NYHET16 februari 2023

Norrköping satsar på bättre företagsklimat

”Norrköping har lyssnat på företagen och agerat efter den kommunala reformagenda Svenskt Näringsliv presenterat”, säger Johan Gustafsson, regionchef Svenskt Näringsliv Östergötland.

”Den politiska riktningen är glasklar – ett förbättrat företagsklimat är en viktig prioritering för Norrköping”, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.Foto: Privat

Norrköping har länge hamnat långt ner på Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i landets kommuner. Nu tar kommunen nya steg mot ett bättre företagsklimat. Tre symboliska handslag mellan kommun och näringsliv ska ge mer serviceinriktad myndighetsutövning, bättre dialog med företagen och öka Norrköpings attraktionskraft. Hela kommunen ska med på tåget.

Nyligen föreslog man dessutom åtgärder för att minska risken för likviditetsbrist i företagen. Bland annat förlängda förfallodatum för betalningar, 90 dagar i stället för 30. Utskick av årsfakturor skjuts fram till maj i stället för mars och förenklad handläggning via e-tjänster för ansökan om anstånd hos kommunen införs.

– Norrköping tar kliv för att underlätta för kommunens företag och minska risken att de hamnar i knipa i den lågkonjunktur vi är på väg in i. Mer än var fjärde företag i regionen varnar för att det kan komma varsel. Arbetslösheten är på en hög nivå redan i utgångsläget och allt som kan bidra till att minska kostnadstrycket för företagen är välkommet, säger Johan Gustafsson.

Norrköpings proaktiva åtgärder sätter ett bra exempel för hur kommuner runtom i landet kan agera i den rådande krisen.

– Den politiska riktningen är glasklar – ett förbättrat företagsklimat är en viktig prioritering för Norrköping. Vi vill förbättra och underlätta för företagen, inte bara här och nu utan långsiktigt, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Privatisering av Louis De Geer utreds

Man har även aviserat att kommunen ska se över vilka möjligheter det finns att privatisera kommunens kongressanläggning Louis De Geer.

– Louis De Geer är en tillgång för Norrköping. Vi vill ta vara på kreativitet och idéer, vidga möjligheterna för fler att vara med och tillsammans utveckla Norrköping. Samtidigt skulle det minska risken för osund konkurrens med näringslivet om anläggningen drevs av någon annan än kommunen, säger Sophia Jarl.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist