NYHET23 maj 2023

Brottsbekämpning och bättre dialog högt på skånska företags önskelista

I årets mätning av företagsklimatet i Skånes kommuner stiger resultaten i sammanfattande omdöme i 14 av regionens 33 kommuner, sjunker i tolv kommuner samt är oförändrat i sju kommuner. Sammantaget har sju skånska kommuner nu ett sammanfattande omdöme över 4,0 jämfört med fyra kommuner föregående år. Sämst enskilda omdöme får frågan om utsatthet för brott och otrygghet, som fortsätter vara ett stort problem för företagen i Skåne.

Viktiga frågor för företagen i år handlade främst om utsattheten för brott, en önskan om bättre dialog mellan kommunen och företagen, samt att korta handläggningstiderna. Foto: Mostphotos

Genomsnittet för Skånes kommuners sammanfattande omdöme (3,6) är en förbättring jämfört med föregående år. Detta placerar Skåne på plats fem av Sveriges 21 län. Viktiga frågor för företagen i år handlade främst om utsattheten för brott, en önskan om bättre dialog mellan kommunen och företagen, samt att korta handläggningstiderna.

I årets mätning når snittet på landets alla kommuner den högst uppmätta siffran i enkätens 22-åriga historia. I 127 kommuner stiger det sammanfattande omdömet, medan det sjunker i 79 kommuner. Totalt svarande i Sverige är 32 401 företagare och 5760 politiker. Den totala svarsfrekvensen är 46 procent.

Svaren består av företagens egna upplevelser och sätter strålkastaren på vad som är bra och vad som kan bli bättre.
Johan Dalén, Regionchef

I år har 3 856 företag i Skåne svarat på enkäten. Svarsfrekvensen är 45 procent och svaren kommer från en blandning av branscher och företagsstorlekar. I år har även 653 politiker från länet svarat på enkäten.

Johan Dalén
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Det viktigaste med den här mätningen är att politiker och tjänstemän får ett utmärkt redskap för att kunna förbättra företagsklimatet där det eventuellt brister. Svaren består av företagens egna upplevelser och sätter strålkastaren på vad som är bra och vad som kan bli bättre. Genom att använda det här materialet i en konstruktiv dialog kan företagen och kommunen tillsammans arbeta för att skapa ett bättre företagsklimat. Men då måste kommunen satsa på konkreta åtgärder som verkligen gör nytta, säger Svenskt Näringslivs regionchef Johan Dalén.

Undersökningen visar att 63 procent av länets företag har haft kontakt med kommunen det senaste året, ofta med anledning av tillstånd, tillsyn och kontroll Det är på den kommunala nivån som de flesta företagen kommer i kontakt med myndighetsutövning, vilket gör kommunens service gentemot företagen ännu viktigare. Utöver detta visar undersökningen att företagen i stor utsträckning påverkas av brott och otrygghet.

– Ett gott företagsklimat är viktigt för att företagen ska kunna växa och utvecklas, vilket förutom ökat välstånd också är nödvändigt för samhällets gemensamma utveckling. Ska det gå bra för Skåne måste det också gå bra för de skånska företagen. Därför är min uppmaning till kommunerna att använda materialet i undersökningen på ett förnuftigt sätt; i sin analys, i dialog och som underlag för kommande beslut. Vi befinner oss ju faktiskt fortfarande i början av en ny mandatperiod och därför har kommunpolitikerna fyra färska år att utnyttja till att göra skillnad, säger Johan Dalén.

När företagen anger vad som är viktigast för kommunerna att ta tag i anges:

  • Minskad brottslighet och ökad trygghet (47 %)
  • Bättre dialog mellan kommunen och företagen (36 %)
  • Kortare handläggningstider (35 %)
  • Bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare (35 %)
  • Fler som går en yrkesutbildning (30 %)

Vill du veta mer?

Vill du se resultatet för just din kommun? Gå in på www.foretagsklimat.se och klicka dig fram.

Verktyg för ett bättre företagsklimat – Guider för nedladdning hittar du här.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist