NYHET29 april 2021

Linköpings företag nöjdare med kommunens service

Linköping klättrar i årets NKI-undersökning. Sedan 2018 har kommunen gått från plats åtta till plats ett bland landets tio största kommuner. God kommunal service är en viktig pusselbit för ett bra företagsklimat som gör det lättare att starta och driva företag.

”Det ska vara lätt att starta, driva och utveckla sitt företag i Linköping. Utan ett välmående näringsliv får vi inte en attraktiv och växande kommun”, säger Louise Felldin.Foto: Linköpings kommun

Svenskt Näringsliv brukar därför uppmana kommunerna att arbeta med att vässa sin myndighetsutövning och vara med i Sveriges kommuner och regioners insiktmätning som ett komplement till vår egen, bredare undersökning om det lokala företagsklimatet i landets kommuner. Vi träffar Louise Felldin, som är näringslivsdirektör på Linköpings kommun. 

När du som företagare har behov av ett tillstånd, mark eller annan service från kommunen är det viktigt att vi kan handlägga ärendet både skyndsamt, rättssäkert och professionellt
Louise Felldin
Näringslivsdirektör, Linköpings kommun

Vad är framgångsreceptet?
Ett systematiskt internt förbättringsarbete där näringslivsperspektivet står i fokus. Ett utvecklingsarbete som har bedrivits sedan 2018. Vi arbetar dels utifrån SKR:s insiktsmätning i ett förvaltningsövergripande NKI-råd bestående av chefer för varje myndighetsområde. Sedan genomförs åtgärder utifrån respektive områdes specifika utmaningar och förbättringspotential för att höja servicegraden. Vid mätningen 2018 landade vi på NKI 70 vilket var fullt godkänt men vi nöjde oss inte med det. Vi satte målet 76 och redan tre år senare har vi nått 78. Ingen av de 20 största kommunerna har gjort motsvarande förflyttning.

Varför är det här viktigt?
Det ska vara lätt att starta, driva och utveckla sitt företag i Linköping. Utan ett välmående näringsliv får vi inte en attraktiv och växande kommun. Många företag klarar sig alldeles utmärkt utan kommunens service men när du som företagare har behov av ett tillstånd, mark eller annan service från kommunen är det viktigt att vi kan handlägga ärendet både skyndsamt, rättssäkert och professionellt. Det kan självklart bli avslag men även då har du som företagare rätt att få snarast möjliga och tydliga besked.

Vad är roligast med att vara näringslivschef i Linköping?
Det fantastiska näringsliv som vi har förmånen att ha i vår framtidsstad. Från de teknikledande, globala storbolagen till den sociala entreprenören som utvecklar nya energilösningar för utvecklingsländer. Och alla fina bolag där emellan. Linköpings företagare är kreativa, utvecklings- och samverkansorienterade oavsett bransch och det bygger vårt positiva näringslivsklimat. Jag är dessutom oerhört tacksam över att få verka i en kommunkoncern med modiga politiker, chefer och medarbetare som ser möjligheter. Jag vill också lyfta det goda och värdefulla samarbete vi har med näringslivsorganisationer, universitetet och regionen. Strategiskt viktiga frågor för en hållbar näringslivsutveckling går bara att lösa i samverkan. 

Vilka områden skulle ni behöva jobba mer med framöver för att klättra ännu mer?
Vi har precis börjat mäta upphandlingsindex (NUI) och här har vi en resa framför oss. Men det är inte unikt för just Linköping. Företagens upplevelse av kommuners upphandlingsprocesser är generellt negativ. Och självklart arbetar vi vidare med samma intensitet inom alla myndighetsområden.

Hur tror du att det här kommer märkas i Svenskt Näringslivs enkät över företagsklimatet i landets kommuner som släpps den 25 maj?
Svenskt näringslivs enkät är ju främst en attitydundersökning som även omfattar bolag som inte har haft egen kontakt med kommunen. Men vi har sett att utvecklingskurvorna i de båda undersökningar delvis följs åt, med viss eftersläpning åt båda håll. Kanske får NKI-resultatet genomslag redan i år men troligen först nästa år.

Lokalt FöretagsklimatLouise FelldinLinköpings kommun
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist