NYHET2 november 2021

Dessa företag är extra viktiga för att skapa jobb

Sen 1993 har sysselsättningen i Sverige ökat med mer än 1,3 miljoner människor. De små och medelstora företagen har stått för nära 1,1 miljoner.

De ägarledda bolagen omgärdas av ett speciellt regelverk för ägarbeskattningen, 3:12-reglerna, som begränsar hur mycket av eventuell avkastning som får tas ut genom utdelning och beskattas som kapitalinkomst. Om begränsningen överskrids sker beskattningen i stället som lön, vilket riskerar bli högre.

Ägarledda bolag, det vill säga sådana företag där ägarna aktivt arbetar i företaget, är viktiga för Sveriges välstånd. Bara i Skåne arbetar 176 306 personer i sådana bolag, och dess betydelse har ökat över tid. På bara 20 år har antalet sysselsatta i bolagen nästan fördubblats, samtidigt som det knappt ökat alls i andra aktiebolag.

Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Jobbtillväxt och teknisk utveckling drivs av att det finns entreprenörer som är villiga att investera och ta risker. För att det ska lyckas måste det finnas ett förutsägbart regelverk som uppmuntrar och ger incitament till sådant risktagande. Det borde vara utgångspunkten för hela skattedebatten, säger Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.

De ägarledda bolagen omgärdas av ett speciellt regelverk för ägarbeskattningen, 3:12-reglerna, som begränsar hur mycket av eventuell avkastning som får tas ut genom utdelning och beskattas som kapitalinkomst. Om begränsningen överskrids sker beskattningen i stället som lön, vilket riskerar bli högre. Reglerna är snåriga och har omgärdats av mycket debatt, inte minst för några år sedan när regeringen ville försämra möjligheten att göra utdelningar. År 2006 genomfördes en större förenkling av regelverket, något som Johan Fall tror har varit positivt.

– Vi tror att förenklingen som gjordes av regelverket är en av anledningarna till den starka utveckling som företagen haft under 2000-talet. För statskassan har det också inneburit att skatteintäkterna har ökat från dessa bolag. För att denna positiva utveckling ska fortsätta är det viktigt att reglerna inte försämras, utan tvärtom förbättras, säger Johan Fall.

Petter Birgersson, politisk redaktör på Ystads och Trelleborgs allehanda.

Petter Birgersson, politisk redaktör på Ystads och Trelleborgs allehanda, ser stora risker med den riktning som den politiska debatten rör sig. I Sverige har de politiska konflikterna ofta kretsat kring den ekonomiska politiken, och de senaste decennierna har präglats av försök att göra svenska skatter mer attraktiva och konkurrenskraftiga.

– Ett skifte håller på att ske i den politiska debatten där allt mindre fokus läggs på näringsliv och företagande, och där aptiten har ökat på att öka beskattningen av kapital och ägande av företag. Tron på företagande är tillbakatryckt, säger Petter Birgersson.

Framför allt ser Birgersson en riktning bland unga kvinnor att rösta på partier som vill se högre skattetryck. Bland de unga männen är det samtidigt andra frågor som dominerar, inte minst frågor om invandring och brott. Samtidigt är ett växande näringsliv, där många sysselsätts, avgörande för att lösa många av samhällets problem. Det behöver lyftas mer i debatten, menar han.

– Runt om i landet finns det många små och medelstora entreprenörer som betyder jättemycket för sin bygd och sitt närområde. Det är dessa som är förutsättningen för att samhället ska gå runt och det behöver synas mer i debatten, säger Petter Birgersson.

Entreprenörsskatt3:12-reglerEntreprenörskapSkatter
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist