NYHET20 september 2023

Åstorps företagsklimat blir allt bättre

I Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i landets kommuner når Åstorp i år plats 39, sin bästa placering någonsin. Förbättringen de senaste åren har varit dramatisk.

Peter Lindberg, kommunstyrelsens ordförande och Susann Cardell, näringslivsutvecklare i Åstorps kommun.

2020 låg kommunen på plats 144 av landets 290 kommuner. Susann Cardell, näringslivsutvecklare i Åstorp, förklarar förbättringen med att kommunen skapat en gemensam syn på näringslivsfrågorna bland kommunens medarbetare.

– Vi har under flera år arbetat strategiskt för att utveckla och stärka företagsklimatet. Det gäller att skapa en samsyn inom kommunen i frågorna. Det är något som vi jobbat med under flera år och som nu bär frukt, säger Susann Cardell.

Johan Dalén
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Denna samsyn har gett ett tydligt avtryck i rankingen, som till stora delar bygger på en enkätundersökning som skickats ut till mer än 60 000 företagare i hela landet. Några av de frågor där Åstorps kommun får allra högst betyg av företagarna rör kommunens service och tjänstemännens attityder gentemot företagare.

– Åstorp är ett exempel på att det går att uppnå förbättringar i företagsklimatet genom att arbeta smart och systematiskt. Under de senaste fyra åren har trenden i Åstorp varit positiv och i år tog kommunen verkligen ett kliv uppåt, säger Johan Dalén, regionchef på Svenskt Näringsliv i Skåne.

En annan framgångsfaktor enligt Susann Cardell är att det har funnits en tydlig viljeinriktning från politikerna. Den gamla näringslivsplanen har ersatts med en ny tillväxtstrategi, och det finns ett tydligt engagemang från kommunledningen och kommunchef att lyfta frågorna.

– Det har förändrat bilden avsevärt av vikten att utveckla inom alla områden. Tillsammans har vi tryckt på utvecklingen i frågorna, säger Susann Cardell.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist