NYHET20 september 2023

Ydre och Valdemarsvik sticker ut i årets ranking

I årets ranking är det framför allt två kommuner i Östergötland som tar rejäla kliv uppåt. Ydre kommun och Valdemarsviks kommun är rörande överens om att en öppen dialog och bra kommunikation är avgörande för ett positivt näringslivsklimat.

”Vi vill att det goda klimatet ska kännas i luften och spridas med vinden. Vi vill också att kommunhuset ska vara den service och stöd som företagarna behöver för att lyckas”, säger Malin Hansson, näringslivsutvecklare i Ydre kommun.Foto: Peter Holgersson

Ydre kommun är en av Sveriges minsta kommuner. Med knappt 4 000 invånare klättrar de till plats 21 i årets ranking. Ingen annan kommun i Östergötland har fått högre ranking och Ydre tangerar Åtvidabergs toppresultat från 2012 och Linköpings från 2001. I en liten kommun kan kommunikationsvägarna kortas och det är något Malin Hansson, näringslivsutvecklare, tror att andra kommuner kan lära sig av.

– I en liten kommun som Ydre får du personlig kontakt med kommunens olika instanser, enklare beslutsvägar och bra kvalité. Personliga relationer är ofta det som bygger ett bra företagsklimat, säger Malin.

Att det politiska styret prioriterar företagsfrågor i kombination med den öppna dialogen har gett resultat menar Sarah Åkerblom, näringsutvecklare i Valdemarsviks kommun.
Foto: Valdemarsviks kommun

I Valdemarsvik arbetar Sarah Åkerblom som näringsutvecklare och hon är inne på samma spår.

– Att ha en öppen dialog om alla frågor är viktigt. Att politikerna prioriterar näringslivsfrågor är också avgörande och att ha en enkel väg in till näringslivskontoret, säger Sarah.

Valdemarsvik gör även de ett kanonresultat med ett högre betyg i samtliga frågor i årets enkät och med en klättring från plats 269 till plats 200.

– Jag skulle säga att vårt styre sedan två år är en del i varför vi klättrar uppåt. De prioriterar företagsfrågor och det i kombination med den öppna dialogen har gett resultat, säger Sarah. Även den politiska ledningen lyfter fram dialog som en viktig del i framgångarna för Valdemarsvik.

– Vi har på olika sätt försökt förbättra dialogen med näringslivet. Det är en nyckelfaktor. Vi ser det som oerhört viktigt att vi både från kommunen och näringslivet har förståelse för de utmaningar men också de möjligheter som vi står inför. Vi har även lagt energi på att komma vidare i ett antal tidsmässigt utdragna ärenden som har berört olika näringsidkare, säger Per Hollertz (M), kommunstyrelsens ordförande.

Både Ydre och Valdemarsvik har under senare tid deltagit i olika projekt för att förbättra sitt företagsklimat. I Ydre har ”Frejaprojektet” med fokus på utbildning, mentorskap och nätverk fallit väl ut och det finns chans att vara med två år till framåt. Samarbete med Nyföretagarcentrum och kommande medfinansiering i ”Cirkulär kraftsamling Östergötland” för att främja företagare att leda framtidens utveckling av cirkulära affärsmodeller är även dessa satsningar för att göra Ydre till en attraktiv kommun att verka och leva i.

– Det här är exempel på hur vi lär känna näringsidkare. Vi vill skapa en närhet och helhetsgrepp om allt och det blir lättare tack vare att vi är en liten kommun, säger Malin Hansson, Ydre kommun.

I Valdemarsvik har kommunanställda gått utbildningen ”Förenkla helt enkelt” som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder.

– Det är den största insatsen vi har gjort för att förbättra företagsklimatet. Den handlar om hur en kommun blir en bättre kommun med fokus på just företagande. Vi har 1 300 företagare på våra 7 500 invånare och det gör att företagare och invånare går ihop. Vi ville skapa ökad förståelse för företagare hos våra kommunanställda för att det inte ska behöva vara så krångligt för företagen. Vi har skrivit en ny handlingsplan som det tas beslut om under hösten. Där ingår det bland annat att vi ska bli bättre på att återkoppla, tydligare rutiner kring telefon och mejl och en ny mer användarvänlig hemsida. Något vi har fått låga betyg på, berättar Sarah Åkerblom, Valdemarsviks kommun.

För att Ydre kommun ska kunna klättra till topp tio tror Håkan Thudén (M), vice ordförande i kommunstyrelsen, att arbetet måste fortsätta och fördjupas.

– Vi behöver ha en fortsatt nära kontakt med det lokala näringslivet. Kommunen måste vara en aktiv aktör på det regionala planet för att bibehålla och utveckla vår infrastruktur och där skapa bra förutsättningar för vårt näringsliv, säger Håkan.

I Valdemarsvik klättrar man från den nedre delen av rankingen och frågan är om kommunen har gjort något särskilt för att ta tag i det som företagen har varit missnöjda med och vad krävs för att ta nästa steg?

– Generellt så sprids saker fort på en liten ort, om det då går segt sprids det. Jag skulle säga att vi oljar maskineriet. Flera av politikerna är företagare, de vet hur det är. Vi har till exempel historiskt sett varit dåliga på att återkoppla och det ska förändras. Vi ska även internt bli bättre på att samarbeta. Att ha en fortsatt dialog och träffa så många företagare som möjligt är också jätteviktigt. Det finns många småföretagare som har många åsikter och det går att lyssna på alla med en fortsatt öppenhet. En naturlig väg in i kommunen via näringslivskontoret är viktigt och att politikerna fortsätter prioritera frågan, säger Sarah.

Surdegar är något Valdemarsvik inte önskar ha framåt, i stället poängterar Sarah att man vill lösa problemen och gå vidare.

– Det är lätt att springa på det som det skriks högst om, men det gäller att skilja på vad som går att påverka och inte. Vissa frågor ska man inte tampas med dagligen, säger hon.

I Ydre vill man fortsätta trycka på fördelen med att vara företagare i en liten kommun.

– Vi vill att det goda klimatet ska kännas i luften och spridas med vinden. Vi vill också att kommunhuset ska vara den service och stöd som företagarna behöver för att lyckas och vi vill få fler yngre familjer att bo och verka här. Även besöksnäringen har vi förutsättningar att lyckas med och vi vill locka turister att inspireras till att kanske flytta hit. Många människor älskar att bo på landsbygden med närheten till naturen, det har de här. Ydreborna är vana att hjälpas åt och att kämpa för att få något. Och det är värt att kämpa, det gör ofta oss människor lyckligare, avslutar Malin.

Lokalt FöretagsklimatRanking
Skriven avMaria Eremo
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist