NYHET11 april 2022

Norrköping vill ge företagen ett dukat bord

Norrköpings kommun hamnade förra året på plats 263 när Svenskt Näringsliv rankade svenska kommuners företagsklimat. Nu hoppas kommunen förbättra sig genom ökat kundfokus och främjande myndighetsutövning. Olle Vikmång, kommunstyrelsens ordförande, berättar mer.

”Målet med näringslivsarbetet är fler arbetstillfällen samt fler och mer välmående företag i Norrköping”, säger Olle Vikmång.Foto: Norrköpings kommun

Svenskt Näringsliv ser att det finns ett växande intresse för näringslivsfrågor i Norrköpings kommun både bland politiker och tjänstemän. Varför tycker du att det är viktigt att jobba med företagsklimatet?

– Ytterst handlar det om att skapa fler jobb i Norrköping. Vi har fantastiska förutsättningar, en god tillväxt och med ett riktigt bra företagsklimat så kan vi skapa fler och växande företag. Ett jobb att gå till är grunden för så mycket. Det ger en inkomst och därmed möjlighet att förverkliga sina drömmar. Det ger kommunen skatteintäkter och ännu bättre möjligheter att leverera en välfärd med hög kvalitet. Det skapar hopp och framtidstro hos varje unge som ser sin mamma eller pappa gå till jobbet varje dag, i stället för att tvingas sitta hemma i passivitet.

Vad har ni gjort under denna mandatperiod för att förbättra ert företagsklimat?

– Vi har framför allt startat ett stort förändringsarbete i den kommunala förvaltningen, som framför allt handlar om att förändra attityder och förhållningssätt till näringslivet. Alla kommunens medarbetare måste förstå att de arbetar med ”näringslivsfrågor” och arbeta främjande. Vi ska möta företagaren som har idéer med ett nyfiket förhållningssätt, där vi först ställer oss frågan ”Hur kan vi förverkliga den här idén tillsammans”. Vi har lyft upp näringslivsfrågorna till den högsta kommunledningen, både politiskt och i förvaltningen, och förbättrat dialogen med näringslivet avsevärt.

På vilket sätt ska mötet mellan kommun och företag förbättras?

– Genom ett bättre kundfokus och ett nyfiket främjande angreppssätt i myndighetsutövningen så skapas bra möten. Vi genomför just nu flera utbildningsinsatser för våra medarbetare för att åstadkomma det. Genom att samla flera delar av den kommunala myndighetsutövningen vid ett och samma tillfälle i något som vi kallar för ”dukat bord” som blir vi som kommun också bättre samordnade och den enskilde företagaren får en enklare väg in till oss.

Att bekämpa brottsligheten och att minska otryggheten för medarbetare och kunder är en högprioriterad fråga bland Svenskt Näringslivs medlemmar. Vad har ni för besked till Norrköpings företag på detta område?

– Det handlar det om att skapa en trygg stad. Det gör vi i samverkan mellan alla goda krafter i samhället, som kommun, polis, näringsliv och civilsamhälle. Vi har flera goda exempel på där just samverkan och gemensamma insatser spelat en stor roll för att skapa mer trygghet. I Norrköping har till exempel både Hageby och nu senast Klockaretorpet tagits bort från polisens lista över utsatta områden. Ett annat exempel är den Citysamverkan, som kommun, näringsliv och fastighetsägare nu har skapat. Ökad trygghet och minskad brottslighet genom samverkan och gemensamma insatser är helt centralt i det samarbetet.

Avslutningsvis, vad kan Norrköpingsföretagen förvänta sig framöver gällande företagsklimatet i kommunen?

– Målet med näringslivsarbetet är fler arbetstillfällen samt fler och mer välmående företag i Norrköping. Ett viktigt steg för att nå målet är att lära av resultaten i olika mätningar, däribland Svenskt Näringslivs ranking och därigenom förbättra vårt näringslivsklimat.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist