NYHET8 maj 2021

Trots ljusning fortsatt tungt för flera branscher

Även om vissa ljusningar syns bland företagen påverkar coronakrisen fortfarande flera branscher hårt, enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet. Krisstöden måste finnas kvar och förbättras så länge restriktionerna finns kvar, säger Svenskt Näringslivs regionchef Johan Gustafsson. 

Inom gruppen handel/besöksnäring/transport minskade försäljningen hos 37 procent av de svarande företagen i länet under de senaste sex månaderna.Foto: TT

I Östergötland län tror 44 procent av de svarande företagen att produktionen/försäljningsvolymen kommer att öka kommande halvår. Det kan jämföras med landet som helhet där samma siffra är 51 procent. 30 procent av länets företag tror att investeringarna kommer att öka och 10 procent att de kommer att minska. Det är marginellt bättre siffror än i landet som helhet.

För de företag som är hårdast drabbade av pandemin är det helt avgörande att stöden finns kvar så länge restriktioner som begränsar verksamheten gäller, menar Johan Gustafsson. 
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– En stark investeringsvilja är ett tecken på framtidstro. I ett läge där investeringarna varit på en betydligt lägre nivå än normalt fyra kvartal i rad hade jag hoppats att fler företag skulle öka sina investeringar. Det måste helt enkelt löna sig mer att investera och skapa nya jobb, säger Johan Gustafsson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Östergötland.

I länet uppger 22 procent av företagen att de har höga eller mycket höga ambitioner att växa och anställa fler de kommande två åren. Det är lägre än i landet som helhet, där 26 procent av företagen har höga tillväxtambitioner.

– De tre viktigaste faktorerna som hindrar företagen från att växa och anställa fler är svårigheten att hitta erfaren personal, höga löneskatter som gör det dyrt att anställa och arbetsrättsliga regler. Den pågående reformen av LAS är viktig, men inte tillräcklig för att få fler i arbete. På det måste skatter och arbetsgivaravgifter sänkas så det blir billigare att anställa och kompetensförsörjningen måste fungera bättre, säger Johan Gustafsson.

Bland företag verksamma inom handel, besöksnäring och transport minskade försäljningen hos 37 procent av de svarande företagen i länet under de senaste sex månaderna. Det här är branscher som varit hårt ansatta av pandemin och de restriktioner som satts in för att minska smittspridningen.

– Trots att det börjar ljusna för många företag är det viktigt att komma ihåg att pandemin slagit väldigt olika. För de företag som är drabbade är det helt avgörande att stöden finns kvar så länge det finns restriktioner som begränsar verksamheten, fortsätter Johan Gustafsson.

En allvarlig effekt av pandemins påverkan på företagen är att både den totala arbetslösheten och långtidsarbetslösheten har ökat snabbt det senaste året. Likaså har skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda vuxit ytterligare under krisen.

– Arbetslösheten har ökat betydligt mer i Sverige än i andra länder de senaste åren och det har fortsatt under pandemin. Utanförskapet i Sverige är nu så stort att det motsvarar 800 000 personer som är borta från arbetsmarknaden på heltid. I det läget väljer finansministern att tala om högre skatter på företagande. Det skulle förvärra arbetslösheten och göra det ännu svårare för de här personerna att komma i arbete. Det är viktigt att den aspekten inte glöms bort i diskussionerna om företagsstöd – att det krävs välmående företag för att skapa nya jobb, avslutar Johan Gustafsson.

Undersökningen gjordes under perioden 13 april – 30 april och i länet svarade 220 företag. I riket som helhet deltog 4 614 företag.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska läge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist