Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET25 oktober 2021

Var fjärde östgöte försörjer sig inte själv

60 000 östgötar i arbetsför ålder försörjer sig inte själva genom arbete. Det visar siffror från SCB som Svenskt Näringsliv tagit fram. Det motsvarar var fjärde östgöte i arbetsför ålder. I länet försörjer sig 74,9 procent av befolkningen i arbetsför ålder på egen hand, vilket är något lägre än riksgenomsnittet på 75,1 procent. 

Om utanförskapet skulle minska med 20 procent skulle över 54 miljarder kronor frigöras i statskassan varje år, vilket är mer än vad hela rättsväsendet kostar (53 miljarder).Foto: TT Bild

Men det är stora skillnader mellan kommunerna. Högst självförsörjningsgrad i länet har Kinda kommun med 78,1 procent. I kommuner som Mjölby, Söderköping, Åtvidaberg, Ydre, Boxholm, Vadstena, Linköping och Ödeshög är färre beroende av skattebetalarna för sin försörjning än riksgenomsnittet. 

Lägst andel självförsörjande finns i Valdemarsvik och Motala, med 72,1 respektive 72,7 procent. Även Norrköping, Motala och Finspång ligger under riksgenomsnittet. Norrköping är den kommun med flest personer i utanförskap. I kommunen finns 20 000 personer i arbetsför ålder som inte kan försörja sig själva.

Det är en stor påfrestning för kommunernas ekonomi att så många personer i länet inte försörjer sig själva. När fler arbetar frigör det resurser som kan användas i välfärden och satsas på sådant som barnomsorg, skola och äldrevård. 

Svenskt Näringslivs beräkningar visar att 1,3 miljoner människor i landet i arbetsför ålder inte är självförsörjande. Det är var fjärde person i den här gruppen. Siffran är egentligen högre, men de omkring 500 000 studenter som uppbär studiestöd har exkluderats. Beräkningarna visar också att bara fyra miljoner svenskar är helt självförsörjande. 

När personer går från bidrag till anställning eller företagande frigörs resurser för att exempelvis anställa nya undersköterskor, lärare och poliser. Utanförskapet kostar i dag samhället 270 miljarder årligen i direkta transfereringar och i uteblivna skatter. Om utanförskapet skulle minska med 20 procent skulle över 54 miljarder kronor frigöras i statskassan varje år, vilket är mer än vad hela rättsväsendet kostar (53 miljarder). 

I Östergötland är den kostnaden 13 miljarder per år. En besparing på 20 procent skulle räcka till 15 000 förskoleplatser eller fler än 4 000 nya poliser.

Så har Svenskt Näringsliv beräknat självförsörjning

För att beräkna antalet icke självförsörjande har endast personer i arbetsför ålder (20–64 år), cirka 5,8 miljoner personer, inkluderats. Samtidigt har personer med studiemedel exkluderats, cirka 500 000 personer. 

De som räknas som självförsörjande är personer vars bruttolön är över 186 000 per år (15 500 kronor/månad) eller som är klassade som företagare, cirka 4 miljoner personer. 

Efter dessa tre steg återstår de 1,3 miljoner personer som inte uppfyller kravet, och därmed definieras som icke självförsörjande. Samma uträkning har gjorts på läns- och kommunal nivå.  

För mer information om självförsörjning och utanförskap, se www.svensktnaringsliv.se/utanforskap  

Självförsörjning Östergötaland:

KommunerAntal självförsörjandeAntal ej självförsörjandeAndel självförsörjande
Kinda3 7411 05078,1%
Mjölby11 1563 17677,8%
Söderköping5 5441 59077,7%
Åtvidaberg4 3621 27777,4%
Ydre1 36140177,2%
Boxholm2 09362776,9%
Vadstena2 63883076,1%
Linköping62 95319 94975,9%
Ödeshög1 94862875,6%
Finspång8 1632 76974,7%
Norrköping54 39719 99873,1%
Motala15 9756 00472,7%
Valdemarsvik2 6291 01972,1%
Utanförskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist