Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET7 juni 2021

Var sjunde östgöte försörjs av bidrag

I coronakrisens spår är Östergötland med hög fart på väg in i en ny utanförskapskris. Var sjunde vuxen lever på sociala bidrag. Allra värst är situationen för utlandsfödda och unga. Många har svårt att komma in på arbetsmarknaden och riskerar att fastna i utanförskap. 

Att så många personer i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden innebär en enorm samhällsekonomisk kostnad. Foto: Mostphoto

Utifrån data från SCB kan utanförskapet i Östergötlands län, mätt i helårsekvivalenter, idag beräknas till 37 571 personer. Det motsvarar 14 procent av alla invånare i arbetsför ålder. Andelen är på samma nivå som i riket. Att så många personer i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden innebär en enorm samhällsekonomisk kostnad.

En 20-procentig minskning av utanförskapet i länet skulle sänka de offentliga kostnaderna med 2,6 miljarder kronor per år, menar Johan Gustafsson, regionchef på Svenskt Näringsliv i Östergötland.
Foto: Ernst Henry Photography AB

Med hjälp av SCB:s simuleringsmodell FASIT har Svenskt Näringsliv beräknat betydelsen för skattebetalarna och statskassan om dessa personer istället skulle komma i arbete. Den totala kostnaden för dagens utanförskap i Östergötlands län motsvarar drygt 13 miljarder kronor per år. För hela Sverige uppgår kostnaden till 270 miljarder årligen, vilket motsvarar halva kostnaden för sjukvården.

– Även en mindre minskning av utanförskapet skulle ha stor betydelse. En 20-procentig minskning av utanförskapet i länet skulle sänka de offentliga kostnaderna med 2,6 miljarder kronor per år. Men utvecklingen går istället åt fel håll, konstaterar Johan Gustafsson, regionchef på Svenskt Näringsliv i Östergötland.

Enligt Arbetsförmedlingen ökade antalet personer i Östergötland som varit arbetslösa 6–12 månader med 35 procent under 2020. Även gruppen som varit arbetslös längre än 12 månader har vuxit, och uppgår idag till 9 168 personer i länet, många av dem utlandsfödda. I december 2020 var arbetslöshetsgapet mellan inrikes och utrikes födda 21 procentenheter i Östergötlands län, jämfört med 16 procentenheter i riket.

– Vi efterfrågar reformer som gör att vi kan komma till bukt med detta. Och det är inte högre skatter och mer bidrag, utan skatter och ersättningssystem som uppmuntrar till arbete. Kommunerna måste sätta tydliga mål om att minska antalet personer med försörjningsstöd och att få fler i arbete istället för att bara säkerställa allas rätt till ekonomiskt bistånd. De måste även skärpa aktivitetskraven och aktivt leta efter fusk. Samtidigt är det viktigt att förbättra kvaliteten i utbildningssystemet och göra det enklare både att anställa och att få ett jobb, menar Johan Gustafsson.

Samtidigt är det många företag som har fortsatt svårt att hitta personal. Mitt i coronakrisen uppgav nästan var femte företag att haft fortsatt svårt att rekrytera under pandemin.

– Så sent som i veckan talade jag med en företagare i länet som inte kunde få tag i serveringspersonal till sin restaurang, trots att arbetslösheten är rekordhög. Det är ändå ett av de enklare jobben som finns på arbetsmarknaden. Det visar att vi måste angripa utanförskapet på alla fronter, avslutar Johan Gustafsson.

Utanförskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist