NYHET14 september 2022

Ge företagen chansen att göra skillnad

Valrörelsen är över, röster har räknats och mandat ska fördelas. Att tonläget i en valrörelse är högt hör till och som sig bör har vallöften utfärdats åt höger och vänster. Nu är det dags att samla sig. Både på riksplanet och i många av våra kommuner är valet jämnt, det kan leda till en besvärlig osäkerhet.

Johan Olsson, tf regionchef Svenskt Näringsliv Östergötland
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Och just osäkerhet är något som präglat den tid Östergötlands företag befunnit sig i de senaste åren. Pandemi, krig i Europa, skenande el- och energipriser ökad brottslighet och allt svårare att hitta medarbetare med rätt kompetens är bara några av de faktorer som gör det allt svårare att driva företag. Många företag som har planerat för att investera och satsa väljer nu att pausa och andra företag har svårt att alls få pengarna att räcka för att driva företaget vidare. Ökad inflation och förändrade räntelägen spär på osäkerheten ytterligare.

Nu när det är dags för kommunpolitikerna att sätta sig ner och förhandla, bilda styren och skriva majoritetsförklaringar är det helt avgörande att skapa förutsättningar för ett bra företagsklimat. I denna tid av osäkerhet måste politikerna skicka en tydlig signal om att de vill göra det enklare att driva företag.

I denna tid av osäkerhet måste politikerna skicka en tydlig signal om att de vill göra det enklare att driva företag.

Det finns mycket som kan göras. Kommunerna beslutar i många frågor som är direkt avgörande för företagen, exempelvis tillstånd, tillsyn, bygglov liksom tillgång till mark och lokaler. Detta är komplicerade frågor och ingenting kan förändras över en natt. Men nu är det en ny mandatperiod och de politiker som har valts att leda de östgötska kommunerna har nu en möjlighet att staka ut riktningen för den kommande mandatperioden.

För företagen är kontakten med politikerna och kommunerna viktig. Att dialogen förbättras, är något som många företag efterfrågar. En god dialog och relation gynnar både företag och kommun. En kommun som är lyhörd på företagens åsikter och synpunkter attraherar fler företag vilket ökar kommunens skatteintäkter.

Företagen i Östergötland sysselsätter 142 700 personer som tillsammans skapar 40,8 miljarder kronor i skatteintäkter. Det skulle kunna vara mer. Företagen i länet ger det lokala företagsklimatet 3,3 av 6 som sammanfattande omdöme, vilket kan jämföras med snittet i Sverige i sin helhet som är 3,4. En hel del fungerar bra, men mycket kan bli bättre. Med ett bättre företagsklimat blir det enklare att starta och driva företag, vilket resulterar i att fler invånare kommer i jobb.

Ska det gå bra för Östergötland måste det gå bra för de östgötska företagen.

Skriven avJohan Olsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist