NYHET31 maj 2022

Kinda har fått kontakt med näringslivet igen

Kinda kommun förbättrar sig i årets resultat i det lokala företagsklimatet. Ett nytt upplägg för näringslivet och tydligare kommunikation ut mot företagare kan ha påverkat resultatet.

Christer Segerstéen har besökt över 90 företag sedan han tillträdde i februari 2021, vilket underlättat kommunikationen med företagen och gett en bra lägesbild över vad kommunen behöver förbättra.Foto: Privat

– Vi har lagt om vårt arbete då vi tidigare tappade kontakten med näringslivet och omläggningen tror vi är orsaken till det bättre resultatet, säger Christer Segerstéen (M), kommunstyrelsens ordförande.

En del i det arbetet är att kommunen har tydliggjort vem som är ansvarig för näringslivsfrågor, att Näringsnytt med aktuell information ges ut flera gånger per år och att ett näringslivsråd med tjänstemän, politiker och företagare bildats.

Vi företagare behöver veta vad som gäller och att det inte omkullkastas var fjärde år
Veronica Eriksson
Rimforsa Strand

– Jag har även en halv dag i veckan avsatt för att besöka företag, det tror vi är jättebra. Hittills har jag besökt över 90 företag sedan jag tillträdde i februari 2021. Besöken ger en öppen diskussion där vi kan fånga upp saker som inte är bra. Det ger mig en tydlig bild av läget och jag upplever att vi på detta vis kunnat lösa mycket då jag kunnat återkoppla till företagen mycket snabbare.

Förståelsen för kommunens företag tycker företagaren Veronica Eriksson är jätteviktig och att kommunen har avsatt tid för företagsbesök är hon positiv till.

Veronica Eriksson som driver Rimforsa Strand uppskattar kommunens försök att jobba på ett mer strukturerat vis jämfört nu med tidigare.

– Förståelsen för företagens verksamheter är ett gott råd till de kommuner som vill förbättra sitt företagsklimat. Att man också ser till att skynda på handläggningstider kan också vara avgörande. Ibland är det snabba ryck för oss och då behöver man snabbt få till det för att få det att fungera. Självklart har jag förståelse för lagstiftningen och den ska också följas, men att vara tydlig i sin kommunikation ut mot företagen är avgörande. Jag uppskattar att man nu försöker jobba på ett mer strukturerat vis jämfört med tidigare, säger Veronica som varit företagare i kommunen sedan 1999.

Christer stämmer in i Veronicas åsikt.

– Att vi lyssnar på de förväntningar och problem som finns förbättrar en kommuns företagsklimat. Vi upplevde en tröghet tidigare och det var oklart vem företagen skulle vända sig till och det resulterade i att ärenden blev liggande. Det måste vara tydligt, säger Christer.

Att löpande föra en dialog åt båda håll, att skapa sig kunskap om kommunens företag och att även följa upp i olika frågor påpekar Christer är något som Kinda kommun verkligen jobbar med.

– Tillväxten är enormt prioriterad för Kinda kommun. Att ha välmående företagare skapar spin off-effekter i form av att människor vill bo här, som handlar på orten och köper tjänster av till exempel lokala hantverkare. Med ökade kostnader behöver vi även skatteintäkter och de senaste åren har vi haft bra tillväxt som vi också hoppas fortsätter, säger Christer.

– Det är viktigt att företagen och kommunen arbetar långsiktigt och att båda parter vågar stå fast för sin plan, saker tar ju tid. Vi företagare behöver veta vad som gäller och att det inte omkullkastas var fjärde år. En bred överenskommelse mellan blocken. Som liten kommun och liten företagare har man inte några stora muskler, säger Veronica.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avMaria Eremo
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist