NYHET2 januari 2024

Var med och förbättra företagsklimatet 

I dagarna har företag runt om i hela landet fått årets enkät om hur det är att driva företag i sin kommun. Enkäten ger stora och små företag i alla branscher en chans att med gemensam röst lyfta vad just deras kommun behöver förbättra. Var med och bidra till ett bättre företagsklimat!

”Goda villkor för företagen är en förutsättning för fler arbetstillfällen, mer skatteintäkter, en bättre välfärd och attraktiva platser där det finns mycket att göra”, skriver Johan Gustafsson, regionchef Svenskt Näringsliv Östergötland.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Sedan slutet av 1990-talet har Svenskt Näringsliv mätt hur bra företagsklimatet är i landets kommuner. Undersökningen brukar få stort genomslag, inte minst när vi presenterar rankingen över företagsklimatet i landets kommuner. För kommunerna är rankingen en viktig temperaturmätare på hur de uppfattas av företagen och de flesta kommuner använder era enkätsvar för att utveckla och förbättra sitt näringslivsarbete.  

Årets enkät skickas till 3 000 företag i Östergötland, digitalt per mejl eller fysiskt per post. I hela landet får drygt 70 000 företag enkäten. Undersökningen är öppen för svar fram till den 1 april och vi presenterar resultatet den 21 maj. Är du en av de som har fått enkäten? Se till att svara på den! Det är viktigt att många väljer att delta för att vi ska kunna utvärdera och följa hur kommunerna jobbar och för att de ska kunna förbättra sin service och kommunikation gentemot företagen. Högre svarsfrekvens ger en tydligare bild och skapar bättre grund för utveckling.

Många kommuner har insett vikten av nöjda företagare. Vår enkät ligger till grund för konkreta målsättningar i flera av länets kommuner. Vissa mäter till och med sitt näringslivsarbete med siffersatta delmål för stora delar av enkäten. Andra använder resultatet för att benchmarka mot andra kommuner eller för att se till att arbetet går i rätt riktning. 

Goda villkor för företagen är en förutsättning för fler arbetstillfällen, mer skatteintäkter, en bättre välfärd och attraktiva platser där det finns mycket att göra. Ett tydligt sätt att visa vad företagen bidrar med är att berätta vad skatteintäkterna som kommer från företagen genererar. Om alla Svenskt Näringslivs medlemsföretag med minst en anställd i Östergötland anställer en person till genererar det skatteintäkter som motsvarar nästan 3930förskoleplatser eller drygt 1050 gymnasielärare. Bra förutsättningar för företagen stärker kommunens attraktivitet, skapar en plats där människor vill leva, bo och verka. Därför kommer vi aldrig sluta prata om vikten av ett gott företagsklimat. 

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist