Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET16 februari 2021

Pressat läge för många, men fler företag ser ljuset i tunneln 

Den ekonomiska aktiviteten mätt som sysselsättning, investeringar och produktion är fortsatt mycket låg i Östergötland. Men framtidsutsikterna har ljusnat betydligt de senaste månaderna. Det visar Svenskt Näringslivs nya företagarpanel med svar från 252 företag i Östergötland.  

Allt fler företag ser nu ljuset i tunneln. Fler företag än tidigare under pandemin svarar att den närmaste sexmånadersperioden kommer att innebära ett förbättrat läge när det gäller antal anställda, investeringar samt produktion/försäljning. Foto: Mostphoto
För att ekonomin ska komma igång igen är det avgörande att vi får en politik som är bra för tillväxt och jobb, poängterar Johan Gustafsson. 
Foto: Ernst Henry Photography AB

Var fjärde företag i länet uppger att sysselsättning och investeringar är lägre nu än för sex månader sedan och mer än var tredje företag svarar att produktion/försäljning är lägre än för sex månader sedan.

– Krisen är inte över än. Den fortsätter att slå asymmetriskt med stora skillnader mellan branscherna. Inte minst för många hotell, restauranger och upplevelseföretag är läget fortfarande akut och för tjänstesektorn i stort är läget pressat, säger Johan Gustafsson, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Samtidigt ser allt fler företag nu ljuset i tunneln. Klart fler företag än tidigare under pandemin svarar att den närmaste sexmånadersperioden kommer att innebära ett förbättrat läge när det gäller antal anställda, investeringar samt produktion/försäljning.  

– Vi ser att krisstöden har haft effekt. Sverige har lyckats undvika de värsta katastrofscenarierna och fallet i BNP är hittills lägre än i många jämförbara länder. När vaccinet börjar rulla ut är det fler som ser ljuset i tunneln, säger Johan Gustafsson.

Svenskt Näringsliv har varnat för att vaccinationstakten måste upp. Sverige har vaccinerat relativt få jämfört med många länder i vår omvärld och det oroar näringslivet. Inte minst efter att Folkhälsomyndigheten varnat för att det kan bli förseningar i vaccinationsplanen. Samtidigt visar beräkningar från Riksbanken att en månads fördröjning av pandemin innebära en kostnad på 25 miljarder kronor för svensk ekonomi.

– Den ökade framtidstron hos företagen bygger på vaccinationsprogrammen kommer att fungera snabbt och effektivt. Sverige har redan börjat halka efter andra länder här och det oroar. Nu gäller det att vi lyckas öka takten på vaccinationerna och inte tappar mer mark mot andra länder, säger Johan Gustafsson.

Men för branscher som hotell och restaurang, persontransporter och tjänstesektorn i stort är det fortsatt tufft. I vissa branscher har man tappat uppemot 80 procent av omsättningen de senaste månaderna.

– Här är det helt avgörande att stöden snabbt når de företag som behöver dem. Tyvärr vittnar många företagare länet om att det tar alldeles för lång tid innan pengarna kommer fram. Regeringen verkar inte ha insett allvaret i situationen för de här branscherna trots alla varningar. Men om inte detta snabbt förbättras finns en stor risk för ännu fler konkurser och uppsägningar innan ekonomin vänder. 

– Arbetslösheten i Sverige är nu på en mycket hög nivå och Östergötland ökade den till 8,9 procent. Arbetslösheten kommer att bli en av de stora samhällsutmaningarna framöver. För att ekonomin ska komma igång igen är det avgörande att vi får en politik som är bra för tillväxt och jobb, avslutar Johan Gustafsson. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist