Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET11 mars 2021

Länets kommuner köper in allt mer från andra

Sedan 2002 har kommunerna i Östergötland ökat sina inköp från företag, föreningar och stiftelser med över 20 procent. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv. I genomsnitt köper kommunerna in 15,35 procent av verksamheten från andra aktörer. Men det är stora skillnader mellan kommunerna när det gäller hur stor andel av den kommunala verksamheten som köps in.

En kommun måste inte göra allt själv. Det finns en stor potential i att låta företag, föreningar och stiftelser vara med och bidra till kommuninvånarnas välfärd.

– Det är glädjande att så många kommuner i länet ser fördelarna med att låta företagen, som trots allt är experter på just sitt område, vara med och bidra till välfärden. Det stimulerar det lokala näringslivet och skapar effektiviseringar som sparar stora pengar för skattebetalarna, konstaterar Johan Gustafsson, regionchef på Svenskt Näringsliv i Östergötland. 

När en kommun lägger ut en större andel av sin verksamhet på entreprenad bidrar det till att marknaden och affärsmöjligheterna växer för företagen, menar Johan Gustafsson.
Foto: Ernst Henry Photography AB

En statistikparameter i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om det lokala företagsklimatet är ”entreprenader”, där SCB sammanställt hur stor andel av den kommunala huvudverksamheten som köps in från privata företag, föreningar och stiftelser. I Östergötland har andelen ökat till 15,35 procent år 2018 från 12,77 procent år 2002. Inköpen från andra aktörer har ökat i alla länets kommuner utom Norrköping.

– När en kommun lägger ut en större andel av sin verksamhet på entreprenad bidrar det till att marknaden och affärsmöjligheterna växer för företagen. Samtidigt blir kommunernas ekonomi mer förutsägbar och man kan fokusera mer på kärnverksamhet som myndighetsutövning, säger Johan Gustafsson.

Linköping är den kommun i länet som köper in störst andel av sin verksamhet.

– Linköping är också den kommun som kanske har starkast ekonomi. Det beror inte bara på att de kommunala verksamheterna är mer konkurrensutsatta. Men det spelar roll. Fler kommuner borde göra som Linköping och de mindre kommunerna i länet har nog ännu mer att vinna på att låta fler vara med och utföra de kommunala uppgifterna, säger Johan Gustafsson.

Drygt 15 procent av Sveriges kommuners verksamheter köps in från företag, föreningar och stiftelser. Mest köper kommunerna i Stockholmsregionen in. Där ligger den genomsnittliga andelen entreprenader på 28 procent och det är kommuner med god ekonomi som Österåker, Täby och Solna som ligger i topp.

– Om kommunerna i Östergötland var lika öppna för konkurrens som Stockholm skulle företag och stiftelser i länet kunna vara med och konkurrera om många miljoner. På köpet skulle kommuninvånarna få större valfrihet och bättre kommunal service samtidigt som skattebetalarna skulle spara pengar, säger Johan Gustafsson.

Det finns även stora skillnader i hur utvecklingen har sett ut sedan 2002. Den största procentuella förändringen har skett i Åtvidaberg, som ökat andelen entreprenader med 235 procent från 4,38 procent 2002 till 14,68 procent 2018. Norrköping är den enda kommun som minskat andelen entreprenader, från 16,8 procent 2002 till 14,4 procent 2018.

– En kommun måste inte göra allt själv. Det finns en stor potential i att låta företag, föreningar och stiftelser vara med och bidra till kommuninvånarnas välfärd. Det ökar valfriheten och förbättrar servicen för medborgarna och bidrar till att vi kan använda skattebetalarnas pengar mer effektivt. Alla tjänar på det, avslutar Johan Gustafsson.

Snabbfakta

De kommunala inköpen uppgår till cirka 500 miljarder varje år.

Kommunerna genomför tillsammans närmare 13 000 planerade upphandlingar varje år. Då räknas inte alla direktupphandlingar in.

Experter bedömer att det finns en besparingspotential på 5-15 procent genom att arbeta strategiskt med upphandlingar. Det skulle göra stor skillnad för kommuner med behov att effektivisera sin verksamhet och få skattepengarna att räcka till mer.

UpphandlingLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist