produktion, vissa helt revolutionerande och nya på marknaden, andra välbekanta klassiker.

Steve Creutz har tog 2016 över som vd för Scanfil Åtvidaberg men har innan dess haft många olika roller i varksamheten.Foto: Scanfil i Åtvidaberg AB

Scanfil Åtvidaberg AB, tidigare Partnertech, har sitt ursprung i skrivmaskinstillverkaren Facit som under 60-talet var marknadsledande på mekaniska räknemaskiner. En framgångssaga som till slut blev lika känd för sitt snabba fall på grund av digitaliseringens framfart. Förutom att Scanfil fortfarande finns kvar Facits gamla lokaler så har mycket förändrats sedan dess. Företaget ingår sedan drygt fem år tillbaka i en finsk koncern med systerfabriker över hela världen och istället för egna produkter är man idag kontraktstillverkare som producerar allt från obemannade helikoptrar, medicinteknik och utrustning till mynt- och sedelräknare.

– Våra kunder lägger sin tillverkning hos oss men sköter sin marknad själva. Vi har även en egen utvecklingsavdelning, där vi hjälper till med att utveckla kundens produkter, säger företagets vd Steve Creutz och berättar att målet är att deras kunder ska bli så konkurrenskraftiga som möjligt.

– Vår tillväxt är delvis beroende på att våra kunder växer men också att vi aktivt får nya kunder.

Scanfil omsätter närmare sex miljarder kronor runt om i världen, varav fabriken i Åtvidaberg står för lite drygt en tiondel. Kunderna finns i vitt skilda branscher, främst inom business-to-business, men Scanfils senaste affär har tagit företaget närmare in på konsumentproduktmarknaden.

– Vi är jätteglada över att vi i juni fick uppdraget att producera hushållsassistenter åt Ankarsrum Kitchen AB, en produkt som för många är en klassiker i köket, säger Steve Creutz och påpekar att vikten av bredda sitt kundunderlag har blivit extra tydligt under den rådande pandemin.

Anpassningar under pandemin

Cornakrisen har naturligtvis påverkat både Scanfil och deras kunder. Många kunder har tappat stora delar av sin omsättning, medan andra kunder har gått riktigt bra. För Scanfils egen del har problemen främst handlat om vissa leveransstörningar och man såg tidigt effekterna av smittspridningen i Kina.

– Tack vare vår systerfabrik i Kina lyckade vi trots allt säkra stora delar av vårt behov från Asien, dock med vissa försenade leveranser. När landet väl öppnade upp igen så kom de flesta leverantörer ifatt på ett imponerade sätt. Även Europas lock down har resulterat i att vi i perioder haft kortare stopp i produktion säger Steve Creutz.

På det stora hela har verksamheten klarat sig ganska bra under pandemin och företaget har inte behövt varsla någon av de drygt 270 anställda. På tjänstemannasidan har man dock använt sig av korttidspermittering. Men nu när en andra våg av smitta sveper över Europa och Sverige ökar så klart osäkerheten.

De svenska stödpaketen måste vara i paritet med de stöd som erbjuds i Europa så att svenska företag inte missgynnas i den internationella konkurrensen

– Först och främst ser vi på nytt över vilka åtgärder vi kan vidta för att fortsätta hålla personalen frisk och skydda vår produktion. Men sen måste även politiken göra sitt - fortsätter pandemin och restriktionerna måste också stödåtgärderna göra det. Dessutom måste de svenska stöden vara i paritet med de stöd som erbjuds i Europa så att svenska företag inte missgynnas i den internationella konkurrensen, säger Steve Creutz.

Han lyfter också vikten av den slopade karensdagen och ser det som en av nycklarna till att bromsa smittspridningen.

– Men ska svenska företag vara konkurrenskraftiga på lång sikt och fortsätta anställa och investera även efter pandemin så måste politikerna minska skattetrycket för företagen, fastslår han.

Lokalt engagemang

Att engagera sig lokalt är viktigt för Steve Creutz som också sitter i Näringslivscentrums styrelse. Där nämner han ett nybildat råd i kommunens regi, där utvalda företagare, tjänstemän och politiker ska arbeta med näringslivsutvecklingen i kommunen. När det kommer till företagsklimatet i Åtvidaberg så konstaterar han att det finns saker att arbeta med, det visar inte minst det faktum att kommunen i år tappar 40 placeringar i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking och nu ligger på plats 98.

– Det finns en del förbättring att göra, men många gånger handlar det om information och kommunikation. Det görs också mycket bra från kommunen sida men det gäller att få företag, invånare men även anställda i kommunen att få kunskap om vad som händer, säger Steve Creutz.

Förutom att driva företagsklimatet framåt är det också viktigt för Scanfil att aktivt jobba för att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Närmare hälften av Åtvidabergs gymnasieelever väljer att studera på annan ort vilket i sig är en stor utmaning. Scanfil har idag ett nära samarbete med Teknikcollage i Åtvidaberg och finns med i styrgruppen.

– Vi vill vara med och påverka utbildningens innehåll så att den matchar industrins behov. Förra året var vi också några företag som erbjöd de niondeklassare som valde Teknikcollage sommarjobb under hela studietiden, en ansats från oss att få upp antalet sökande, säger Steve och menar att det är viktigt att näringslivet engagerar sig i gymnasieskolans utbud och inriktning

– Det är vår framtid det handlar om. Vi måste se till att de som bor kvar i Åtvidaberg med omnejd får rätt utbildning och kan ta jobben som finns här, avslutar Steve Creutz.

KompetensförsörjningcoronakrisenLokalt FöretagsklimatSteve CreutzScanfilÅtvidaberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist