NYHET27 november 2020

Stöden behövs nu, Tillväxtverket

Svenskt Näringsliv påtalade tidigt i coronakrisen behovet av snabba insatser för att rädda företag och jobb. Vi har presenterat omfattande räddningspaket och har följt upp med fler förslag i takt med att krisen utvecklats. 

Tillväxtverket är så klart satt under en hård press, men de företag som söker stöd för att överleva befinner sig under en långt hårdare press.Foto: Erik Mårtensson /SCANPIX/TT
Johan Gustafsson, Svenskt Näringsliv Östergötland skriver om Tillväxtverkets allvarliga brister i hanteringen av stödet för korttidspermittering.
Foto: Ulf Isacson

Regeringen har tagit till sig flera av våra förslag, bland annat om stöd vid korttidspermittering. Regeringen gav Tillväxtverket i uppgift att hantera stödet och myndigheten inrättade ett system för att betala ut stöden.

Med tiden har tyvärr flera allvarliga brister visat sig i hanteringen av stödet. Det råder exempelvis fortfarande oklarhet om hur utdelning, koncernbidrag eller kapitaltillskott påverkar möjligheten att få stöd.

Det beror i grunden på regeringens ovilja att klarlägga rättsläget och underlätta för Tillväxtverket att tolka regelverket. Denna oklarhet är inte i linje med svensk rättstradition där tydlighet och förutsebarhet är ledstjärnor. Det ska vara lätt att göra rätt.

Många företag står just nu inför beslutet att lägga ned verksamheten och varsla medarbetarna eftersom Tillväxtverket inte kan lämna besked om stödet

Ett annat stort och växande problem är den tid det tar för många företag att få svar på om man överhuvudtaget kan få stöd. Här handlar det inte om tolkning av regler utan om att man inte har tillsatt tillräckligt med resurser för att hantera alla de ansökningar och frågor som kommer till Tillväxtverket.

Många företag står just nu inför beslutet att lägga ned verksamheten och varsla medarbetarna eftersom Tillväxtverket inte kan lämna besked om stödet, och ofta inte heller säga när ett besked kan komma.

Visst har myndigheten satts under en hård press, men de företag som söker stöd för att överleva befinner sig under en långt hårdare press.

Det gäller bland annat många företag som ansökt och fått stöd utbetalat under den första perioden från mars/april fram till idag. Nu granskar Tillväxtverket om de företagen varit berättigade till stöd eller inte. Samtidigt har en ny smittovåg slagit till och många företag behöver nytt stöd – men kan inte ansöka om dem förrän det första stödet blivit prövat.

När beslut om detta kommer kan inte Tillväxtverket svara på, inte heller på om företagen kan söka nytt stöd under 2021.

Att regeringen och Tillväxtverket inte sätter in tillräckliga resurser för att hantera stöd som ska rädda företag och jobb i en unik kris är helt obegripligt och det är svårt att beskriva det som något annat än ett svek mot alla de företag som nu kämpar med att hålla näsan ovanför vattenytan. 

CoronaStödåtgärderTillväxtverket
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist