NYHET28 september 2022

Nu tänker Norrköping vända rådande företagsklimat

När Svenskt Näringsliv årliga ranking nu presenteras kan vi konstatera att Norrköping ligger kvar i bottenskiktet på plats 263 (av totalt 290 kommuner). Förhoppningen är att den nya näringslivsdirektören Joakim Ljungqvist tillsammans med övriga kommunen och näringslivet ska vända trenden.

I maj tillträdde Joakim Ljungqvist tjänsten som näringslivsdirektör efter många år som egen företagare, en erfarenhet som han tror kommer väl till användning i sin nya roll.Foto: Norrköpings kommun

– Vi-känslan från näringslivet här i Norrköping är jättestark och det finns rent ut sagt ett jävlar anamma. Man har stora förväntningar på sig själva, kommunen och framtiden. Många starka företag vill och är också tydliga med det. Det är välkommet och det är inte alla kommuner som har den kraften som finns här, säger Joakim.

Det var så sent som i maj som han tillträdde tjänsten som näringslivsdirektör efter många år som egen företagare, en erfarenhet som många har lyft som positivt.

Vi behöver ta hand om varandra och vi behöver bygga mötesplatser mellan företag, men också mellan företag och kommun för att stärka våra relationer.
Joakim Ljungqvist

– Det är faktiskt den vanligaste kommentaren, att många är glada över min erfarenhet. Att jag till exempel har kunskap kring upphandlingsfrågor, kommunikation med kommunen och att offentliga kunder är ett viktigt segment för många företag. Företagare ska inte känna rädsla över att inte ha kompetens för att svara på en upphandling. Jag brinner mycket för att förenkla processerna och att skapa förståelse för hur man gör. Det är bra för många företag att hitta en säker betalningskund och många fler företag borde titta på förvaltningsmarknaden.

Norrköping har arbetat med frågan kring offentliga upphandlingar redan tidigare och för Joakim är det en hjärtefråga.

– Som företagare ska du lära dig processen och omfamna den. Marknaden och potentialen är stor, inte minst nu i en orolig tid.

Resultatet i rankingen tycker Joakim att det är viktiga parametrar att ta hänsyn till och att den finns där i diskussionerna.

– Rankingen skickar viktiga signaler till omvärlden, men är svårare att förhålla sig till än enkätundersökningen som man i stället bör använda som arbetsredskap för att jobba med förbättringar. Ett företagsklimat för mig speglar också hur väl man som företag tar hand om andra företag på orten som underleverantörer eller kanske som potentiella kunder. Det är viktiga delar att få med när man pratar om begreppet företagsklimat. Vi behöver ta hand om varandra och vi behöver bygga mötesplatser mellan företag, men också mellan företag och kommun för att stärka våra relationer.

Därför har Joakim redan utvecklat ett strategiskt näringslivsråd med 15 bolag som representerar företagen i Norrköping. Kommunen behöver bollplanket och syftet är att hjälpa till i arbetet att skapa investeringar, stärka konkurrenskraften och skapa tillväxt i Norrköpings näringsliv.

– Det här konceptet borgar för en strategisk dialog för näringslivet. Vi behöver jobba med service, attityder och bemötande, tillgång till kompetens och förbättra vår information till våra företag. 

Norrköping har valt att lyfta dessa punkter:

  • Förbättra attraktionskraften för kommunen och jobba investeringsfrämjande.
  • De befintliga företagens tillväxt, stötta dem att kunna och vilja växa på regional och lokal nivå.
  • Främja kompetensförsörjning.
  • Företagsklimat. Norrköping vill ha ett förbättrat företagsklimat.

Nu kommer kommunen, i tätt samarbete med det nya näringslivsrådet arbeta fram en gemensam och konkret handlingsplan för att förbättra företagsklimatet.

– Den kommer fungera som kundlöften till vårt näringsliv i nära samarbete med näringslivsrådet. Det är det som är det fina, att få ut något av samarbetet som kan göra skillnad i det uppfattade företagsklimatet. Jag brinner för detta och älskar att jobba med det. Vi har redan fått fin respons och är taggade över att vända trenden. Det känns extra bra att ha många företag i ryggen som tror på oss.

Lokalt FöretagsklimatRanking
Skriven avMaria Eremo
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist