Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET22 juni 2021

Utvecklingsprogram ska stärka företagsklimatet i Motala

Motala är en av ett fåtal utvalda kommuner i landet som ska delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram under 2021. Programmet ska hjälpa kommunen att ta nästa kliv i näringslivsarbetet och förbättra företagsklimatet ytterligare.

Kommunens arbete har gett effekt, men vi måste jobba med ytterligare förbättringar. Deltagandet i utvecklingsprogrammet blir en hjälp på vägen, konstaterar Annelie Almérus.Foto: Motala kommun

– Vi är nöjda att vara en del av Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Det blir en del i vårt mål att stärka kommunledningens och politikens engagemang och ansvar för företagsfrågor, säger kommunstyrelsens ordförande Annelie Almérus (M).

Programmet drar igång hösten 2021 och löper fram till sommaren nästa år. Förutom Motala deltar åtta andra kommuner från hela landet. Genom föreläsningar och med praktiska exempel ska kommunerna få inspiration och verktyg som kan bidra till bättre villkor för företagande. Programmet varvar också rena utbildningspass med erfarenhetsutbyte mellan de deltagande kommunerna. Kommunerna erbjuds också mentorskap där kommunstyrelsens ordförande får en mentor som kan fungera som bollplank för politiken. Mentorn är en person som tidigare varit kommunstyrelsens ordförande i en kommun som jobbat framgångsrikt med att stärka företagsklimatet. Dessutom stöttar Svenskt Näringslivs regionkontor kommunen lite extra.

Utvecklingsprogrammet är en möjlighet för Motala att ta nästa steg i att förbättra företagsklimatet i kommunen menar Johan Gustafsson.
Foto: Ernst Henry Photography AB

– Motala har en hög ambitionsnivå för företagsklimatet och politiker och tjänstemän är överens om att det är en prioriterad fråga för hela kommunen. Det är viktigt. Man gör mycket rätt redan idag, vår förhoppning är att det här ska hjälpa kommunen att ta nästa steg i näringslivsarbetet, säger Johan Gustafsson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Östergötland.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Resultatet är en sammanvägning av enkätsvar från över 30 000 företagare som har fått värdera sin hemkommuns näringslivsarbete och statistik från SCB. Attityder till företagande, service och bemötande, tillgång till kompetens och tillämpning av lagar och regler är exempel på områden som företagarna får bedöma i enkäten. Resultatet ger en uppfattning om var i landet det finns bäst förutsättningar för att driva företag. Förra året rankades Motala på plats 218 av landets kommuner.

– I årets enkät över företagsklimatet tog Motala ett ordentligt kliv framåt. De 193 företagare som har svarat i Motala ger kommunen klart bättre omdömen än tidigare på i stort sett alla områden. Jag hoppas att deltagandet i utvecklingsprogrammet kan ge inspiration och verktyg för att kommunen ta nästa steg i förbättringsarbetet, menar Johan Gustafsson.

Kommunerna får bland annat råd, stöd och erfarenhetsutbyte när det kommer till styrning och ledning för ett starkare företagsklimat, serviceinriktad myndighetsutövning och mer attraktiv och effektiv upphandling.

– Ett aktivt arbete har gett effekt, men vi måste jobba med ytterligare förbättringar. Deltagandet i utvecklingsprogrammet blir en hjälp på vägen, säger Annelie Almérus.

Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram har hjälpt kommuner att förbättra det lokala företagsklimatet sedan 2018. Motala är den första kommunen i Östergötland som får möjlighet att delta.

Deltagande kommuner

Motala

Sigtuna

Håbo

Eslöv

Eksjö

Sunne

Lycksele

Malung Sälen

Bromölla

Lokalt FöretagsklimatSvenskt Näringslivs utvecklingsprogram
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist